ShippingWatch

Ultrabulk-skib tilbageholdt i Panama

Et skib fra Ultrabulk lastet med fosfat er tilbageholdt i Panama. Ultrabulk handler imod international lov, lyder det fra NGO. Lasten er lovlig, siger Per Lange, CEO i Ultrabulk, som bliver bakket op af Danske Rederier.

Et skib fra danske Ultrabulk er blevet tilbageholdt i Panama.

Det skyldes, at skibet med navnet Ultra Innovation har en last af fosfat ombord, der er udvundet i Vestsahara. Landet er besat, og derfor er det ifølge international lov ikke tilladt at sejle med last derfra, lyder det fra flere NGO'er. Blandt andet danske Afrika Kontakt, der har arbejdet politisk med sagen i flere år.

"Ifølge international lov skal en koloniherre, der ønsker at sælge varer fra et besat område, som Vestsahara, både sikre at salget kommer den oprindelige befolkning til gode, og at den oprindelige befolkning accepterer dette salg (og ifølge Geneve-konventionen er sådanne handler i en koloni under væbnet besættelse en decideret krigsforbrydelse). Befrielsesbevægelsen Polisario er forhandlingspart i FN's forsøg på at lave en folkeafstemning om områdets tilhørsforhold. En folkeafstemning, som besættelsesmagten Marokko har blokeret for i årevis. En dom fra EU-Domstolen fra december 2016 fastslår, at Polisario repræsenterer Folket i Vestsahara og deres politiske og økonomiske interesser," skriver Afrika Kontakt i en opdatering om sagen fra 18. maj.

CEO i Ultrabulk Per Lange skriver i en udtalelse til ShippingWatch, at rederiet kan bekræfte, at Ultra Innovation er tilbageholdt i Panama, og at det er sket på foranledning af Polisario:

"Vi har tidligere fået klare juridiske udtalelser fra flere sider, men vi har benyttet denne lejlighed til igen at checke med vores juridiske rådgivere, som har bekræftet overfor os, at hjemmelsgrundlaget for udvinding af naturressourcer herunder transport af dette er uændret. Dermed er lasten som tidligere tilsvarende laster lovligt afskibet i overensstemmelse med de regler og forpligtigelser, som Ultrabulk er underlagt," skriver Per Lange og tilføjer:

"Vi afventer fortsat Udenrigsministeriets redegørelse for dommen og de eventuelle implikationer, det må have for danske virksomheder. Foreligger der dernæst en ny situation, så forholder vi os selvfølgelig til det."

Advaret for år tilbage

Ifølge Afrika Kontakt har de tidligere været i kontakt med Ultrabulk om typen af fosfatlaster og de problemer, de kan give.

"Vi har i Afrika Kontakt forsøgt at fortælle Ultrabulk og Danmarks Rederiforening, at de er på kant med folkeretten. Deres svar på vores henvendelser har ikke været taget alvorligt, og nu kommer resultatet. Et dansk skib er tilbageholdt med mulige store økonomiske konsekvenser for rederiet," udtaler sekretariatsleder på Afrika Kontakt, Morten Nielsen i opdateringen.

Per Lange fastholder, at der ikke er noget ulovligt ved sejladsen med lasten med fosfat.

"Der foreligger ikke nogen handelsembargo eller sanktioner, og der er derfor ikke noget ulovligt i denne forretning. Vi arbejder ydermere ud fra de anbefalinger, som FN og de danske myndigheder udsteder, inklusive Folketingets opfordring til at udvise særlig agtpågivenhed," skriver han.

Danske Rederier: Vores medlemmer overholder lovgivningen

I Danske Rederier bekræfter man over for ShippingWatch, at man tidligere har fået henvendelser fra Afrika Kontakt, og at situationen løbende er blevet drøftet i foreningen.

"Vi noterer os, at der er et skib, der er blevet tilbageholdt. Så længe tolkningen af dommens betydning ikke foreligger, kan vi ikke umiddelbart se, at der er hjemmel til at rejse krav om erstatning. Vores medlemmer, der er til stede i Vestsahara, har indgået en kontrakt med deres kunder. De overholder lovgivningen, da der ikke foreligger nogen handelsembargo eller sanktioner," skriver Maria Bruun Skipper, underdirektør i Danske Rederier i en mail til ShippingWatch og tilføjer:

"Danske Rederier følger sagen nøje, og vi afventer nu Udenrigsministeriets redegørelse for dommen. Viser den, at man skal handle anderledes, så et det en ny situation, som vi selvfølgelig forholder os til. Derudover er vi i løbende dialog med Udenrigsministeriet, så vi konstant sikrer os, at vores anbefaling med vores medlemmer er i overensstemmelse med den officielle danske holdning og anbefalinger fra FN."

Von Appen har investeret to mia kr i Danmark

"Det har helt sikkert været bedre end vi alle frygtede"

Per Lange: Ubalancen i tørlastflåden er faretruende

Forsiden lige nu

Nu svarer Skat på kritik i omdiskuteret retssag

En ny dom i Østre Landsret mod fem Clipper-ejede rederiselskaber gav Skat medhold i principiel sag om tonnageskat. "Forvaltningen af den gunstige skatteordning er uændret," forklarer Skat om sagerne over for ShippingWatch efter kritik af Skats fremgangsmåde.

Relaterede

Seneste nyt

Job

Se flere

Se flere