EU: Nu skal forurening fra shipping bremses

EU-Kommissionen har fredag fremlagt en plan for, hvordan forurening fra skibsfarten skal mindskes. Medlemslandene er enige om overvågning, rapportering og kontrol med CO2-udledningerne.
Foto: EU
Foto: EU

EU-Kommissionen er i dag blevet enige om at lave en plan for, hvordan skibsfartens CO2-udledning skal reduceres. Og der skal nu fremadrettet skabes et regelsæt for udledning af CO2 - et såkaldt MRV-system (monitoring, reporting, verification).

Regelsættet skal blive til på baggrund af rederiernes overvågning af egen CO2-udledning og skal træde i kraft fra 1. januar 2018. For at forslaget kan træde endeligt i kraft, skal det godkendes af Parlamentet og Rådet i EU, idet Kommissionens vedtagelse kun er første skridt. Selve reguleringsfasen, hvor rederne skal rapportere ind, skal begynde i juli 2015.

Internationale redere bakker op om CO2-overvågning 

"I dag udstikker vi en klar kurs mod at reducere maritime udledninger af drivhusgasser. EU's overvågningssystem vil give shippingsektoren miljømæssige og økonomiske gevinster ved at øge gennemsigtigheden for udledninger og for skabe incitamenter for skibsejerne til at reducere dem," siger EU's klimakommissær Connie Hedegaard i en pressemeddelelse fra EU-kommissionen, og uddyber:

"Dette initiativ er helt på linje med de sidste forslag for globale standarder for brændstofeffektivitet og markedsbaserede mål, som er blevet diskuteret i IMO. Robust overvågning, rapportering og verificering af udledninger er en væsentlig forudsætning for kvalificerede diskussioner i Europa og på verdensplan for reduktionsmål for sektoren," siger hun.

Kommissionen skønner, at de miljømæssige gevinster ved forslaget vil være en reduktion af CO2-udledningerne med 2 pct. målt i forhold til, hvis der ikke indførtes et MRV-system. Økonomisk vil rederne spare omkring 1,2 mia. euro årligt i 2030, lyder beregningerne på.

Hedegaard: Nødvendigt at tage IMO med for at få CO2-aftale

Både IMO og EU regulerer

"Vi anerkender, at shipping skal bidrage med indsatser for at reducere udledningerne af drivhusgasser, fortrinsvis gennem globale foranstaltninger, som er mest miljøeffektive og giver økonomisk mening. For en global sektor som maritim transport, kan dette bedst opnås gennem IMO. Med basis fra dagens politiske beslutning, vil EU fortsætte med sine bestræbelser sammen med sine globale partnere for at opnå en omfattende international løsning. Dagens forslag er et betydeligt bidrag til IMO's indsatser for at skære brændstofforbruget ned og øge energieffektiviteten på skibe med en række instrumenter, herunder tekniske og markedsbaserede mål," siger Siim Kallas, vicepræsident for Kommissionen og ansvarlig for mobilitet og transport, i en pressemeddelelse.

Forud for dagens vedtagelse er der gået lang tid med at diskutere, hvorvidt EU helt skulle holde sig fra at skabe eget MRV-system, når IMO samtidig er på vej med et sådant. I den forbindelse sagde klimakommissær Connie Hedegaard til ShippingWatch tidligere på året:

"Maritim transport er en global industri, og derfor er globale initiativer de mest effektive, og de har altid været at foretrække for EU. I juli 2011 tog IMO et stort skridt fremad via sit energieffektivitetsdesignindeks. Initiativet dækker kun nye skibe. Men i løbet af de seneste måneder er vores internationale partnere begyndt at arbejde tættere med os om et midlertidigt regulatorisk initiativ, der fokuserer på de eksisterendes skibes energieffektivitet. Målet er at begynde en formel debat i IMO til maj. Men sådanne initiativer kræver et solidt monitorerings- og rapporteringssystem, der bør indføres på globalt niveau så hurtigt som muligt. Baseret på Kommissionens analyser er vi tæt på at kunne præsentere et monitorerings- rapporterings- og verificeringssystem på EU-niveau, der nemt vil kunne blive tilpasset et globalt system."

Internationale redere bakker op om CO2-overvågning 

Flere NGO'er har påpeget, at det går for langsomt med et MRV-system, hertil har klimakommissæren gentagne gange påpeget, at et MRV-system er grundlaget for at skabe handling i form af mindre CO2-udledninger.

Oven på dagens beslutning udtaler John Maggs fra NGO'en Seas at Risk:

"Overvågning, rapportering og verificering er alt sammen meget godt, men vi behøver også udledningsreduktion. Nogle foreslåede mål for at overvåge emissioner er meget mere robuste og effektive end andre, og politikerne burde have tilskyndet til disse frem for den nuværende praksis. Business as usual burde simpelthen ikke være en del af spørgsmålet. Kun et robust MRV-system baseret på de bedste overvågningsmetoder kan blive et springbrædt til et markedsbaseret mål, som kan kan nedbringe emissioner fra skibe."

IMO rykker videre med model for CO2-overvågning 

IMO: Svært at lave en global aftale om ophugning

Rapport: EU's skibe forurener massivt 

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også