ShippingWatch

Monjasas forsvarer skød løs på beviserne: "Det er blændværk"

En mangelfuld efterforskning fra anklagemyndigheden har gjort det nødvendigt for Jan Jacobsen at finde nye beviser i bedragerisagen mod ham selv og hans livsværk Monjasa. Det mener forsvarerne, som kræver frifindelse.

Foto: /ritzau/Joachim Ladefoged

Manglende afhøringer, usikre beviser og et kronvidne med en flosset troværdighed var blandt kritikpunkterne, da forsvaret onsdag gik til angreb på bagmandspolitiets beviser i bedragerisagen mod Monjasa.

Det danske bunkerselskab og stifter Jan Jacobsen blev sidste år dømt for systematisk at have bedraget en malaysisk kunde for millioner ved at tage betaling for mere skibsbrændstof, end man rent faktisk leverede til to skibe.

Det er gætværk og blændværk"

Jacob Skude Rasmussen, forsvarsadvokat for Monjasa
Byretten fandt det bevist, at Monjasa og Jan Jacobsen med vilje havde overfaktureret Pacific Inter-Link i 24 bunkerhandler fra 2010 til 2013. Det gav en bøde på 10 mio. kr. til Monjasa og en fængselsstraf på 3,5 år til Jan Jacobsen, som også blev fradømt retten til at drive virksomhed uden at hæfte personligt i fem år.

Men dommen i byretten var baseret på et alt for tyndt grundlag, lød det fra de to forsvarsadvokater, Jacob Skude Rasmussen og Henrik B. Sanders, som onsdag afsluttede deres procedurer under ankesagen ved Vestre Landsret.

Ifølge de to forsvarsadvokater har sagen været præget af en mangelfuld efterforskning fra anklagemyndighedens side, hvilket betyder, at det fulde billede aldrig er kommet frem.

I stedet har det været op til forsvaret at fremskaffe nye vidner og tekniske beviser for at rense deres klienter, selv om det er anklagerens opgave at overbevise retten om, at de tiltalte er skyldige.

"Det er gætværk og blændværk," sagde Jacob Skude Rasmussen, som er advokat for Monjasa, mens Jan Jacobsens forsvarer, Henrik B. Sanders, kaldte anklagerens bevisførelse for "mildest talt rodet".

Har selv efterforsket sagen

Mens bagmandspolitiets beviser var nok til domfældelse i byretten i Kolding, så satser Monjasa og Jan Jacobsen nu på at blive frikendt i Vestre Landsret. Omvendt går anklageren efter at få skærpet straffen.

Under ankesagen har forsvaret introduceret en række nye vidner, som man mener, at anklagemyndigheden burde have afhørt under sin efterforskning.

Det drejer sig blandt andet om en direktør for en hidtil ukendt bunkerleverandør i Dubai og en ansat i selskabet Templar, som står centralt i sagen. Derudover er der fremlagt nye tekniske beviser.

Forsvaret mener, at de nye beviser nu tegner et helt andet billede af begivenhederne, end det byretten nåede frem til i sin dom i september 2016.

Alt den bestilte olie er blevet leveret til de to skibe, og derfor er der ikke sket nogen overfakturering, slog forsvarsadvokaterne fast i deres procedurer, hvor de skød løs på anklagemyndighedens efterforskning.

Efter deres mening er store dele af sagen ikke blevet belyst. Det er også forklaringen på, hvorfor Jan Jacobsen noget utraditionelt har følt sig tvunget til selv at fremskaffe nye beviser efter dommen i byretten.

"Det, ved vi godt fra forsvarets side, er usædvanligt. Men det ændrer ikke på, at det er helt centrale beviser," sagde Jacob Skude Rasmussen om de nye dokumenter og vidner, som alle støttede op om Monjasa og Jan Jacobsen.

Ny bunkerleverandør i spil

Forsvaret har under sagen især lagt vægt på, at det er lykkes at finde den underleverandør, som man hævder har leveret den manglende bunkerolie.

