ShippingWatch

Maersk Supply Service fravælger dansk flag til nye skibe

Maersk Gruppens offshorerederi Maersk Supply Service tager konsekvensen af, at fire af rederiets nybygninger ikke kan komme under tonnageskatteloven. Skibene vil derfor formentlig blive flaget ind under britisk flag, fortæller CEO Carsten Plougmann Andersen til ShippingWatch.

Ændringerne i tonnageskatteloven, som ikke kommer til at omfatte offshore-området, tvinger nu Maersk Supply Service til at vælge udenlandsk flag til rederiets fire nye subsea support skibe.

"Det ender formentlig med, at vi flager fire skibe til Storbritannien i stedet for Danmark. Det er ærgerligt, at Danmark endnu ikke har inkluderet offshore-rederiernes specialfartøjer og borerigge i DIS- og tonnageskatteordningerne," siger CEO Carsten Plougmann Andersen fra rederiet til ShippingWatch og fortsætter:

"Jeg vil gerne bevare Maersk Supply Service med de traditioner og danske søfolk, som vi har."

Et paradoks

Konkret er der tale om fire SSV'ere - Subsea Support Vessels, som Maersk Supply Service bestilte sidste år. Skibene er specialiserede konstruktionsfartøjer, og Maersk Supply Service har option på to mere, men skibene hører ikke under tonnageskatteloven og kommer heller ikke til det med den ændring af loven, som lige nu er til politisk behandling.

De fire skibe vil beskæftige mellem 130 og 150 søfolk, men de danske arbejdspladser risikerer nu at gå tabt. Registreringen vil kun omhandle SSV'ere, da de andre typer af skibe i rederiet er omfattet af tonnageskatteordningen - nemlig AHTS'ere (Anchor Handling Tug Supply) og PSV'ere (Platform Supply Vessels).

Maersk Supply Service: Brasilien har skuffet

"Vi havde håbet på, at vi kunne udvikle vores forretning med Subsea Support skibe under de samme konkurrencedygtige rammebetingelser som for vores øvrige skibe," siger Carsten Plougmann Andersen.

Rederiet har tidligere flaget både AHTS- og PSV-skibe tilbage fra Storbritannien til Danmark, og derfor er det ifølge Carsten Plougmann Andersen paradoksalt at subsea support skibene nu må sejle under udenlandsk flag.

Maersk Supply Service Achiever
Foto: Maersk Supply Service

Maersk Supply Services strategi er at vokse på SSV'området, ligesom man også vil prioritere AHTS'ere. Det betyder blandt andet, at rederiet er klar til at købe tonnage op i et marked, hvor konkurrenterne er pressede af den lave oliepris, og skibe dermed forventes at blive sat til salg til faldende priser senere på året. Det giver Maersk Supply Service mulighed for at opkøbe second hand tonnage.

Kritik fra branchen

Forslaget til ændring af tonnageskatteloven blev offentliggjort i slutningen af januar i år og mødte med det samme kritik for at ligge snittet forkert mellem, hvilke skibstyper der kan være med og ikke være med i ordningen. I første omgang inddirekte fra foruden Maersk Supply Service også Maersk Drilling og Esvagt, som havde afgivet høringssvar til lovforslaget. Direkte var kritikken fra Danmarks Rederiforening, der kaldte forslaget "en om´er."

På den ene siden mente foreningen, at det er meget positivt, at politikerne ser offshore og de maritime aktiviteter, der knytter sig til opsætning og servicering af offshore vind og olie/gas, som en dansk styrkeposition.

"Men det er skuffende, at det lovforslag, som skatteminister Benny Engelbrecht (S) i dag har offentliggjort, der netop har til formål at styrke rammevilkårene for Det Blå Danmark i relation til offshore, har væsentlige mangler i forhold til, hvad branchen har behov for og har efterspurgt," lød det fra foreningen.

Her er Maersk-chefens fem vendepunkter

Forslaget er lige nu til politisk behandling i Skatteudvalget. Formanden for udvalget Mads Rørvig (V) har over for ShippingWatch tidligere rejst kritik af, at ændringsforslaget ikke er godt nok.

"Det er jo helt tosset, hvis det ikke koster noget, at vi ikke kigger på, hvordan vi kan komme industrien i møde. Det maritime erhverv bidrager i høj grad til samfundsøkonomien. Allerede da vækstpakken blev vedtaget, ønskede vi at trække mere i den retning, men det var ikke muligt, men jeg har stor sympati for rederierhvervets ønsker om at udvide tonnageskatten, så det mener jeg, vi skal diskutere med ministeren på et møde i udvalget," sagde Mads Rørvig i januar.

Maersk Supply Service forventer to år i modvind

Engelstoft: Sådan når APM Shipping Services i mål

Maersk Supply bestiller skibe for tre mia kr

 

Regeringen på vej med ny blå vækstplan

 

 

Relaterede

Seneste nyt

Job

Se flere

Se flere