ShippingWatch

Søfartens Ledere fusionerer med Lederne

Navigatørernes fagforening Søfartens Ledere fusionerer med Lederne fra 1. juli og skifter navn til Lederne Søfart. "Vi kan komme ind hos dem og forblive en selvstændig organisation," siger formand Bjarne Cæsar Jensen til ShippingWatch.

Foto: Maersk Line/PR

Søfartens Ledere bliver en del af organisationen Lederne, hvor navigatørernes fagforening vil fortsætte som en selvstændig særafdeling med navnet Lederne Søfart.

Vi får styrket vores politiske muskler samtidig med, at vi får mulighed for at forhandle de aftaler og udvikle det, vi vil omkring søfartspolitik, og hvad vi gerne vil stå for.

Bjarne Cæsar Jensen, formand, Søfartens Ledere
Det fremgår af en pressemeddelelse fra de to parter, mens Søfartens Lederes formand, Bjarne Cæsar Jensen, over for ShippingWatch uddyber beslutningen om samarbejdet.

"Vi har afsøgt de muligheder, der er for at indgå i nogle større fællesskaber for at få lidt mere politisk pondus. Vi har kigget på Lederne tidligere, men de har også udviklet sig siden, og det gør, at de har plads til os på vores præmisser i dag. Nu kan vi komme ind hos dem og forblive en selvstændig organisation," siger Bjarne Cæsar Jensen til ShippingWatch.

Dermed vil de 4000 medlemmer af Søfartens Ledere blive indlemmet hos Lederne, der repræsenterer 105.000 medlemmer.

Sammenlægningen skal vedtages på en generalforsamling hos Søfartens Ledere, der finder sted i Nyborg 8. marts, og efterfølgende sendes beslutningen til urafstemning blandt foreningens aktive medlemmer.

Hos Lederne har bestyrelsen foreløbigt godkendt fusionsplanerne, mens den endelige godkendelse ventes at ske på en generalforsamling i slutningen af maj.

Efter planen bliver sammenlægningen en realitet fra 1. juli 2018.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Bjarne Cæsar Jensen, formand, Søfartens Ledere. PR-foto | Foto: Søfartens Ledere
Bjarne Cæsar Jensen, formand, Søfartens Ledere. PR-foto | Foto: Søfartens Ledere

Aftalen betyder, at Søfartens Ledere flytter sit sekretariat fra Havnegade i København til Ledernes hovedkvarter på Vermlandsgade.

I alt tre medarbejdere bliver afskediget som led i manøvren, og sekretariatet kommer fremover til at bestå af fem personer, hvor adm. direktør Fritz Ganzhorn fortsætter, mens der fastholdes en bestyrelse.

I tillæg vil Søfartens Ledere få ret til at udpege delegerede til Ledernes generalforsamling. Hos Lederne er der i dag lignende særafdelinger i form af Lederne Bornholm og Lederne Luftfart.

Bjarne Cæsar Jensen understreger, at meningen med samarbejdet er at sende et klart signal om, at Søfartens Ledere er en lederorganisation, mens man fremover vil kunne tilbyde medlemmerne flere services i form af adgang til Ledernes rådgivere, jurister, kurser og uddannelsestilbud.

"Vi kommer ind i en organisation, som kan meget mere på politisk plan. De deltager også i trepartsforhandlinger, hvilket vi ikke gør i dag, så vi får styrket vores politiske muskler samtidig med, at vi får mulighed for at forhandle de aftaler og udvikle det, vi vil omkring søfartspolitik, og hvad vi gerne vil stå for," siger han til ShippingWatch.

Udover en fortsat selvbestemmelse over foreningens politik på søfartsområdet holder Søfartens Ledere fast i "egen formue og økonomiske frihed," mens det hidtidige hovedkvarter i Havnegade i København trods flytningen ikke bliver solgt. 

Hvad vil du sige til medlemmer, der ser sammenlægningen som en forringelse af Søfartens Ledere?

