ShippingWatch

EU og Maersk Line indgår forlig i kartelsag

EU-Kommissionen har indgået et forlig med 14 af verdens største containerrederier, heriblandt Maersk Line, og dropper mangeårig kartelundersøgelse af rederiernes annoncerede prisforhøjelser.

EU-Kommissionen har indgået et forlig med 14 af verdens største containerrederier, herunder Maersk Line, der i flere år har været i Kommissionens søgelys og under mistanke for at koordinere priser for containerfragt ved at annoncere kommende prisforhøjelser via de såkaldte GRI-meddelelser, General Rate Increase. Men nu har parterne fundet en løsning, fremgår det af en meddelelse fra Kommissionen tirsdag formiddag.

Officielt åbnede Kommissionen sagen mod containerrederne, der tæller toprederier som Maersk Line og konkurrenter som schweiziske MSC, franske CMA CGM og flere asiatiske aktører, i november 2013 og indledte to år senere, i vinteren 2015, samtaler med containerrederierne, som siden da har samarbejdet med Kommissionen for at finde en løsning på den udskældte praksis.

EU-Kommissionen påpegede i første omgang, at de offentligt annoncerede prisforhøjelser fra containerrederierne gjorde de forskellige konkurrerende rederier i stand til at ensrette deres priser. Kommissionen holder fast i sin kritik:

"Kommissionen finder det problematisk, at denne praksis kan sætte parterne i stand til uden risiko for at miste kunder at "teste", om de har rimelig mulighed for at gennemføre en rateforhøjelse, og derigennem mindske den strategiske usikkerhed for parterne og reducere deres incitament til at konkurrere med hinanden. Kommissionen mener, at denne adfærd kan udgøre en samordnet praksis i strid med artikel 101 i TEUF og artikel 53 i EØS-aftalen," fremgår det af Kommissionens tekst offentliggjort tirsdag.

Containerredere tæt på forlig i EUs kartel-granskning

Under hele forløbet har containerrederne været uenige i Kommissionens opfattelse, og rederierne er heller ikke enige i den juridiske analyse, skriver Kommissionen. Alligevel har containerrederne arbejdet med Kommissionens kritikpunkter, men har understreget, at det "ikke skal ses som en indrømmelse af, at de skulle have overtrådt EU's konkurrenceregler eller som en indrømmelse af skyld."

Hos Maersk Line understreger man i en udtalelse, at EU-Kommissionen ikke har bevist, at der har været nogen form for overtrædelse af konkurrencelovgivningen.

"Maersk Line og de andre rederier har hele tiden fastholdt, at de ikke har deltaget i nogen praksis, der kan give anledning til bekymringer vedrørende EU/EØS konkurrenceret. Men Maersk Line og de øvrige parter har aftalt at tilbyde ovennævnte tilsagn," skriver Maersk Line i en mail til ShippingWatch.

Aftalen

De 14 containerrederier er kommet med følgende tilsagn, skriver EU-Kommissionen:

- Parterne har tilbudt at ophøre med at udsende og offentliggøre GRI-varslinger, dvs. varslinger om rateændringer alene angivet med beløb eller procentvis ændring.

- Parterne vil ikke være forpligtede til at offentliggøre eller varsle deres priser, men hvis de vælger at gøre det, skal varslingerne sætte kunderne i stand til at forstå dem og fæste lid til dem. Med henblik herpå har parterne tilbudt tilsagn om, at prisvarslingerne mindst vil indeholde følgende oplysninger

a) Fragtratens grundbeløb, bunkertillæg (BAF), sikkerhedstillæg, terminaltillæg (THC) og sæsontillæg (PSS eller tilsvarende).

b) Hvilke andre tillæg der kan være gældende.

c) Hvilke ydelser de anvendes på.

d) Hvilken periode de anvendes for (angivet enten som en fast periode eller uden tidsbegrænsning, hvor priserne i så fald gælder, indtil andet meddeles). Varslinger vil ikke blive udsendt førend 31 dage før ikrafttrædelsesdatoen.

- I den periode, ratevarslingerne gælder, vil parterne være bundet af de varslede priser som maksimumpriser, men vil frit kunne sænke dem.

- For at gøre det lettere at drive forretning har parterne i deres tilsagn indføjet to undtagelser i situationer, der ikke antages at kunne give anledning til konkurrenceproblemer. Tilsagnene kommer ikke til at gælde for:

a) meldinger til kunder, som på det tidspunkt har en gældende rateaftale på den rute, meldingen vedrører

b) meldinger afgivet under bilaterale forhandlinger eller meldinger specifikt møntet på bestemte kunders behov.

Parterne vil dog fortsat på de i tilsagnet anførte betingelser være bundet af de maksimumpriser, de har angivet i de relevante varslinger gældende for de samme ydelser og kunder som anført i varslingen.

- Tilsagnene skal gælde i tre år på alle ruter til og fra EØS.

- Tilsagnene må ikke forhindre parterne i at opfylde krav i andre jurisdiktioners lovgivning

Tilsagn skal testes

Næste træk bliver at få afprøvet de forskellige tilsagn fra rederierne i en markedstest, hvor de forskellige aktører i industrien kan melde ind til Kommissionen. Og er denne succesfuld, skal Maersk Line formelt vedtage forpligtigelserne, før EU-Kommissionen endeligt kan lukke sagen, oplyser Maersk Line til ShippingWatch.

"Det vil Maersk Line gøre, hvis EU-Kommissionen bekræfter, at der ikke er grund til yderligere foranstaltninger, og at Kommissionen vil lukke den sag, der blev åbnet den 21. november 2013, uden at finde en overtrædelse af EU/EØS-konkurrencelov," lyder det fra rederiet, der videre skriver:

"Hvis de forslåede tilsagn bliver vedtaget, vil Maersk Line og de andre rederier ændre deres måde at lave prisudmeldinger på til kunderne. Der vil især komme ændringer i den nuværende praksis i branchen med at annoncere GRI. Maersk Line vil fortsætte med at annoncere prisforhøjelser 30 dage i forvejen til sine kunder gennem de sædvanlige kommunikationskanaler. Men, i stedet for udelukkende at annoncere det "øgede" beløb, vil den nye pris inkludere yderligere elementer for at øge gennemsigtigheden for kunderne."

EU starter konkurrencesag mod containerrederier

SeaIntel: EU har en svær sag mod containerrederier

Maersk Line vil appellere russisk konkurrencedom

Maersk Line dømt for ulovlig prispraksis i Rusland

 

Forsiden lige nu

Relaterede

Seneste nyt

Job

Se flere

Se flere