ShippingWatch

OW Bunkers bestyrelse svarer igen: Vi er rystede

"Den af DOT ydede kredit til Tankoil, som ifølge det nu oplyste udgør mellem 120 - 130 mio. USD, har aldrig været forelagt endsige godkendt af bestyrelsen," skriver den tidligere bestyrelse i OW Bunker i en skarp pressemeddelelse. Læs hele indholdet her:

Foto: OW Bunker/PR

”Bestyrelsen er lige så rystet og forundret som omverdenen over , hvorledes de konstaterede tab på hhv. risk management og tilgodehavender i datterselskabet Dynamic Oil Trading har kunnet opstå.

Sådan indleder Niels Henrik Jensen tidligere formand for bestyrelsen i OW Bunker en pressemeddelelse, der er sendt ud på bestyrelsens vegne fra Altor, kapitalfonden, der bragte OW Bunker på fondsbørsen.

Her fraskriver bestyrelsen sig ansvaret for det tab på 125 mio. USD, som angiveligt var dråben, der fik bankerne og Altor til endeligt at sige nej til at holde hånden under OW Bunker, således som det også tidligere har været beskrevet.

"På meget kort tid, som et lyn fra en klar himmel, blev selskabet sat i en meget svær situation som ultimativt førte til en konkurs. Det er uklart for bestyrelsen hvordan denne situation kunne opstå og bestyrelsen ser således frem imod en tilbundsgående undersøgelse af hændelsesforløbet. Fra bestyrelsen vil vi tydeliggøre nogle afgørende fakta i denne tragiske situation," skriver bestyrelsen og ridser de følgende punkter op:

Der var klare politikker

Dynamic Oil Trading (i daglig tale "DOT") blev etableret i slutningen af 2012 på den klare præmis, at DOT skulle følge og være underlagt samme risk management systemer som resten af OWB-koncernen, herunder samme principper for styring af kreditrisiko.

  • I overensstemmelse hermed, er der vedtaget og implementeret en detaljeret kreditpolitik for DOT, som afspejler den i øvrigt i OWB koncernen gældende kreditpolitik, herunder med en governance struktur, som indebærer, at enhver kredit på mere end USD 10 millioner kræver bestyrelsens forudgående godkendelse. Denne kreditpolitik, som er beskrevet i prospektet, har været uændret siden længe før noteringen.
  • OW Bunker koncernen, herunder DOT, havde en veldefineret kreditstyrings-organisation med forskellige beløbsbemyndigelser på fem godkendelses-niveauer fra bestyrelsen, CEO og Group Credit Committee, CFO/Group Credit Manager og ned til lokale managers.
  • Tab på debitorer har historisk været meget begrænsede, hvilket er illustreret i prospektet ved at der for årene 2011, 2012 og 2013 har været tab i gennemsnit i størrelsesordenen USD 1 million for hele koncernen per kvartal, det vil sige mindre end 0.03% af omsætningen.
  • Bestyrelsen har på hvert bestyrelsesmøde haft et fast punkt på dagsordenen omhandlende kreditgodkendelse, herunder på hvert bestyrelsesmøde fået udleveret og gennemgået en oversigt over kreditgodkendelser på over USD 10 millioner.
  • Den af DOT ydede kredit til Tankoil, som ifølge det nu oplyste udgør mellem USD 120 - 130 millioner, har aldrig været forelagt endsige godkendt af bestyrelsen.
  • I relation til de konstaterede Risk Management tab kan det tilsvarende oplyses, at de i prospektet beskrevne marine fuel price risk management politik, risikostyringssystemer og kontrolprocedurer naturligvis har været vedtaget og implementeret i koncernen og bestyrelsen har ikke godkendt afvigelser herfra.

  • Bestyrelsen har med forundring noteret sig det konstaterede tab på USD 150 millioner på risk management, som er uhørt i koncernens lange historik på risk management og ser frem til en afdækning af årsagen hertil hurtigst muligt.

  • Bestyrelsen forsøger p.t. via kurator at få adgang til selskabets it- systemer med henblik på en granskning af de tabsgivende positioner.

Tvivl om bedrageri

Det er ikke længere sikkert , at der blev begået noget kriminelt i O.W. Bunkers sidste dage. Afgående bestyrelsesformand Niels Henrik Jensen siger i en kommentar til Berlingske kort efter pressemeddelelsen torsdag, at det var en juridisk vurdering, at en meddelelse til fondsbørsen skulle beskrive forløbet, der kostede O.W. Bunker livet, som bedrageri.

"Det var ikke en vurdering, som vi (bestyrelsen, red.) ønskede på noget tidspunkt. Det er en juridisk vurdering og den har jeg overhovedet ikke nogen kommentar til," siger Niels Henrik Jensen til Berlingske.

Niels Henrik Jensen og adm. direktør Jim Pedersen var afsendere på den første meddelelse til fondsbørsen om problemerne i O.W. Bunker. Her fremgik det, at ledelsen var blevet informeret om bedrageri begået af ledende medarbejdere i det Singapore-baserede datterselskab Dynamic Oil Trading (DOT)

Her er samtlige 100 kreditorer med krav mod OW Bunker

Danske rederier arbejder på at sikre sig mod OW-krav

Kapitalfond overvejer tank-børsnotering

Lars Møller tager til genmæle over for OW Bunkers ledelse

Forsiden lige nu

Sirius-sag kan trække ud i årevis: "Det er komplekst"

Tre uger efter det sidste retsmøde venter Sirius Shipping fortsat på en afgørelse i sagen om brud på udlændingeloven. Der kan dog gå flere år, før sagen bliver afgjort, hvis den ender med at blive sendt videre til EU-Domstolen.

Her er ugens vigtigste historier på ShippingWatch

Ugen på ShippingWatch bød på flere Maersk-overskifter med kapitalmarkedsdag og nye oplysninger om Hamburg Süd. Samtidig præsenterede J. Lauritzen regnskab, mens erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) kom med en markant kritik af sydkoreansk statsstøtte.

Relaterede

Seneste nyt

Job

Se flere

Se flere