"Der er ikke nogen forringelse. Det er et ægteskab med en rimelig heftig ægtepagt og en sammenslutning, vi også kan trække os ud af igen. Vi deler ikke vores formue, og vi sælger ikke vores hus på Havnegade. Det er et ekstremt tæt samarbejde, vi også betaler penge for at være en del af, og det er ikke en nedlæggelse af Søfartens Ledere."

Besparelse for medlemmer

For medlemmerne vil der ifølge Bjarne Cæsar Jensen være besparelser på medlemskabet i fremtiden ved at være del af den større organisation.

"Vores medlemstal er svagt faldende, og vi ved, at intentionen bag vækstteamets anbefalinger er, at der skal uddannes flere navigatører. Men vi vil have en periode, hvor vores medlemstal falder, inden det begynder at stige igen," siger Bjarne Cæsar Jensen og fortsætter:

"Jeg tror ikke, at vi ville forsvinde fra verdenskortet, men det er et spørgsmål om, at vores ydelser ville blive dyrere, hvis vi fortsatte med den samme service som hidtil. Ved at være sammen med andre, hvor vi kan holde vores udgiftsniveau nede, så er vi konkurrencedygtige, og umiddelbart kommer vores medlemmer til at spare penge på vores faglige kontingent."

Ifølge meddelelsen vil det nye setup give medlemmerne hos Søfartens Ledere en besparelse på årskontingentet. Vælger medlemmerne at skifte til Ledernes A-kasse har de ifølge fagforeningen udsigt til en årlig besparelse på ca. kr. 1.800 på det samlede kontingent.

"Partipolitisk uafhængig"

Bjarne Cæsar Jensen afviser samtidig, at det har haft betydning for beslutningen, at fagforeningen ikke længere har en overenskomst med Danske Rederier.

Nu er det så op til os og Søfartens Ledere i fællesskab at bevise, at det er en troværdig måde at lave dobbelt-organisering på

Svend Askær, formand, Lederne
I 2012 opsagde rederne overenskomsten med Søfartens Ledere efter en langvarig strid mellem parterne om regulering af de søfarendes løn- og skatteforhold. I stedet er det i dag Dansk Metal, der har overenskomsten.

"Det har ikke så meget med det at gøre, men det har selvfølgelig noget at gøre med, at vi gerne vil signalere, hvad det er for et fagligt fællesskab, man får hos os. Selvfølgelig er vi lige pludselig i konkurrence med en anden organisation, som jo har nogle andre interesser, men fordelen ved denne sammenslutning er, at vi fortsat vil være partipolitisk uafhængig i modsætning til at gå ind i et LO-forbund," siger Bjarne Cæsar Jensen til ShippingWatch.

Udover at medlemsantallet med aftalen vokser hos Lederne, ser formand Svend Askær, at sammenlægningen giver organisationen kompetencer på et nyt område i form af søfartsområdet.

Yderligere håber han på, at aftalen kan inspirere andre lignende fagforeninger til at blive en del af Lederne på samme måde.

"Nu er det så op til os og Søfartens Ledere i fællesskab at bevise, at man kan lave det her, og at det er en troværdig måde at lave dobbeltorganisering på, så andre kan se, at man kan bevare den selvstændighed, man ønsker, samtidig med at medlemmerne bliver fremtidssikret," siger Svend Askær til ShippingWatch.

Skibsofficerer i nyt udspil: Dansk nettoløn skal følge sømanden 

Markant færre unge starter på skibsføreruddannelsen 

Rekordlav dansk beskæftigelse på DIS-skibe 

Rederne: Stabil dansk beskæftigelse på DIS-skibe 

"Rederierne skal turde konkurrencen om danske søfolk" 

Rederne lægger luft til nyt DIS-forslag 

Mere fra ShippingWatch

Ugens vigtigste historier på ShippingWatch

Dansk frigat dræbte fire formodede pirater i Guinea, Dan-Bunkering sagen fortsatte i Odense, stor millionregning endte hos Lauritzen, og IMO afholdt klimamøde i en uge, hvor ShippingWatch gjorde status på et hektisk tredje kvartal for containerrederne.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Se flere jobs