Storinvestor holder fast i magten i bunkerkoncern

Vi har sat et drømmehold i Uni-Tankers, siger Torben Østergaard-Nielsen, indehaver af United Shipping & Trading Company (USTC). Han bevarer magten i koncernen frem til det generationsskifte, der nærmer sig, fortæller han i et interview med ShippingWatch.

En ny strategiplan vedtaget i 2012 lægger retningen de kommende tre år for den voksende USTC-koncern med hovedkvarter i Middelfart. Målt på omsætning en af Danmarks største virksomheder i kraft af aktiviteterne i Bunker Holding. Et grundlæggende element i strategiplanen er, at Torben Østergaard-Nielsen, skaberen af United Shipping & Trading Company, også i de kommende tre år er eneejer af shippingvirksomheden. Hvad der herefter skal ske i ejerforholdet er ikke fastlagt, siger eneaktionæren Torben Østergaard Nielsen direkte adspurgt. Opbygningen af USTC har vist, at han foretrækker at drive sine selskaber selv.  

"På et tidspunkt skal jeg have fundet en løsning på et generationsskifte. Jeg er lige fyldt 58. Vi har i år lagt en tre-årig strategi med forskellige forudsætninger, som vi opererer ud fra. En af forudsætningerne er, at ejerskabet er det samme de næste tre år, men selvfølgelig skal jeg have fundet på noget, men jeg har ikke i talende stund en færdig løsning," siger Torben Østergaard-Nielsen til ShippingWatch. Han holder imidlertid alle muligheder åbne. Under alle omstændigheder, når tiden er inde, vil koncernens ledende medarbejdere blive taget med på råd:

Korte kommandoveje

"Jeg har prøvet forskellige former for medejerskaber. Ulempen er, at der kan bruges meget tid internt på at blive enig, når man står over for problemer og udfordringer. Jeg foretrækker korte kommandoveje, så der kan træffes hurtige beslutninger, men man skal selvfølgelig ikke blive sin egen begrænsning," understreger Torben Østergaard-Nielsen, der har to døtre på 28 og 23 år. Den ældste er uddannet cand.merc., arbejder i erhvervslivet og har tidligere været ansat i USTC, mens den yngste læser HA på CBS. 

 

Krumtappen i koncernen er Torben Østergaard-Nielsens 100 pct. ejede Selfinvest ApS. Samlet havde koncernen i regnskabsåret 2011/12 en omsætning på 68,4 mia. kroner, et overskud før skat på 370 mio. kroner, og egenkapitalen udgør i dag 1,8 mia. kroner. Det økonomiske beredskab og koncernens finansielle styrke er væsentlig i Torben Østergaards-Nielsens ambitiøse planer i etableringen af tankrederiet Uni-Tankers, der sigter på at blive en markant, global aktør i det mindre tankskibssegment, small og intermediate olie- og kemikalie-tankskibsmarkedet. Flåden tæller i dag 35 skibe af egne og indchartrede skibe, og den vokser i disse måneder.

Krav fra olieselskaberne

Netop koncernens samlede økonomiske styrke og den kendsgerning, at Uni-Tankers indgår i det verdensomspændende USTC fremhæver Torben Østergaard-Nielsen som helt central i netop tankskibssegmentet i forhold til de krav, de store olieselskaber stiller til redere i forhold til kapitalgrundlag og sikkerhed, før de vil indgå kontrakter. Udvikling og satsning i et nyt tankrederi er da også en kostbar affære. Uni-Tankers havde i sidste regnskabsår et underskud på 70 mio. kroner, men som Torben Østergaard-Nielsen fremhævede ved offentliggørelse af USTC-regnskabet i juni:

"Et overskud ét sted har kunnet dække et underskud et andet sted og samtidig være med til at sikre, at vi på trods af en periode, hvor markedet har været historisk dårligt, har kunnet fastholde vores langsigtede strategi om at investere i at udvikle vores forskellige selskabers aktiviteter. Vi står nu i en situation, hvor vi hele vejen rundt er rigtig godt klædt på til at tage en endnu større bid af markedet de kommende år."

Shippingaktiviteterne oplevede omsætningsfremgang i det forgangne regnskabsår, men resultatet bærer dog præg af det fortsat svære marked.
Organisationen hos Shipping Holding er nu slanket, og der er lagt an til fornyet vækst inden for kerneområderne. Der venter en udfordrende tid, men Torben Østergaard-Nielsen er klar til det seje træk. 

 

Oppe mod kapitalfonde

"Det har været meget vigtigt for os i de forberedelser, vi har gjort med Uni-Tankers, at rederiet er en del af gruppen" siger Torben Øtergaard Nielsen, der på ejersiden er oppe imod kapitalfonde både i forhold til Bunker Holding og Uni-Tankers. Wrist Group med hovedsæde i Ålborg og den anden globalt-ledende bunker-koncern kontrolleres i dag af den nordiske kapitalfond Altor, mens rederierne Nordic Tankers og Herning Shipping ejes af den europæiske investeringsfond Triton.

