Robert Maersk Uggla: Nu skal Svitzer vokse

I sit første interview siden udpegningen til bestyrelsen i Maersk Gruppen fortæller CEO Robert Maersk Uggla ShippingWatch om sine planer og vækstambitioner for Svitzer, som han nu har ledet i små to år.
Foto: Magnus Eklsf
Foto: Magnus Eklsf

Svitzers CEO, Robert Maersk Uggla, mener, at prioritet nummer 1 for Maersk Gruppens 181 år gamle rednings- og bjærgningsvirksomhed er at sikre fortsat  profitabilitet og at ekspandere. Ikke mindst på  vækstmarkederne i Afrika og Latin Amerika.

I sit første interview efter udnævnelsen til bestyrelsesmedlem i Maersk Gruppen og efter at have siddet i snart to år på lederposten fortæller det 35-årige barnebarn til afdøde skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller om sine planer og vækstambitionen for virksomheden, der har globalt hovedsæde i Københavns Nordhavn men forgreninger over det meste af verden.

Efter etableringen af Maersks såkaldte femte ben, har Svitzer fået en nøglerolle når det gælder de klare økonomiske krav til ”benet”.

Da Robert Maersk Uggla tiltrådte 1. maj i 2012, havde virksomheden få dage forinden mistet flere ansatte i en af de værste ulykker nogensinde for hele Maersk Gruppen. Syv søfolk var omkommet pga. en gaseksplosion på en bugserbåd i Qatar. Derfor gav prioriteten dengang sig selv.

Nyt globalt sikkerhedssystem

”Det handlede om at forbedre sikkerheden og undgå ulykker i virksomheden. Vi har siden arbejdet med at forbedre sikkerhedssystemer og -kultur.  Bl.a. har vi erstattet et virvar af lokale og regionale sikkerhedssystemer med et globalt system, der lever op til kravene fra de internationale olieselskaber,” forklarer den svensk-fødte Robert Maersk Uggla.

I dag, næsten to år efter, har han sammen med den øvrige ledelse lagt brikkerne på plads til det, der skal blive til fremtidens Svitzer.

”Jeg synes, vi er nået langt med hensyn til to strategiske mål, vi satte os i 2012. Vi har aldrig haft færre ulykker, og vores afkast lever op til Maersk Gruppens krav første gang i otte år, også når man justerer for indtjening og afskrivninger i 2012. Men der er stadig lang vej endnu,” siger Robert Maersk Uggla til ShippingWatch.

Kernen er slæbebåde

Kerneforretningen i Svitzer er fortsat den traditionelle slæbebådsaktivitet, hvor virksomheden især er stor i Europa og Australien, men begge steder er Svitzer under pres fra konkurrenter. Det gælder bl.a. i konkrete havne i England og Australien, hvor Svitzer med Ugglas ord ganske enkelt ikke er konkurrencedygtig.

Virksomheden har taget fat på at effektivisere netværket og afsat 12 mio. USD til processen alene i Australien, men herudover kan rederiet blive nødt til at ændre ved nogle af de eksisterende aftaler med skibsredere og havnemyndigheder. Svitzer har traditionelt arbejdet ud fra døgnaftaler med rederier og havne til en standardpris. Men efterhånden som der er kommet flere konkurrenter ind på markedet, der tilbyder billige services med små flåder i de lukrative peak hours midt på dagen, er Svitzer blevet presset på sine prismodel.

Svitzer investerer 80 mio USD i nye skibe 

”I mange havne i Europa og Australien forventer de rederier, som indgår aftaler med vores konkurrenter, at vi kan stå klar med kapacitet, hvis der ikke er flere slæbebåde til rådighed. Vores konkurrent har typisk en mindre flåde med høj udnyttelsesgrad og en mindre og mere fleksibel besætning, som giver dem en betydelig fordel. Så vi er nødt til enten at reducere beredskabet eller hæve betalingen for den fleksible  service, vi tilbyder i dag,” siger Robert Maersk Uggla.

Strategien handler om vækst

Ud over kravet om større effektivitet er et væsentligt punkt i strategien at få Svitzer til at blive større:

”Vi kan se muligheder i at ekspandere vores forretning, men det er kun langtidsholdbar vækst, der er interessant. De seneste små to år har fokus været på at afhænde aktiviteter uden for vores kerneområder. Fremover er fokus på organiske vækst, selvom køb af mindre selskaber også kunne være interessante. Vores prioritet ligger inden for langtidskontrakter med havneterminaler, men vi vil da også være åbne over for nye bugseraftaler med havne, så længe det er bakket op af vores kunder inden for shippingindustrien,” forklarer han.  

I løbet af 2013 sikrede Svitzer sig den største bugseraftale med en LNG-terminal i Australien, en aftale til i alt 650 mio. USD over 20 år. LNG (Liquified Natural Gas), vurderes inden for shipping og energi som et af de områder, der vil udvikle sig hurtigst de kommende år.

”Vores havne-bugser- og slæbebådsforretning er i det store hele koncentreret i Australien og Europa, men ellers er vi repræsenteret globalt. I dag har vi 17 LNG-terminalaftaler, og der er to nye på vej. På længere sigt skal vi vokse i emerging markets som Afrika og Latinamerika,” siger Uggla.

Konkurrenten vil det samme

Svitzers helt store konkurrent på verdensplan, den hollandske slæbebådskoncern Boskalis, har samme ambition som Svitzer. Det er kun få dage siden, at Boskalis besluttede at købe slæbebådsaktiviteterne fra det franske Louis Dreyfus. Og i april sidste år indgik Boskalis et joint venture med sydamerikanske Saam om slæbebådsaktiviteter på kontinentet. Svitzer er til stede i Chile og Peru, men det bliver ikke joint-venture modellen, den danske virksomhed vil vokse på regionalt, fastslår Robert Uggla.

”Vi ser en tendens til, at store kunder foretrækker at indgå aftaler, der dækker flere havne, og det er kompliceret, hvis man er med i flere regionale joint ventures. Men Svitzer vil dog være åben over for at se på lokale joint ventures, især i havne hvor vi kan udnytte en lokal partners know-how, så længe de vil acceptere Svitzers driftsmodel,” lyder det.

Boskalis køber slæbebådsselskaber af Louis Dreyfus 

Svitzers samlede investerede kapital er på 1,5 mia. USD, som er blevet noget mindre pga. de frasalg i portofolien, der er foretaget. Fremover skal det tal stige, fastslår Uggla. Investeringerne vil ske inden for vedligeholdelse af flåden på mere end 500 skibe, nye havneforretninger og nye aftaler med LNG-terminaler.

”Inden for LNG kigger vi for tiden på to nye projekter. Men der er tale om lange forhandlinger,” siger Robert Uggla.

2013-regnskabet viste et overskud på 156 mio. USD mod et plus året før på syv mio USD. Afkastet af den investerede kapital blev på 10,8 procent sidste år.

Robert Maersk Uggla forventes at blive valgt ind i Maersk Gruppens bestyrelse på generalforsamlingen den 31. marts.

Svitzer dømt til at betale 15 mio kr i erstatning  

Svitzer kæmper med lavt engagement hos de ansatte

USA-regler kan kickstarte Svitzer 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også