ShippingWatch

"Kvinder til søs er en stor misforståelse"

78 procent af de kvindelige officerer i den danske handelsflåde har på et tidspunkt oplevet uønsket seksuel opmærksomhed i løbet af deres tid på søen, viser en rapport. Kvinden bag undersøgelsen peger på, at en kulturændring er nødvendig.

Foto: Maersk Line

Andelen af kvinder, der har været udsat for kønskrænkende adfærd ombord på de danske skibe, ligger langt over niveauet på land og vidner om en mandsdomineret branche, hvor kvinder har skullet finde sig i mangt og meget.

Det fremgår af en rapport, som får adjunkt Lisbeth Anna Skræ fra Svendborg International Maritime Academy til at konkludere, at der er behov for en kulturændring ombord på skibene, så kvinder ikke må finde sig i kønskrænkende adfærd - eller sexchikane på godt dansk - siger hun i et interview med ShippingWatch.

"Der er en stor del af de adspurgte kvinder, der har været udsat for kønskrænkende adfærd, meget mere end på landbaserede arbejdspladser, hvis vi sammenligner med tallene fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Ifølge deres tal har tre procent af de adspurgte været udsat for kønskrænkende adfærd. Vi havde ikke forventet, at antallet af krænkede kvinder til søs var så højt," siger hun og tilføjelser, at det konkrete spørgsmål lægger op til, at de adspurgte kvinder selv vurderer, hvornår der er tale om kønskrænkelse.

Mens hun i sin undersøgelse "Seksuelle krænkelser mod kvinder i den danske handelsflåde", udarbejdet sammen med Uli Heyden, udelukkende har afdækket problemets omfang for kvinderne, har man dog på land spurgt både kvinder og mænd.

Mobbekampagne blev start på rapport

Lisbeth Anna Skræ har selv sejlet fire år som officer til søs på både broen og i maskinen, hvor hun oplevede en kultur, der talte ned til kvinder, fordi de var kvinder.

"Det var krænkende, men jeg tænkte dengang, at man måtte finde sig i det, når det var en mandsdomineret branche. Så var det sådan det var. Nu kan jeg faktisk ikke forstå, at det var sådan," siger hun og fortæller om vejen frem til erkendelsen af, at det ikke "bare var hende", der var noget galt med.

DFDS kræver officerernes ledelse skiftet ud 

"Jeg kom til at tale med kvindelige kolleger, der havde været ude for det samme som mig, og som heller ikke havde sagt noget om det til nogen, fordi de troede, at det var dem selv, der var nærtagende. Det var hele grunden til, at det var spændende at undersøge," siger hun.

Derudover blev Lisbeth Anna Skræ en anelse provokeret af en mobbekampgane til søs, der i bedste mening italesatte problemer med mobning ombord. En kampagne, der også perifært berørte den kønskrænkende adfærd.

"Søfartens Arbejdsmiljøråd kørte en kampagne på mobning, hvoraf en lille del handlede om seksuel mobning. Og jeg blev irriteret over, at kampagnen kun var rettet mod besætningen - når det i overvejende grad var alle dem udefra, der var problemet i forhold til kønskrænkende adfærd," siger hun.

En observation, der også støttes i hendes rapport, hvor kvinder i kommentarerne til rapporten giver udtryk for, at det tit er udenlandske besætningsmedlemmers anderledes kvindesyn, der kan være et problem. I nogle kulturer kan det for eksempel være uvant for en mand at tage imod ordrer fra en kvindelig officer.

Det kan dog også være lodser, havnepersonale eller myndigheder, der er tale om.

Hvad gør man ved det?

I sin rapport konkluderer Lisbeth Anna Skræ blandt andet, at det ikke er mændene som sådan, der er problemet, men at det snarere er kulturen om bord på skibene, der legitimerer kønskrænkende adfærd. En opfattelse der støttes af en dansk skippers kommentar til et kvindeligt besætningsmedlem i forbindelse med rapporten, der er omtalt i Søfartens Ledere:

"Kvinder til søs er en stor misforståelse. Jeg gider ikke lære kvinder op, det er spild af tid," er en dansk skipper citeret for at sige i undersøgelsen.

Og det er den macho-kultur, Lisbeth Anna Skræ med hjælp fra de yngre generationer vil til livs.

"Det er en kulturændring, der skal ske ombord. Men kvinderne skal også sige det højt, når den kønskrænkende adfærd finder sted. Dem, vi har spurgt, har ikke sagt noget til nogen. Heller ikke hvis de har set andre være udsat for det," siger hun. Hun tilføjer dog, at det ikke er pornofilm og kalendere med nøgne damer, der af kvinderne anses for at være krænkende, men adfærd, opførsel og handlinger.

"Der skal en kulturændring til, hvor man bliver opmærksom på situationer, hvor der, både ombord, men også med folk udefra, kan komme situationer, hvor kvinder kan komme til at stå alene, og hvor kønskrænknede situationer kan finde sted. Vi er ikke ofre, men som i alle andre arbejdssituationer skal vi planlægge, hvordan vi løser arbejdsopgaven bedst muligt," siger hun.

Søfartens Ledere anker dom i DIS-sag til Højesteret 

På SIMAC, Svendborg International Maritime Academy, hvor Libeth Anna Skræ underviser, er man begyndt at tage emnet op i de såkaldte paragraf 16-kurser - det lovpligtige arbejdsmiljøkursus, som alle studerende skal igennem.

"Kulturændringen ombord skal komme fra de unge, ikke fra de gamle," opsummerer hun.

Problem at gå videre med en sag

At ændre på kulturen tager dog tid, og man risikerer stadig at stå meget alene til søs, hvis man har været udsat for en kønskrænkende adfærd. Derudover halter lovgrundlaget stadig i forhold til at bakke op om en krænket person.

"Der findes ikke rigtigt nogen instanser at gå til, hvis man er blevet forulempet. Til søs er sexchikane og kønskrænkende adfærd ikke en del af arbejdsmiljølovgivningen - der er et blankt område - der står noget om mobning i loven, men ikke seksuel chikane. Det er noget, man kune tage fat i, for det står jo i arbejdsmiljølovgivningen i land," siger hun og påpeger, at det ligeledes kan være svært at gå til sin arbejdsgiver, hvis man har været udsat for kønskrænkende adfærd.

"Den søfarende skal henvende sig til sit rederi, ikke direkte til Søfartens Arbejdsmiljøråd, og det kan være svært. Der er ikke meget motivation i at være til besvær," siger hun.

Hendes egen ansættelsessamtale med sin første arbejdsgiver viser måske netop den herskende kultur i den danske handelsflåde.

Et citat fra samtalen er gengivet i forbindelse med Søfartens Lederes omtale af rapporten.

"Jeg vil gerne ansætte dig, men hvis der bliver noget som helst ballade på skibene, er det dig, der ryger hjem, også selvom det ikke er din skyld. Der har tidligere været uheldige episoder med kvinder, derfor har vi ikke haft kvinder ansat i nogle år."

Navigatører henter toplønninger i offshore-industrien 

Så mange beskæftiger det blå erhvervsliv i Danmark

Maersk hyrer færre danske officerer  

Mere fra ShippingWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Se flere jobs