ShippingWatch

Kritik af fraværende dansk søfartsminister

I et helt år forsøgte Søfartsstyrelsen at få erhvervs- og vækstministeren til at stille op til et møde med Kina, som havde krævet "high-level attendance" for at deltage i et maritimt møde. Og det er ikke eneste gang, ministeren har skuffet erhvervet.

Nogle gange er det nødvendigt at kalde topcheferne ind for at få tingene til at glide. Det gælder også i international politik, hvor et møde eksempelvis kun kan lade sig gøre, hvis regeringen sender sine repræsentanter, ministrene, af sted for at vise sin interesse i at få en sag op på dagsordenen.

Derfor har det uden tvivl ærgret de maritime virksomheder i Danmark, at det i løbet af hele 2015 ikke lykkedes at få landets søfartsminister til at stille op til et møde med sin kinesiske ministerkollega i forbindelse med et arrangement, der ellers er en del af vækstplanen. I Søfartsstyrelsens årsberetning kan man se, at styrelsen stort set har kunnet sætte flueben ved alle de opgaver, der lå i pipelinen for sidste år. Men der er en, som Søfartsstyrelsen ikke kom i mål med, men det skyldtes faktiske alene, at erhvervs- og vækstministeren ikke ville eller kunne være med i arrangementet.

Der er tale om opfølgning på den samarbejdsaftale mellem Danmark og Kina om grøn skibsbygning, hvor målet er at afholde en såkaldt "samarbejdsworkshop" i Kina. Fra dansk side ønsker man at samle både myndigheder, virksomheder og videninstitutioner fra begge lande for at kunne udvælge projekter og finde samarbejdspartnere. Fra dansk side deltager mindst otte virksomheder samt flere organisationer.

"Workshoppen blev ikke afholdt. Da man fra den kinesiske myndigheds side betingede sig, at begge parter stillede op på ministerniveau, måtte work-shoppen udskydes. Det afsøges, om workshoppen kan afholdes i løbet af 2016."

Som bekendt var der to ministre i løbet af 2015, der bestred hvervet som søfartens politiske førstemand. I første halvår socialdemokraternes Henrik Sass Larsen, som har det svært med at flyve, hvilket måske har medvirket til, at der ikke kom noget ud af planerne frem til valget. Efter valget tog Venstres Troels Lund Poulsen over.

Troels Lund Poulsen skuffede

Sidstnævnte har ifølge en række velinformerede kilder, som ShippingWatch har talt med, heller ikke ligefrem taget branchen med storm for at sige det diplomatisk.

Især var det en stor skuffelse for deltagerne ved det højtprofilerede Danish Maritime Forum i København i oktober sidste år, da Troels Lund Poulsen skulle give sin "pep-talk" til de omkring 200 fremmødte topfolk og politikere fra det meste af verden. Modtagelsen var et udbredt "øv" fra dem, der havde håbet på en engageret minister, der på et velformuleret engelsk kunne fortælle omverden, hvor vigtig en branche, den maritime er, både i Danmark og i resten af verden.

Her er Søfartsstyrelsens agenda for 2016

Ifølge ShippingWatchs oplysninger blev skuffelsen givet videre til Slotsholmen, da den generelle opfattelse var, at det ikke kun var til ok, men langt under standarden. Og det er nok ikke en helt skæv analyse, at det kun er brancher med afgørende indflydelse, eller som har aktører, der i sig selv kan tillade sig at slå i bordet over for en minister, som kan stikke en "ommer."

Minister: Jeg tager til Kina i år

Troels Lund Poulsen skriver i et svar på kritikken til ShippingWatch, at han vil rejse til Kina i løbet af 2016.

"De maritime erhverv er vigtige for Danmark og vores fremtidige vækstmuligheder, og også en helt klar prioritet for mig og regeringen. Derfor vil regeringen også som tidligere annonceret i løbet af foråret 2016 præsentere et vækstteam for det blå Danmark. Endvidere lægger jeg naturligvis også vægt på, at vi får fulgt op på samarbejdsaftalen med Kina om grøn skibsbygning, og jeg tager til Kina senere i år, bl.a. for at drøfte dette samarbejde med kinesiske ministre. Workshoppen var oprindeligt planlagt til foråret 2015, men blev dengang udskudt under den tidligere regering," skriver Troels Lund Poulsen i en mail.

Lige nu varmes der op til den første runde af samarbejde mellem erhvervet og ministeren, når Troels Lund Poulsens departement inden længe offentliggør det nye hold af deltagere i det vækstteam, som skal overtage stafetten fra det sidste, der blev skabt under den socialdemokratisk-ledede regering. Listen af ønsker til ministeren er lang, og en del af emnerne er gengangere ikke kun fra sidste år, men fra tidligere ministre, som både Danmarks Rederiforening og Danske Maritime ikke rigtig synes har leveret den fulde pakke endnu.

En smal udvidelse af tonnageskatteloven og ingen montørordning er blot to af de emner på agendaen, som har skuffet det maritime erhverv.

"Desværre oplever jeg jævnligt, at man fra politisk hold ikke forstår, at Det Blå Danmark består af flere brancher. Flere politikere mener, at den maritime industri jo nok havde fået sit i en finanslov med en udvidet tonnageskat. Jeg har måttet fortælle dem, at det er en misforståelse," lød det i en kommentar fra Danske Maritimes CEO, Jenny Braat, i januar i år.

"Vil regeringen hyre eller fyre i den maritime industri?"

Som ShippingWatch skrev forleden lancerer ministeriet sin plan om det nye vækstteam i slutningen af april eller starten af maj

Ifølge den seneste rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd bidrager den blå sektor i Danmark, direkte og indirekte, med knap 102.000 beskæftigede svarende til 3,8 procent af den samlede beskæftigelse med en gennemsnitlig lønindkomst på 411.000 kroner om året.

Regeringen lancerer blåt vækstteam om få uger

Fagbevægelse varmer op til kamp om skattevilkår i Nordsøen

Nordseth skal holde sammen på den maritime kerne

Minister: Regeringen vil levere på bedre maritime vilkår i 2016

Skibsredere: Vi risikerer at miste Afrika til kineserne

Forsiden lige nu

Relaterede

Seneste nyt

Job

Se flere

Se flere