ShippingWatch

Her er Søfartsstyrelsens agenda for 2016

I årsrapporten for 2015 sætter Søfartsstyrelsen ord på de vigtigste opgaver det kommende år. Få overblikket her.

Søfartsstyrelsen har netop offentliggjort årsrapporten for 2015, hvor der også sættes ord på forventningerne til det kommende år. Seks områder bliver omdrejningspunkt for styrelsensarbejde i 2016.

Klare erhvervsstrategier:

Da erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) overtog ministerposten, lagde han samtidig grundstenen for en ny maritim vækststrategi. Her spiller Søfartsstyrelsen en central rolle, og det kommende år forventer styrelsen at varetage sekretariatet for arbejdet med en ny maritim erhvervsstrategi. Arbejdet skal munde ud i en række anbefalinger til, hvordan der frem mod 2025 arbejdes for, at det blå erhvervsliv fortsat har internationalt konkurrencedygtige rammevilkår, og at det er attraktivt at drive maritim virksomhed i Danmark, skriver Søfartsstyrelsen. Andre interessenter, ministerier mv. vil blive inddraget i arbejdet med anbefalingerne.

Digitalisering:

Digitalisering er et nøgleord i en mere sikker og effektiv skibsfart. Blandt andet gennem administrative lettelser for rederierne, skriver Søfartsstyrelsen. Derfor vil styrelsen i 2016 digitalisere skibscertifikater og synsrapporter. Målet er, at synsrapporter og certifikater skal kunne sendes elektronisk, journaliseres og derefter finde digitalt på Søfartsstyrelsens hjemmeside. "I det omfang der stadig er internationale krav om det, udleveres certifikater og rapporter fortsat i fysisk original," fremgår det.

Havplanlov:

Fra i år er ansvaret for havplanloven, der skal sikre en ordentlig planlægning af de danske havarealer i fremtiden, overført fra Miljøministeriet til Erhvervs- og Vækstministeriet i regi af Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen skal udarbejde forslaget til lov om fysisk planlægning af de danske havområder, som skal fremsættes til vedtagelse i folketingssamlingen 2015/16. Vedtagelsen af lovforslaget er grundlaget for den senere vedtagelse af den første dansk havplan, som skal træde i kraft senest den 31. marts 2021.

Er det skibe eller vindmøller der har førsteret til havet?

Flytning af Søfartsstyrelsen:

I det forgangne år blev det besluttet, at Søfartsstyrelsen skal flytte til Korsør inden udgangen af 2017. I 2016 vil styrelsen fortsætte arbejdet med at planlægge flytningen "Det er en vigtig opgave, og der vil være særligt fokus på at sikre kritiske kompetencer og en fortsat effektiv drift. Dette samtidig med, at Søfartsstyrelsen til stadighed skal tilpasse sig de faldende bevillinger," skriver styrelsen.

Nordseth skal holde sammen på den maritime kerne

God og effektiv service:

Drift og service for de søfarende og erhvervet er vigtige elementer for styrelsen for at gøre det attraktivt at sejle under dansk flag og styrke væksten for erhvervet. "Søfartsstyrelsen vil også i 2016 have fokus på at sikre, at borgere og maritime virksomheder oplever en effektiv service," lyder det. Det skal blandt andet ske ved at optimere arbejdsgange, så sagsbehandlingstiden holdes nede på den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for syn på fiskeriskibe under 15 meter, optagelse i skibsregistrene og ændringer i registreringsforhold forbedres.

Maritim nødradio:

I 2015 blev driften af maritim nødradio i Danmark overflyttet fra Søfartsstyrelsen til Energistyrelsen i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. I 2016 vil overdragelsen af anlægget finde sted.

Søfartsstyrelsen vil granske behov for navigatører

Danmark sætter droner ind i svovl-overvågningen

"Hvis du ikke kan tåle at tabe, skal du ikke stille op"

 

Forsiden lige nu

Hafnia Law: Ny voldgift er stærkt alternativ til London

Tidspunktet for etablering af en nordisk voldgift er formentlig langt bedre, end det har været tidligere på grund af Brexit. Det mener advokat Mathias Steinø, Hafnia Law, som er en af drivkræfterne bag det nye institut for juridiske tvister.

Relaterede

Seneste nyt

Job

Se flere

Se flere