ShippingWatch

Bimco svarer igen på kritik fra InfluenceMap

Mandag var det den internationale skibsrederforening, International Chamber of Shipping, der svarede igen på kritikken af deres rolle under CO2-forhandlingerne i IMO. I dag er det Bimco, som bl.a. har et forslag til IMO-strategien.

Foto: /ritzau/Marius Nyheim

Ikke kun den internationale rederorganisation, ICS, International Chamber of Shipping, er blevet kritiseret for bevidst at forsinke det omfattende arbejde med at få shippingindustrien til at bidrage til at reducere udledningen af CO2. Det samme er Bimco.

Sådan fremstod det forleden i den rapport, som den London-baserede tænketank InfluenceMap offentliggjorde op til IMO's vigtige møde om, hvordan shipping, der blev holdt uden for Paris-aftalen, alligevel kan bidrage til et bedre klima.

Helt overordnet kom undersøgelsen med en utvetydig kritik på to punkter. For det første har industrien en usædvanlig stor indflydelse på IMO sammenlignet med, hvad andre industrier kan komme igennem med i andre FN-organisationer.

Kort sagt, den opdaterede undersøgelse viser at alt afhængig af de globale økonomiske udviklinger, vil udslip fra shipping stige med 20-120 pct. frem mod 2050 sammenlignet med 2012.

Bimco om mindre udledning af CO2 fra shipping

Og for det andet giver den direkte indflydelse sig klart udslag i en forsinkelse af søfartens deltagelse i en reduktion af CO2-udledningen og dermed manglende medvirken til at bremse den globale opvarmning.

ShippingWatch bad InfluenceMap konkretisere sin kritik, og i forhold til Bimco handler det bl.a. om de to følgende punkter.

Nemlig at Bimco støttede at hæve ambitionen for EEDI, det såkaldte effektivitetsindeks for nye skibe, og henviser i den forbindelse til et udskrift af Bimcos udtalelse i IMO's MEPC-møde 70 i oktober 2016.

Herudover kritiseres Bimco for "direkte at opfordre beslutningstagere til at være imod standarder inden for driftsmæssig energieffektivitet. (Fælles IMO papir ang. CO2 reduktion fra skibe, et forslag ifm. udviklingen af IMO's CO2 strategi, April 2017.)

Her er det svar Bimco har sendt til ShippingWatch:

Bimco om arbejdet for at reducere drivhusgasemissioner fra international shipping

Det tredje internationale studie fra IMO om drivhusgasser blev godtaget af MEPC i 2014 og viste forventede emissionsstigninger fra shipping på 50-250 pct. frem mod 2050 i forhold til 2012.

Siden da er bedre data om søbåren transport (som studiet var baseret på) blevet tilgængelig, og forventningerne er blevet opdateret i forhold til den nye data. Den omregning er foretaget med den originale metode fra CE Delft, konsulentfirmaet bag den originale undersøgelse. Derudover er Paris-aftalen blevet afsluttet, hvilket giver en solid GHG-politisk kontekst til undersøgelsen, og nogle af de oprindelige scenarier, som blev brugt, er nu langt mindre relevante.

Kort sagt, den opdaterede undersøgelse viser, at alt afhængig af de globale økonomiske udviklinger, vil udslip fra shipping stige med 20-120 pct. frem mod 2050 sammenlignet med 2012, og dermed væsentligt mindre end i den originale rapport.

Bimcos standpunkt

Bimco står helt fast på, at international shipping må reducere sit CO2-udslip i et omfang der matcher ånden og ambitionen udstukket i Paris-aftalen.

Bimco ser gerne, at der vedtages en IMO-strategi, der fører shipping med en kulstoffri fremtid så hurtigt som realistisk muligt. I den sammenhæng har Bimco sponsoreret konkrete forslag til IMO vedrørende målsætninger for hele industrien. Målsætningerne udgør en løbebane for shippingbranchens rejse mod at blive fri for kulstof.

