15.000 færre job i shippingbranchen på fem år

Den danske shippingbranche har fra 2008-2012 tabt 15.000 arbejdspladser. Leverandørvirksomhederne og havnene er hårdest ramt, viser tal fra Danmarks Statistik.

Det er hårdt tiltrængt med regeringens vækstplan for det maritime Danmark. I hvert fald hvis man kigger på den udvikling i beskæftigelsen i shippingbranchen, der har præget de seneste fem år. Her er det nemlig ikke vækst, men tilbagegang, der er billedet for alle grupper af beskæftigede inden for shippingrelaterede erhverv. Undtagelsen er en lille fremgang i antallet af jobs i offshoresektoren.

I alt er der gået 14.927 job tabt i den maritime sektor i Danmark i perioden fra finanskrisen udbrud til og med sidste år, viser tal fra Danmarks Statistik.

"Tallene viser bare, at det er om muligt endnu vigtigere at få gang i det maritime vækstteam og få ført deres ideer ud i verden," siger vicedirektør i Danmarks Rederiforening Jan Fritz Hansen.

Tilbagegangen er størst for branchen, der leverer maritimt udstyr. Der er beskæftigelsen faldet med 6.521 personer. Leverandørerne er langt den hårdest ramte gruppe, men også kategorien "Hjælpevirksomhed ifm. transport" er hårdt ramt. Det dækker job i regi af oplagring og pakhus, stationer, godsterminaler, erhvervshavne, terminaler, kajvirksomhed med mere, og her er antallet af job dalet fra 21.553 til 17.883, svarende til en tilbagegang på i alt 3.670 job.

Tvungen outsourcing

"De maritime virksomheder har i høj udstrækning været tvunget til outsource store dele af produktionen og dermed beskæftigelsen for at være konkurrencedygtig på det globale marked. Endvidere er de maritime virksomheders primære marked delvist flyttet i kraft af, at 80 % af alle nye skibe bygges i Asien.  Danske leverandører af maritime produkter adskiller sig fra andre erhverv ved, at produktet ikke er stationært, og at de dermed er tvunget til at sende medarbejdere ud til alle dele af verden med henblik på montering og servicering. På dette område ligner de maritime producenters situation mere rederiernes end resten af det danske erhvervslivs," siger Jenny Braat, formand for Danske Maritime til ShippingWatch om udviklingen.

Danske Maritime vurderer, at jobbene godt kan genskabes i den maritime sektor, men at det koster adskillige indsatser fra regeringens side i forbindelse med vækstplanen.

"Vækstplanen har mange gode elementer, som kan bidrage til at vende beskæftigelsesfaldet. Bl.a. kan nævnes initiativerne for at sikre, at erhvervet har adgang til medarbejdere med de rette kompetencer – ikke mindst inden for de tekniske fag. Samtidig er der også positive tiltag i vækstplanen i forhold til at medvirke til at sikre, at danske virksomheder får adgang til markeder som Brasilien, Korea, Kina og Canada. I vækstplanen er der endvidere planlagt en stor markedsføringsevent, som skal medvirke til at sætte Det Blå Danmark, og ikke mindst danske leverandører, på landkortet. Danske Maritime deltager i planlægningen af dette event. Det er desuden vigtigt at styrke samarbejdet mellem danske leverandører og rederier, så man kan udvikle en dansk udviklingsplatform til gavn for danske virksomheder. Styrkelsen af den danske indsats i IMO er også et kærkomment tiltag. Det er dog vigtig at understrege, at disse elementer ikke er tilstrækkelige alene, men alle udgøre gode delelementer," siger Jenny Braat.

Men skal det for alvor batte med beskæftigelsen, lægger Danske Maritime mest vægt på sit arbejde for at få gennemført en montørordning, der sidestiller danske montører med søfolk rent skattemæssigt og dermed er med til at forbedre konkurrenceforholdene for danske montører i forhold til deres udenlandske konkurrenter. Derudover tror foreningen på, at de grønne løsninger i form af retrofit, som danske leverandører tilbyder, også kan skabe arbejdspladser. Samtidig skal eksportmulighederne forbedres:

"Det er endvidere vigtigt, at regeringen fortsætter sine bestræbelser på at skabe adgang for virksomhederne på de mange store vigtige markeder, og i den forbindelse burde man reducere de ekstremt høje omkostninger, der pålægges danske virksomheder, der ønsker ambassadernes støtte; dette er  en direkte hindring for mange virksomheder i deres bestræbelser på at indtage nye markeder. Når man ser på andre maritime nationer, såsom Holland og Norge, bliver disse landes virksomheder ikke pålagt samme omkostninger ved brug af deres ambassader," lyder det fra Jenny Braat.

Værfter og mæglere også ramt

Værfter og mæglere er de næste grupper, hvor jobbene er forsvundet. For værfterne har de seneste fem år vist et tab af 1894 arbejdspladser, mens det for kategorien "anden transportformidling", og det vil dermed sig skibsmæglere,speditører og godsbehandling er 2.381.

Tallene viser, at det er alle de afledte erhverv af shippingbranchen, som har mærket krisen hårdest, men den traditionelle shippingbranche i form af egentlig skibsfart i de seneste fem år i gennemsnit kun har mistet 120 arbejdspladser om året svarende til i alt 608 job.

De positive nyheder i beskæftigelsesstatistikken kommer fra offshorebranchen i form af olie- og naturgasudvinding, der har haft en fremgang i antallet af job på 147 arbejdspladser, så der i 2012 var 3.118 beskæftigede. Det er det højeste niveau.

Tallene i artiklen er fra Danmarks Statistik og det samme materiale, som regeringen har baseret sin maritime vækstplan på.

Semco: Forskningscenter fastholder arbejdspladser

Ingen offshorevækst uden kompetencer 

Aalborg Universitet vil styrke maritim forskning 

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også