ShippingWatch

Maersk Gruppen 2012: Sådan gik det for hver virksomhed

Maersk Gruppen fik et samlet overskud i 2012 på fire mia USD, en forbedring fra 2011-overskuddet på 3,4 mia. Shipping trak ned i 2012-regnskabet, og der ventes et lavere gruppe-resultat i 2013. Her er et overblik over shipping og olie segmenterne.

Foto: Maersk Line

Maersk Line leverede et overskud på USD 461 mio. (tab på USD 553 mio.), og ROIC var 2,4% (negativ med 3,1%). Resultatet var positivt påvirket af forøgede containermængder samt højere rater og lavere enhedsomkostninger. De gennemsnitlige fragtrater var med 2.881 USD/FFE (2.828 USD/FFE) 1,9% højere, og containermængderne steg med 5% til 8,5 mio. FFE (8,1 mio. FFE). Brændstofforbruget pr. FFE blev reduceret med 11%, og antallet af medarbejdere på hovedkontoret blev reduceret betydeligt.

Maersk Oil leverede et overskud på USD 2,4 mia. (USD 2,1 mia.), og ROIC var 36,6% (37,2%). Resultatet var positivt påvirket af engangsskatteindtægt på USD 899 mio. fra forliget i en algerisk skattesag samt en avance på USD 91 mio. fra et delvist salg af andele i Brasilien. Dette blev delvist opvejet af en nedgang på 23% i Gruppens andel af olie- og gasproduktionen til 257.000 boepd (333.000boepd), som hovedsageligt skyldes lavere produktionsandel i Qatar og Danmark.

Maersk Drilling leverede et overskud på USD 359 mio. (USD 488 mio.), og ROIC var 8,3% (12,5%). Resultatet var negativt påvirket af en forsinket opstart samt værftsophold for to enheder. Maersk Drilling indgik i 2012 tre nye større kontrakter og har nu indgået aftale for fem ud af syv nybygninger tillevering i 2013-2015

Maersk Supply Service leverede et overskud på USD 132 mio. (USD 243 mio.), og ROIC var 6,1% (11,2%), negativt påvirket af generel overkapacitet i de fleste markedssegmenter med undtagelse af beredskabs- og redningssegmentet.

Maersk Tankers fik et tab på USD 312 mio. (tab på USD 153 mio.), og ROIC var negativ med 8,3% (negativ med 4,3%). Resultatet var negativt påvirket af en nedskrivning på USD 268 mio. Maersk Tankers solgte Small Northwest Europe segmentet og har indgået en aftale om at afhænde Handygas segmentet. Handygas transaktionen vil finde sted i 2013. Salgene svarer til 14% af flåden målt i forhold til investeret kapital.

Damco leverede et overskud på USD 55 mio. (USD 63 mio.), og ROIC var 13,5% (24,4%). Damco øgede sit serviceudbud inden for luftfragt betydeligt ved købet i 2011 af NTS International Transport Services i Kina. I oktober 2012 købte Damco speditørselskabet Pacific Network Global Logistics, for at styrke sin position i Oceanien.

SVITZER leverede et overskud på USD 9 mio. (USD 102 mio.) efter nedskrivning af goodwill på USD 102 mio. relateret til Adsteam-aktiviteterne, der blev erhvervet i 2007. ROIC var 0,6% (6,4%).

Maersk FPSOs og Maersk LNG leverede et overskud på USD 336 mio. (USD 10 mio.), og ROIC var 33,9% (0,4%), positivt påvirket af avancer fra salg på USD 245 mio.

Gruppen forventer et resultat for 2013, som er lavere end 2012-resultatet (USD 4,0 mia.). Resultatet forventes at blive på samme niveau som i 2012 (USD 2,9 mia.) eksklusive nedskrivninger, avancer fra salg og indtægten fra forliget i en algerisk skattesag.

Maersk Lines overskud 2012: 461 mio. USD

Mærsk-regnskab: Al fokus på de lyseblå udsigter 

Mere fra ShippingWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

ShippingWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs