ShippingWatch

Nødvendigt med konkurrencedygtige unge

Det er godt, at vi ikke skuffer de unge med manglende jobmuligheder, men den helt udsædvanligt lave dimittendledighed på det maritime område må ikke blive en hængekøje. Det er ikke holdbart, hvis alle klarer sig lige godt – uanset karaktergennemsnit og personlige egenskaber.

Søfartens Ledere præsenterede ved juletid idéen om etablering af en maritim kompetencefond: en enkel idé om, at hele Det Blå Danmark – både til søs og i land – sammen løfter rekrutteringen, uddannelsen og beskæftigelsen af nye danske skibsofficerer.

I den forbindelse hilser jeg den positive modtagelse fra brancheorganisationerne Danske Maritime og Olie Gas Danmark velkommen. Den er et bevis på behovet for danske skibsførere, maskinmestre og skibsofficerer bredt i det maritime erhverv, og ikke kun i forbindelse med drift af skibe.

I Søfartens Ledere lægger vi op til, at erhvervets parter sætter sig sammen og laver en aftale om nye og mere konkurrencedygtige lønninger til nyuddannede officerer. Jeg vil derfor gerne her invitere Maskinmestrenes Forening, Danmarks Rederiforening og ikke mindst de unge selv, til debat og dialog om fremtidens lønniveau.

Det skal give mening

For mig at se er det nødvendigt med en fast aftale om lavere lønninger til juniorofficererne og dermed en reduktion af rederiernes omkostningsniveau, hvis ideen om en kompetencefond skal give mening for alle virksomheder i Det Blå Danmark.

Fordelen for de unge skal til gengæld være, at de gennem en kompetencefond sikres beskæftigelse og dermed den første, helt nødvendige erhvervserfaring til søs.

En ny lønstruktur skal også øge lønforskellen mellem juniorofficerer og seniorofficerer, så der er et større incitament for de unge til at komme frem i verden og op i kompetenceniveau.

Jeg forstår godt, at de unge har svært ved at acceptere at skulle lidt ned i løn, når der stort set ikke er nogen arbejdsløshed. Men når vi hører arbejdsgivere snakke, handler det, udover lønomkostninger, også om, hvorvidt der er danske officerer nok på markedet til, at en satsning på denne gruppe kan fastholdes. Derfor giver det mening at gøre det attraktivt for danske rederier at ansætte flere danske juniorofficerer end nu.

Jeg tror imidlertid også, at det er vigtigt, at de unge fortsat får mulighed for at sejle 1:1, hvis vi i dagens Danmark skal kunne tiltrække unge til erhvervet.

Afgørende konkurrenceparameter

Som en del af debatten om at gøre unge danske skibsofficerer mere konkurrencedygtige, mener jeg også, at vi skal af med ”trygheden” i det nuværende system, hvor vi bevidst optager så få nye studerende om året, at de efterfølgende er garanteret fuld beskæftigelse.

Det er godt, at vi ikke skuffer de unge med manglende jobmuligheder, men den helt udsædvanligt lave dimittendledighed på det maritime område må ikke blive en hængekøje. Det er ikke holdbart, hvis alle klarer sig lige godt – uanset karaktergennemsnit og personlige egenskaber. Der er brug for både ambitioner og flid, hvis danske officerer også i fremtiden skal stå distancen i den globale konkurrence.

Så ville det være så skidt, hvis der var blot en lille risiko for at blive arbejdsløs efter endt uddannelse - og hvad ville vi risikere, hvis vi øgede kvoterne og optaget på vores uddannelser og bevillingerne til vores maritime uddannelsesinstitutioner?

Flere studerende vil i min optik øge konkurrencen, og de studerende vil kæmpe endnu hårdere end i dag for at få så god en uddannelse som overhovedet muligt. De studerendes ihærdighed vil skærpe deres krav til undervisningen, til uddannelsernes indhold og til skolernes tilbud.

Derved får vi også skærpet det helt afgørende konkurrenceparameter for danske skibsofficerer – det høje faglige kompetenceniveau, kombineret med evnen til at tænke og handle selvstændigt.

Mere fra ShippingWatch

Seneste nyt

ShippingWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs