ShippingWatch

Danske Havne vil have staten med i anlægsinvesteringer

Det blev aldrig til en Havnepakke 3 i efteråret 2014, og nu må Danske Havne erkende, den er skudt til hjørne pga. valget til Folketinget den 18. juni. Organisationen præsenterer her sine ønsker til den næste regering.

Staten skal spille en mere aktiv rolle for at sikre fremtiden for de danske havne, både når det gælder anlægsinvesteringer som adgangsveje til og fra havnen og i forhold til EU, hvor der er behov for at sikre lige konkurrence.

Sådan lyder meldingen fra Danske Havnes direktør Gitte Bech Lillelund i en kommentar til ShippingWatch, hvor organisationen ridser sine tre overordnede ønsker op til den næste regering.

For det første handler det om at kigge på havneloven, som organisationen mener alt for detaljeret regulerer de enkelte typer af havne. Det skal laves om, lyder det fra havnene, som peger på fire konkrete steder, hvor der skal sættes ind:

• Erhvervshavnenes funktion som en del af Danmarks transportkæder og som transportcentre, der understøtter oplandets erhvervsliv. Havneloven skal derfor være en rammelov

• Havnes muligheder for at understøtte og sikre logistikkæden skal forbedres, så Danmark kan forstærke sin internationale konkurrenceevne

• Muligheder for konsolidering og specialisering bør forbedres, uanset organisations- og ejerform

• Der skal gives ensartede rammevilkår at drive havn under, uanset organisations- og ejerform

Staten skal gå med

Herudover er der behov for, at staten går med i investeringer for at sikre havnenes infrastruktur, fremgår det af kommentaren:

"Havnenes udvikling afhænger af infrastrukturen i, til og fra havnen. Når størstedelen af den danske import og eksport kommer via de danske havne, er det vigtigt, at vej- og banenettet hænger sammen med havnene. Ønsket er at sikre en optimal transportkæde, hvor virksomhederne på havnene kan få transporteret gods, containere og medarbejdere til og fra havnen hurtigt og effektivt. Havnepakker, og dermed investeringer i havne, er derudover en investering i en miljørigtig transportform, der giver mindre trængsel på vejene. Transportministeren lovede i efteråret 2014 at udmønte 112 mio. kr. til en Havnepakke 3. Det er endnu ikke sket."

"I andre transportsektorer bliver infrastrukturen vedligeholdt og forbedret af staten. Danske Havne ønsker ens vilkår, så staten løfter opgaven med havnenes infrastruktur til vands - sejlrender, uddybning og oprensning. Det sker i en række andre EU-lande for at understøtte et ønske om forsyningssikkerhed, forsvar og beredskab. Det bør tilsvarende ske i Danmark. "

Ens konkurrence i EU

Endelig peger havnene på, at der er behov for ensartede rammebetingelser i EU:

"Danske erhvervshavnes konkurrenceevne skal ikke hæmmes af overimplementering af EU-lovgivning. I EU skal der arbejdes for lige vilkår og ensartet implementering af al lovgivning, der påvirker de europæiske og dermed også de danske havne. "

"Statsstøtte til havne i EU er ikke ulovligt, men må ikke være konkurrenceforvridende. Det skal anmeldes til EU-Kommissionen. Men EU-landene har ikke ensartede vurderinger af, hvad der er statsstøtte. For at sikre lige vilkår er det vigtigt, at der i EU udarbejdes en vejledning om fortolkning af de eksisterende regler for, hvad der er lovlig statsstøtte til havneinvesteringer. Danske Havne ønsker derudover, at statslige investeringer i generel havneinfrastruktur, herunder adgang til havnen fra sø og land, godkendes som lovlig statsstøtte, uden at det skal anmeldes," hedder det i kommentaren fra Danske Havne.

Her er skibsredernes ønskeliste til den nye regering

Danske Maritime ønsker mere aggressiv profil

Regeringen vil indføre tonnageskat i offshoreindustrien

Relaterede

Seneste nyt

Job

Se flere

Se flere