ShippingWatch

Flere danske skibe sejler under fremmed flag

Siden 2004 er andelen af danske skibe under fremmed flag i forhold til den samlede handelsflåde steget og steget, viser tal fra Skat. Det er et udtryk for, at danske rederier søger derhen, hvor væksten er, siger vicedirektør Jan Fritz Hansen, Danmarks Rederiforening.

Danske rederier sejler i stigende omfang skibe under fremmed flag i lande uden for EU, selv om den attraktive tonnagebeskatning indført i Danmark i 2002 netop skulle sikre, at danske redere bevarede og udbyggede deres flåde i DIS.

ShippingWatch har indhentet tal fra Skat, en oversigt over fordelingen af indberettet ejet bruttotonnage, der viser, at andelen af dansk-ejede skibe under tonnagebeskatning procentvis har været støt faldende siden 2004 eller stort set siden, at statsstøtteordningen blev indført i Danmark med EU-Kommissionens godkendelse.

Andelen af danske skibe registreret uden for EU udgjorde i indkomståret 2010 knap 18 procent mod godt fire procent i 2004. Andelen er steget over en periode, hvor den samlede tonnage i DIS er steget markant. I 2004 var 95,7 procent af den danske handelsflåde omfattet af tonnageskatten. Ved udgangen af 2010 var andelen faldet til 82,1 procent.

"Det er et udtryk for, at der er god vækst i økonomien ude i Fjernøsten. Den danske flåde er vokset kraftigt i denne periode siden 2004, men den er også vokset markant uden for. Derfor skruer nogle redere op for investeringerne derude, og det har ikke nødvendigvis noget med rammevilkårerne herhjemme at gøre," siger Jan Fritz Hansen.

Foto: SKAT
Foto: SKAT

EUs betingelser

Udviklingen i udflagningen blandt rederier hjemhørende i Danmark og i andre af EUs medlemslande fik i 2005 EU-Kommissionen til at stramme op på reglerne for at sikre, at de attraktive skatteregler også bidrager til vækst og beskæftigelse i EU. Fra 1. juni 2005 blev det derfor en betingelse for danske og andre rederier hjemhørende i EU, at de skal fastholde eller forøge den procentdel af rederiet ejede bruttotonnage registreret i et af EUs medlemslande, hvis de ønsker at gøre brug af tonnageskattteordningen.

I EUs guidelines, der er indskrevet i dansk lov, skal andelen af skibe under EU-flag som hovedregel udgøre mindst 60 procent af et rederis samlede flåde. I modsat fald skal rederne beskattes efter de almindelig regler i skattelovgivning. Jan Fritz Hansen tvivler på, at ret mange danske rederier er tæt på grænsen:

"Hvis et rederi overskrider grænsen, beskattes det jo bare på almindelige vilkår," siger han.  

Problemer i Tyskland

Tyske rederier har i øjeblikket svært ved at leve op til de grundlæggende forudsætninger, der skal opfyldes, hvis EU-Kommissionen skal tillade tonnagebeskatning i medlemslandene. Og udviklingen i den tyske handelsflåde går den forkerte vej på grund af stigende udflagning til 3. lande. Derfor  er tyske redere under pres fra EU-Kommissionen og har lovet at bringe flere skibe under EU-flag i 2012 for at undgå, at udflagningen får negative konsekvenser for tonnageskatten.

EU-Kommissionen vurderer i disse måneder de forskellige medlemslandes statsstøtteordninger i søfarten, for Danmarks vedkommende DIS og tonnageskatten, og som tidligere omtalt på ShippingWatch ventes en afgørelse i løbet af efteråret.

Også Grækenland, verdens måske største søfartsnation, fik for nylig en løftet pegefinger fra EU-Kommissionen.

Udflagning truer EUs accept af tysk tonnageskat 

Udflagning af skibe kan provokere EU-Kommissionen

Mærsk: Intra-Asien er stærk lige nu

Mærsk fordobler antal skibe under Singapore-flag 

Mere fra ShippingWatch

I alt 12 skibe er sejlet fra Ukraine lastet med korn

I alt er 12 tørlastskibe lastet med Ukrainsk korn til eksport sejlet fra det krigshærgede land siden mandag sidste uge, hvor det første skib efter en aftale mellem Rusland og Ukraine fik lov til at forlade havnen i Odesa.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

ShippingWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs