Rederne: Det bliver svært at håndhæve EUs skrotnings-regler

Danmarks Rederiforening mener, at EUs udspil til en ny skrotningspolitk "afspejler foreningens forventninger", men vurderer, at det kan blive svært at håndhæve dem.
Foto: VALDEMAR JÿRGENSEN
Foto: VALDEMAR JÿRGENSEN

De nye regler for skrotning af skibe, som EU spillede ud med i april, kan blive svære at håndhæve, mener Danmarks Rederiforening. De danske redere har været aktive i arbejdet med at udforme Europa-Kommissionens forslag til nye regler for ­skibsophugning og mener således overordnet, at der ikke vil være de store udfordringer i udspillet.

Problemet bliver snarere, hvordan man fra EUs side vil håndhæve de nye regler, der skal sikre, at IMOs Hong Kong konvention på området bliver anvendt.

Deltaget aktivt

”Rederiforeningen har deltaget aktivt i drøftelserne omkring et EU initiativ om skibsophugning i Bruxelles, og Kommis­sionens forslag afspejler vores forventninger. Vi ser derfor ikke store udfordringer på dette område. Til gengæld kan man stille sig tvivlende overfor EU’s mulighed for at hånd­hæve de nye elementer, Kommissionen prøver at inklu­dere,” siger Simon Bergulf, sekretariatsleder i Rederifore­ningens Bruxelles kontor ifølge Rederiforeningens nyhedsbrev Kompas.

De nye regler vil indføre syn, certificering og godkendelse af større kommercielle skibe, som sejler under et EU-medlemslands flag og bygger på IMO Hong Kong-konventionen om sik­ker og miljørigtig ophugning af skibe, som blev vedtaget i 2009. Formålet med EUs udspil er at implementere konventionen hurtigt uden først at afvente international ratificering.

"Ikke desto mindre opfordrer Kommissionen EU-medlemslandene til at ratificere konventionen hurtigst muligt. Selvom lovforsla­get er stærkt baseret på de internationale regler, vedtaget i IMO, indfører Kommissionen flere regionale tiltag. For eksempel kan et rederi få en bøde, hvis et skib er sendt til skrot under seks måneder efter salg. Rederierne bør derudover forberede en liste over giftige materialer for eksister­ende skibe ! og nybygninger. Endelig ønsker Kommissionen at være i stand til at inspicere internationale ophugnings-faciliteter for at kontrollere, om disse er i overensstem­melse med EU-standarder," hedder det.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også