Dong Energy: Ikke tilfreds med 2012

Dongs årsresultat daler til et tab på 4 mia. kr. i 2012 fra et overskud på 2,9 mia. kr. i 2011. Ikke tilfredsstillende, siger adm. direktør i Dong, Henrik Poulsen.

Adm. direktør Henrik Poulsen er ikke glad for det årsregnskab for 2012, som Dong afleverer i dag.

”DONG Energy's regnskab for 2012 er ikke tilfredsstillende, primært som følge af store tab og hensættelser på vores gasaktiviteter. Vores øvrige forretningsaktiviteter leverer nogenlunde som forventet. For at genetablere et solidt økonomisk fundament for den fortsatte vækst, har vi iværksat en omfattende handlingsplan, der bl.a. omfatter frasalg af ikke-kerneaktiver, reduktion af omkostninger og tilførsel af yderligere egenkapital på minimum 6-8 mia. kr.," siger Henrik Poulsen i en selskabsmeddelelse fra Dong Energy.

Årsresultatet for Dong kommer for 2012 helt ned på minus 4 mia. kr. mod et plus på 2,9 mia. kr. i 2011.

Dong Energy fik et årsresultat for 2012 på 8,6 mia. kr. før skatter og afgifter (EBITDA). Det svarer til et fald på 5,1 mia. kr. i forhold til 2011. Det er forretningsområdet Energy Markets, der står for størstedelen af nedgangen med et tab på 6,6 mia. kr. i 2012.

"Tabet i Energy Markets skyldtes til dels hensættelser på i alt 2,9 mia. kr. til tabsgivende kontrakter på gaslagerkapacitet og kapacitet i en LNG terminal. Den resterende del af faldet i Energy Markets’ EBITDA skyldtes en engangsindtægt i 2011 på omkring 1 mia. kr. fra genforhandling af gaskontrakter, lavere indtjening på de udenlandske gasfyrede kraftværker samt en negativ effekt fra et øget spread mellem olie- og gaspriserne," skriver Dong i regnskabet.

Det dårlige resultat får betydning for Dongs fremtidige prioriteringer:

"DONG Energy skal have et stærkt fokus på finansiel værdiskabelse. Det er fundamentet for, at vi kan fortsætte vores ambitiøse vækststrategi og omstilling til grøn energi. Derfor vil koncernen fremadrettet have afkastet af den investerede kapital (ROCE) som det mest centrale finansielle mål. Senest fra 2016 og fremover skal afkastet være på mindst 10%. Koncernens nye strategi frem mod 2020 er afsættet for denne forbedring,” siger Henrik Poulsen.

Dong forventer at foretage investeringer på mellem 25 og 30 mia. kr. i 2013 og 2014.

Medie: Dong skal betale dyrt i Nordsøen

Dong vil have flere penge til vindmøller og gas

Ingen alvorlig kritik af Dong-toppen 

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også