IMO laver regler, der er lovligt bindende for hvert enkelt skib. Disse kollektive tiltag gør det muligt at indfri målsætningerne nu og i fremtiden. Eventuelle mangler i forhold til at indfri disse målsætninger vil kræve, at der overvejes yderligere tiltag. Vi har foreslået, at denne proces gentages med jævne mellemrum for at sikre, at shipping fastholder den lagte kurs.

For at hjælpe med udviklingen af tiltag, er IMO allerede gået med til at bruge tretrinsprocessen, der giver en realistisk tidsramme for implementeringen af GHG-reducerende tiltag. Processen bygger på lovligt bindende dataindsamlingssystem, der træder i kraft 1. januar 2019.

Nogle af tiltagene, som er nødvendige for indfrielse af reduktionerne, er allerede trådt i kraft og er gældende for alle skibe i den globale flåde. EEDI-standarden for nye skibe, med stigende krav fremadrettet, og det blødere driftsstyrings system SEEMP, forpligter allerede i dag alle skibe til at forbedre deres driftseffektivitet.

IMO er lige nu i gang med at gennemgå EEDI, og i den kontekst har visse kredse opfordret til en stramning af de gældende krav. Bimco har meldt ud, at det er vigtigt at sikre klarhed om reglerne for designere og skibsejere, samt at eventuelt strammere krav bør overvejes som yderligere faser efter dem, der allerede er vedtaget. Bimco støtter op om yderligere forbedringer i skibsdesign.

Møde i IMO's miljøkomite, hvor emner som CO2-reduktion bliver diskuteret med repræsentanter fra lande, industrien og ngo'er. | Foto: IMO
Møde i IMO's miljøkomite, hvor emner som CO2-reduktion bliver diskuteret med repræsentanter fra lande, industrien og ngo'er. | Foto: IMO
 

Bimco har, ligesom en lang række andre brancheorganisationer, argumenteret konsekvent og kraftigt for, at det vil være upassende at indføre driftsmæssige standarder. Vi hæfter os samtidig ved, at ingen andre brancher, fartøjer eller udstyr har stået over for at blive reguleret på den måde. Vi ser gode grunde til ikke at sætte standarder for, hvordan et skib, eller et hvilket som helst andet fartøj eller udstyr, skal bruges. De parametre, der påvirker et skibs driftseffektivitet, er for det meste uden for rederens kontrol, og det tilsigtede opførselsmæssige formål med standarderne går dermed tabt iblandt vilkårlige afvigelser.

En ting er, hvad der kan opnås med tilgængelig teknologi. Noget andet er, hvad der kræves for at blive kulstoffri. Bimco anerkender, at virkelig ambitiøse reduktionsmål kun kan opnås gennem et substantielt program med vedvarende international forskning rettet mod at udvikle og kommercialisere alternative brændstoffer og fremdriftsteknologi. Det burde inkluderes i IMO-strategien, og Bimco har indleveret forslag om dette til IMO.

Strategien til at nedbringe CO2-udslip bør også tage højde for branchens fortsatte evne til at levere livsvigtige services, der er med til at bære den globale økonomi, som er afhængig af shipping som den mest CO2-effektive transporttype.

Bimco har opfordret IMO – som led i den første strategi i 2018 – til at vedtage to målsætninger, nemlig følgende:

  • At holde international shippings årlige samlede CO2-udslip på under niveauet fra 2008
  • At reducere CO2-udslip pr. ton/km, i gennemsnit på tværs af shipping, med mindst 50 pct. frem mod 2050 i forhold til 2008.

Rederierne kalder kritisk IMO rapport for "nonsens" 

Ny chef for europæiske redere vil gøre op med dårligt ry i Bruxelles 

Her er InfluenceMaps stærkeste kort mod IMO 

Mere fra ShippingWatch

Ugens bedste på ShippingWatch

Maersk fremrykkede sit klimamål og hævede forventningerne til 2021 i en uge, hvor DSV-topchef Jens Bjørn kaldte containerredernes indtog i logistik "betydningsløst". EU sagde nej til sydkoreansk storfusion, og Maersk Tankers lagde ny strategi frem.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Se flere jobs