ShippingWatch

Vækstteam: Seks anbefalinger skal styrke blå erhvervsliv

I seks konkrete anbefalinger lægger regeringens maritime vækstteam op til en markant styrkelse af det blå erhvervsliv i Danmark, der bl.a. skal markedsføres globalt og langt mere målrettet end hidtil. Samtidig indtager offshore mulighederne i Arkis en central role.

En målrettet og omfattende international markedsføring af Danmarks maritime industri, stærk fokus på offshore og det arktiske område, bedre uddannelsesmuligheder og en styrkelse af forskning og udvikling på tværs af industrien inden for især grønne og højteknologiske løsninger. Det er nogle af hovedpunkterne i de i alt seks konkrete anbefalinger fra regeringens maritime vækstteam, som ShippingWatch mandag kan offentliggøre.

Udspillet skal diskuteres første gang den 13. september med repræsentanter fra hele den maritime industri, rederier, leverandører, producenter, rådgivere og læreantalter, ligesom erhvervs- og vækstminister Ole Sohn, uddannelses- og forskningsminister Morten Østergaard og miljøminister Ida Auken deltager. Anbefalinger fra vækstteamet vil indgå i regeringens nye maritime strategi, der ventes præsenteret sidst på året med henblik på at løfte og samle industrien som en dansk styrkeposition.

Anbefalinger kan gennemføres

"Det er anbefalinger, som vi vurderer er realistiske at gennemføre, og som moderniserer og udvikler regelsæt og rammer, så Det Blå Danmark står bedre rustet til at skabe vækst og dermed velstand til Danmark. Anbefalingerne er knapper, der kan skrues på for tilsammen at forbedre konkurrencevilkårerne," understreger vækstteamet, der har rederiet Nordens topchef og formand for Danmarks Rederiforening Carsten Mortensen (foto) som formand.   

Den overordenede vision i vækstteamets anbefalinger er at gøre Danmark til det centrale samlingspunkt for maritim aktivitet i Europa for såvel danske som udenlandske selskaber under overskriften Denmark - the Core of Maritime Europe - Commerce, Competence & Cooperation. Men konkurrencen er skærpet. Flere nationer i Asien som Singapore og Hong Kong samt europæiske lande som Norge, Storbritannien og Cypern satser målrettet på at tiltrække maritime aktiviteter med rederier og shippingvirksomheder som de centrale aktører, hedder det i udspillet på i alt 33 sider.

Kvalitetsskibsfart

Internationalt konkurrencedygtige rammevilkår med indførelse af Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) og senere tonnageskatten har ifølge vækstteamet sikret, at Danmark i dag "står stærkt inden for kvalitetsskibsfart med særlige styrker inden for operation af skibe, hvor dansk-kontrollerede skibe bl.a. transporterer 20 pct. af den kinesiske eksport målt i volumen."

Foto: Maersk Line
Foto: Maersk Line
 

I Danmarks Rederiforening er der store forventninger til det videre arbejde med vækst-teamets udspil.

"Det er godt, at  der sættes en vision for et helt erhverv. For rederierne og investorerne er det for det første helt afgørende, at der er ro og stabilitet om rammebetingelserne. Samtidig er det vigtigt, at vi får styrket innovationen, så vi kan udvikle de teknologier, vi har brug for med de mange miljøkrav, der stilles til skibsfarten i dag," lyder kommentaren fra vicedirektør Jan Fritz Hansen, Danmarks Rederiforening.

Udover aktulle styrkepositioner peger vækstteamet også på "særlige udfordringer" for den maritime udstyrindustri som især den globale økonomiske lavkonjunktur, høje danske produktionsomkostninger, markedsadgangen til andre landes rederier og værfter og fremskaffelse af kapital til finansiering af produkter.

For skibsfarten gælder det ikke mindst faldende fragtrater, overkapacitet på fragtmarkedet, øgede omkostninger til brændstof, krav til investeringer i forhold til miljø, energieffektivitet samt sikkerhed og beskyttelse mod pirater.

Vækstteamets seks anbefalinger

Her er nogle af hovedpunkterne i vækstteamets seks anbefalinger:

1. Danmark skal være attraktivt for maritime virksomheder.

- Rammebetingelserne for skibsfarten skal være stabile og konkurrencedygtige.

- Vækstmuligheder forbundet med offshore skal styrkes.

- Vækstmuligheder i det arktiske område skal styrkes.

2. De generelle rammevilkår skal være konkurrencedygtige.

- Montører ombord på skibe skal sidestilles skattemæssigt med søfarende.

- Bedre adgang til finansiering for de maritime erhverv.

- Danmark skal være attraktivt for udenlandske erhvervsfolk.

3. Øget effektivitet, digitalisering og fornyelse skal skabe konkurrencefordele.

- Partnerskab om Lean Ship of the Future/Smart Shipping.

- Administrative og oplevede byrder skal reduceres.

4. Det Blå Danmark skal markedsføres.

- Målrettet markedsføring af Danmark og maritime virksomheder skal tiltrækkes.

- Der skabes én myndighedsadgang for maritime virksomheder, der overvejer at etablere sig i Danmark.

5. Det Blå Danmarks kompetencer, forskning og innovation skal styrkes.

- Målrettet indsats skal sikre kvalificeret arbejdskraft, herunder de maritime aktiviteter relateret til offshore.

- Højere uddannelser skal udvikles og markedsføres internationalt.

- Der skal etableres en maritimt forskningscenter.

6. De grønne vækstmuligheder skal udnyttes gennem samarbejde og partnerskaber.

- Partnerskab om Maritim Retrofit (opgradering af eksisterende skibe m.m..)

- Det offentlige skal efterspørge høje standarder og stille skibe til rådighed for demonstration.

- Afrapportering om grøn skibsfart skal styrkes.

- Internationalt samarbejde om innovativt skibsdesign.

- Omstilling til LNG (flydende naturgas) som brændstof for skibe skal understøttes.

 

Kun få udenlandske rederier har etableret sig i Danmark 

Afgørende køreplan for det blå erhvervsliv på trapperne 

Ideer til et maritimt Danmark i verdensklasse  

Mere fra ShippingWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

ShippingWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs