ShippingWatch

"Stop dansk særskat på innovation"

De danske skattemyndigheder bør hurtigst muligt skrotte den danske særskat på EU's TEN-T midler, idet den skader rederiernes innovation og miljøforbedringer.

Allerede for knap et år siden var vi flere, der råbte vagt i gevær om den tåbelige danske skattekarussel med EU-midler, som i sidste ende straffer danske rederier for at søge tilskud til intelligente investeringer i miljøforbedringer og innovation.

Sagen er, at Danmark - ligesom andre EU-lande - bidrager med penge til EUs budget. Her har EU-landene i fællesskab besluttet, at en del af de penge bliver fordelt til transeuropæisk infrastruktur, såkaldte TEN-T-midler. Europæiske virksomheder kan søge om midlerne til at bygge infrastruktur og gennemføre miljøforbedringer.

Den måde, som man i Danmark har besluttet at omfatte disse midler af de danske skatteregler, betyder i praksis, at den danske stat giver penge til EU med den ene hånd, men dernæst med den anden hånd beskatter EU-tilskuddet med knap en fjerdel. En stor del af miljøtilskuddet ryger altså direkte tilbage i statskassen i stedet for at lade det arbejde i virksomhederne, som var formålet.

Der er desværre ingen danske rederier, som har opnået at få EU-tilskud til miljøforbedringer under denne ordning i 2016. Forhåbentlig er det ikke kun den høje danske skat, som afskrækker. For TEN-T midlerne har bl.a. medvirket til, at Danmark på Øresund får verdens største elfærge og tilsvarende det første, LNG-drevne tankskib fra Terntank – nyligt kåret som årets skib globalt – som ikke går i fast rutefart. Altså åbenlyse grønne og innovative landvindinger.

Kigger man ud i andre EU-lande, beskatter en søfartsnation som Cypern for eksempel slet ikke EU-tilskuddet. Tyskland og flere andre EU-lande, som dansk søfart konkurrerer med, har indført særlige løsninger for søfarten med en væsentlig lavere beskatning til følge. I Danmark behandler SKAT TEN-T støtte helt for sig uden mulighed for afskrivninger, så derfor rammes danske rederier prompte af ekstraskatten på 22,5 pct.

Vores fælles mål må være, at Danmark også i fremtiden skal være førende på kvalitetsskibsfart og miljø- og klimavenlig transport. Derfor bør det være i alles interesse, at danske rederier fortsat går forrest i kampen for ambitiøse klima- og miljøforbedringer, som kan sætte standarden for forbedringer i branchen globalt. Det bør skattemyndighederne ikke stikke en kæp i hjulet på.

Derfor bør de danske skattemyndigheder hurtigst muligt skrotte denne danske særskat på TEN-T midlerne, som skader rederiernes innovation og miljøforbedringer. Skattemyndigheder burde som minimum bringe beskatningen i tråd med resten af EU. Det kan oplagt ske ved, at TEN-T midlerne gøres til en del af den indtægt, som er dækket af tonnageskatten. På den måde kan vi undgå, at Danmark spænder ben for sig selv, og hindrer innovation i det private erhvervsliv.

Forsiden lige nu

Nu svarer Skat på kritik i omdiskuteret retssag

En ny dom i Østre Landsret mod fem Clipper-ejede rederiselskaber gav Skat medhold i principiel sag om tonnageskat. "Forvaltningen af den gunstige skatteordning er uændret," forklarer Skat om sagerne over for ShippingWatch efter kritik af Skats fremgangsmåde.

Relaterede

Seneste nyt

Job

Se flere

Se flere