ShippingWatch

Nyt studie fremhæver besparelser ved fartgrænse for skibe

Et nyt studie fra en tysk tænketank peger på, at der både er økonomiske besparelser og miljøgevinster at hente ved en fartgrænse for skibe. Studiet er delt med IMO-landene forud for næste uges møde i London.

Foto: Colourbox

Et nyt studie peger på, at det kan være godt for både bundlinjen og miljøet, hvis shippingindustrien indfører en fartgrænse for skibe.

Studiet er lavet af den grønne tænketank Öko-Institut e.V. i Tyskland og blev delt med IMO's delegerede onsdag få dage før mødet i miljøkomiteen, der finder sted i London i næste uge.

På mødet skal landene bl.a. diskutere, hvordan skibsfarten udleder færre drivhusgasser på den korte bane, og her er en fartgrænse for skibe blevet fremhævet af flere som en god løsning.

Tilhængerne mener, at tiltaget er en hurtig og effektiv måde at nedbringe forureningen fra skibsfarten, som har et langsigtet mål om at halvere sin udledning af CO2 i 2050.

Det er dog ikke alle, som er lige begejstrede for udsigten til en fartgrænse. For selv om det er nemt at skrue ned for farten, så frygter nogen, at en hastighedsbegrænsning vil holde gamle skibe på vandet og sætte en stopper for investeringer i ny og grøn teknologi.

Nu kaster den tyske ngo Öko-Institut så et nyt studie ind i debatten forud for topmødet i IMO. Kort fortalt er konklusionen, at der faktisk kan være penge at spare, samtidig med at forureningen bliver mindre, når skibe sejler langsomt og bruger mindre brændstof.

Testede tørlastskibe

Konkret har forfatterne kigget nærmere på slow steaming for tre typer af tørlastskibe – handysize, panamax og capesize.

I scenarierne har studiet brugt en række forudsætninger, som kan ses i tabellen herunder. Der er desuden lavet udregninger for tre forskellige bunkerpriser på 250, 500 og 750 dollar per ton.

Öko-Institut skriver, at en langsommere fart i sagens natur giver flere dage til søs, hvilket fører til højere omkostninger.

okoinstitut.PNG

Men ved en begrænsning af farten på ned til 30 pct. vil udgifter til en længere rejsetid blive opvejet af lavere omkostninger til brændstof, fremgår det af studiet. Det gælder især, hvis bunkerprisen er høj, hvorimod besparelserne forsvinder, hvis prisen er lav eller farten sænkes med mere end 30 pct.

Konklusionen er derfor, at der i de fleste scenarier er kontante besparelser ved at sænke farten, mens det altså samtidig vil nedbringe forureningen fra skibe.

En undersøgelse fra 2017 foretaget af CE Delft for de to ngo'er Seas At Risk og Transport & Environment har tidligere konkluderet, at det vil være muligt at skære en tredjedel af udledningerne af drivhusgasser, hvis skibene sænker farten.

Deler vandene

Netop fartgrænsen ventes at blive et af de helt store emner på MEPC 74-mødet i IMO's hovedkvarter i London i næste uge.

Medlemslandene i FN's søfartsorganisation blev sidste forår enige om en plan, der sigter mod en reduktion af industriens udledning af drivhusgasser med 40 pct. inden 2030 og en halvering inden 2050. Og dernæst en udfasning mod nul hurtigst muligt.

Det betyder, at landene skal finde ud, hvordan det mål skal nås på den korte, mellemlange og lange bane.

Forud for mødet har Frankrig indsendt et foreslag om at indføre en fartgrænse for at gøre noget ved udledningerne her og nu. Frankrig mener, at en hastighedsbegrænsning er mulig på flere skibstyper, og at den kan implementeres hurtigt.

Tiltaget får støtte fra 110 rederier, herunder græske Star Bulk, Navios og Safe Bulkers, som har udsendt et fælles brev, hvor flere ngo'er også er medundskrivere. Konkret foreslår rederierne, at der fastsættes en øvre gennemsnitlig fartgrænse for containerskibe og en øvre grænse for den absolutte hastighed for alle andre skibstyper.

Omvendt har Danske Rederier og Norges Rederiforbund tidligere udtrykt bekymring for en fartgrænse, fordi de frygter, at den kan blive brugt som en sovepude og i sidste ende blokere for investeringer i nye og mere miljøvenlige skibe.

Danmark, Tyskland, Japan og Spanien har desuden indsendt et papir forud for MEPC 74, hvor de argumenterer for en mere "målbaseret tilgang" til reduktionen af CO2 fra shipping.

Frankrig foreslår fartgrænse for skibe forud for IMO-møde

Fartbegrænsning kan booste den globale flåde med 235 pct

Nordiske redere ser flere problemer ved fartgrænse

Ny ECSA-formand om fartgrænse for skibe: "Det vil gøre underværker"

Relaterede

Seneste nyt

Job

Se flere

Se flere