ShippingWatch

Rederier: Milliardmarked for ballastvand er usikkert

IMO bliver nødt til at gennemgå reglerne for ballastvand, før rederne kaster op mod 60 milliarder USD i systemer til rensning af ballastvand, lyder det fra containersammenslutningen World Shipping Council.

Wärtsiläs system til rensning af ballastvand Foto: Wärtsilä

Den globale sammenslutning af verdens største containerrederier, World Shipping Council, langer ud efter IMO og arbejdet med at ratificere konventionen om ballastvand.

Kritikken, der er gengivet i et indlæg hos analysehuset Drewry, går på, at der endnu er for store usikkerheder forbundet med, hvilke regler der bliver gældende hvornår i verden, og at redere derfor kan risikere at installere udstyr til rensning af ballastvand på deres skibe, som senere bliver forældet. Bekymringen er især, at der vil være forskelle mellem de amerikanske regler for rensning af ballastvand og de globale regler, som endnu mangler at blive vedtaget i IMO.

Markedet for systemerne til rensning af ballastvand er milliardstort, skønner Drewry. I alt skal 62.000 skibe have installeret ballastvandteknologi, og teknologien ventes at koste mellem 1 og 2 millioner USD stykket. Det svarer til, at markedet for systemer til rensning af ballastvand i alt når op på mere end 60 milliarder USD.

Tre problemer skal løses

World Shipping Council opfordrer til, at der bliver standset op og tænkt sig om en ekstra gang hos regeringerne, inden de mange milliarder skal bruges. Tre problemer er centrale ifølge organisationen, der repræsenterer mere end 90 procent af verdens containertonnage.

  1. Der er bred enighed om, at IMO-typegodkendelserne har begrænsninger, som skal håndteres
  2. Hvordan begrænsningerne skal imødegås, er ikke afklaret
  3. Lykkedes det ikke at finde en løsning på begrænsningerne før IMO's ballastvandkonvention er ratificeret, eller før den amerikansk godkendte teknologi er tilgængelig, vil det sætte rederne i en uholdbar situation, hvor de vil være forpligtede til at købe og installere teknologi, som ikke lever op til kravene i konventionen, og som måske ikke er godkendt i USA

Det er langt fra første gang, at rederne udtrykker bekymring over ballastvandkonventionen og sætter spørgsmålstegn ved, om reglerne kommer til at passe sammen internationalt og regionalt. De fleste analytikere og iagttagere af branchen peger imidlertid på, at konventionen formentlig ratificeres endeligt i år.

ICS ændrede holdning

Senest ændrede den tidligere stor-kritiker af ballastvandkonventionen ICS - International Chamber of Shipping - holdning.

"Uanset behovet for at løse udestående spørgsmål og spørgsmål vedrørende gennemførelsen af IMO's konvention på ballastvand, anerkender ICS i princippet aftalen indgået på mødet i IMOs miljøkomite MEPC om at adressere forskellige problematikker rejst af shippingindustrien," lød det fra ICS's bestyrelse i december.

"ICS vil derfor ikke længere aktivt fraråde regeringer, der endnu ikke har gjort det mod at ratificere konventionen, så den kan træde i kraft før end senere, og så de ændringer, industrien har efterspurgt i konventionen, kan blive vedtaget og implementeret af regeringerne hurtigst muligt."

Dansk selskab opnår accept af ballastvand-system i USA

Wärtsiläs shippingdivision i vanskeligt marked

ICS ændrer kurs på ballastvand

Relaterede

Seneste nyt

Job

Se flere

Se flere