"Der kan selvfølgelig være nogle positive elementer i at være ejet af en kapitalfond. Omvendt er det jo velkendt, at succeskriteriet helt generelt for kapitalfonde typisk er, at et selskab skal være solgt igen inden for en forholdsvis kort årrække. Det kan godt præge billedet lidt. Vi vil gerne bygge noget op og se det udvikle sig," siger Torben Østergaard-Nielsen.

I det sidste halve år har Uni-Tankers været i stand til at indgå kontrakter med nogle af de store olie selskaber som bl.a. Total, Shell og BP.

"Det kunne vi ikke før, fordi der skal et vist antal skibe til. Det skal simpelthen være et rederi af en vis størrelse for at få de nødvendige kontrakter," siger han, men understreger samtidig, at Uni-Tankers og Bunker Gruppen er to forskellige og selvstændige forretningsenheder og drives som sådan.

"Man vil ikke se, at vi kaster os bevidstløse over mange flere skibe, men vi tror på det, og vi tror på, at markedet inden for en overskuelig fremtid vil bedre sig. Fragtraterne er svære at påvirke, men vi kan forsøge at få vores opex-tal så langt ned, som vi kan forsvare, uden at det går ud over kvaliteten. Vi skal jo stadigvæk kunne sejle for de store olieselskaber, der er vores største kunder. Samtidig skal vi være en lille smule bedre til at fragte skibene. Det vil sige, at vores dagstal, time charter ækvivalenten (fragtindtjening fratrukket havneomkostninger og udgift til bunkers), skal ligge lidt højere end vores konkurrenter."

 

"Drømmeholdet"

Torben Østergaard-Nielsen betegner den forholdsvis nye organisation i rederiet som et dreamteam, både kommercielt og teknisk, at når alt kommer til alt er de menneskelige ressourcer altafgørende. Ikke mindst i shippingbranchen.

"Det handler utrolig meget om personlige relationer."

Uni-Tankers har med CEO Torben Andersen i spidsen tiltrukket en lang række nøglepersoner fra rederier som Torm, Mærsk, Herning Shipping og MH Simonsen. Fra sidstnævnte er bl.a. kommet  brødrene Frantz og Per Ekmann og Lars Nielsen. Og eksempelvis er Jesper Nielsen, tidl. befragtningschef i Herning Shipping, i dag i Uni-Tankers.

Uni-Tankers forventer yderligere flådeudvidelse i 2012  

Bunker Holding fordobler omsætning og resultat på to år 

Sådan forberedes en ny tankflåde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det her handler meget om personlige relationer. (Frantz og Per Ekmann og Lars Nielsen), der byggede MH Simonsens kommercielle befragtning op over en årrække. Lars Nielsen som befragningschef. Også Jesper Nielsen, tidl. befragtningschef i Herning Shipping.

De fleste ved godt, hvad det vil sige at være ejer af en kapitalfond. Succeskritieriet er ofte, at et selskab skal være solgt i løbet af 4-5 år. Det kan godt præge billedet lidt, selv om der også kan være positive ting i forhold til at være ejet af en kapitalfond. Men det er min opfattelse, at mange i shippingbranchen har svært ved at se storheden ved sådan et ejerskab. Vi vil gerne bygge noget op og se det udvikle sig.

På de væsentlige områder har vi fået et drømmehold, og det gælder både inden for det kommercielle og det tekniske som f.eks. QA. Noget af det vigtigste ved et tankskibsrederi er procedurer, rutiner og sikkerhed i det hele taget.

 

 

Din forretningsfilosofi:

 

Erria er med i Uni-Tankers med 15 procent på grund af forskellige omstændigheder. Det har jeg det fint.

 Jeg har to døtre. Om det kunne være en løsning ved jeg ikke. Ældste cand.merc, 28,  - nu PWC Consult, den yngste HA-studerende på CBS, 23..

Ejerskabet er ikke som sådan en del af strategien. Her vil man også tage ledelsen med på råd.

Alle muligheder er åbne. Et salg, et management buy out, en børsnotering ...

En børsnotering af Uni-Tankers, hvis rederiet når en vis kritisk størrelse, kan være en mulighed. Det vil jeg ikke afvise. En anden ejermodel kan jo blive nødvendig, hvis man skal vokse meget. 

 

 

Student og HH fra Middelfart. Læste et år på Ealing Hammersmith & West London College, fik sin shippinguddannelse hos Julius Mortensen og læste sideløbende HD.

 

Begyndte i Sommers Eftf. at tilbyde brændstof pga forespørgsler - en sideaktivitet, Dan-Bunkering i 1981 - og siden medejer af Sommers ..

Wrist begyndte med skibsproviantering - de to selskaber begyndte parallelt ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også