Ifølge byrettens dom kunne Monjasa overfakturere Pacific Inter-Link, fordi gevinsten blev delt 40/60 med et selskab ved navn Templar, som stod i ledtog med besætningen på de to skibe, hvor der blev leveret for lidt brændstof.

Byretten støttede sig til en række fiktive fakturaer fra Templar til Monjasa, mens mailudvekslinger mellem Jan Jacobsen og hans kontaktperson i Templar, Piergiuseppe Babini, også blev lagt til grund. En vidneforklaring fra en tidligere oliehandler i Monjasa, som tog del i transaktionerne, vejede desuden tungt i dommen.

Det ved vi godt fra forsvarets side er udsædvanligt. Men det ændrer ikke på, at det er helt centrale beviser"

Jacob Skude Rasmussen, forsvarsadvokat for Monjasa
Monjasa og Jan Jacobsen har dog hele tiden fastholdt, at Templar var en af to underleverandører, og at selskabet har leveret restolien i de omstridte handler. De betalte fakturaer dækkede derfor over reelle leveringer af bunkerolie, som blev købt 40 pct. under markedsprisen, fordi der ikke kunne garanteres for kvaliteten.

Den forklaring er blevet støttet i landsretten af en tidligere salgschef i Monjasa, en medarbejder i Templar og en direktør fra West Gate Ships Trading, som fortalte, at hans firma har fungeret som underleverandør for Templar.

Forsvaret læner sig også opad en rapport fra en teknisk ekspert, der konkluderer, at de to skibe ville være gået i stå flere gange på deres rejser, hvis ikke de havde fået den brændstof, som de er faktureret for. Det er forsvaret selv, som har fået lavet rapporten, og dens nøjagtighed bliver bestridt af anklageren.

Endelig mener forsvaret, at bagmandspolitiets kronvidne er utroværdigt, fordi han var blevet uvenner med ledelsen, da han forlod sit job i Monjasa i 2012. Et tema som også var oppe i byretten, uden at det fik indflydelse på dommen.

Temperamenter blussede op

Forsvarets kritik af efterforskningen kom i kølvandet på senioranklager ved SØIK, Knud Damgaard Kisbyes, procedure tirsdag.

Han sad roligt på sin plads i den modsatte side af retssalen, mens de to forsvarsadvokater opridsede alle de vidner, som de mente, at anklagemyndigheden burde have afhørt, hvis påstandene i anklageskriftet skulle underbygges.

Temperamenterne på begge sider blussede dog kortvarigt op til sidst, da parterne fik mulighed for at kommentere hinandens procedurer.

En uenighed om brændstofsrapporten førte til en udveksling, hvor anklageren følte sig afbrudt, mens forsvaret mente, at han nu pludseligt erkendte, at Templar var en reel bunkerleverandør og dermed undergravede sin sag.

Om det bliver tillagt nogen betydning i afgørelsen ved Vestre Landsret, vil stå klart mandag 20. november, når der falder endelig dom i den langstrakte bedragerisag mod Monjasa og Jan Jacobsen.

Anklager fulgte papirsporet i sagen mod Monjasa

Tidligere Monjasa-chef i hårdt angreb på kronvidne

Monjasas bedrageridømte stifter slås for frifindelse

Monjasa fremlægger egen efterforskning i straffesag

Ukendt bunkerselskab kan få hovedrolle i sagen mod Monjasa

Anklager går efter skærpet straf til Monjasa

Forsvaret indkalder nye vidner i Monjasa-sagen

Nu begynder ankesagen om omfattende svindel i Monjasa

Forsiden lige nu

Sirius-sag kan trække ud i årevis: "Det er komplekst"

Tre uger efter det sidste retsmøde venter Sirius Shipping fortsat på en afgørelse i sagen om brud på udlændingeloven. Der kan dog gå flere år, før sagen bliver afgjort, hvis den ender med at blive sendt videre til EU-Domstolen.

Her er ugens vigtigste historier på ShippingWatch

Ugen på ShippingWatch bød på flere Maersk-overskifter med kapitalmarkedsdag og nye oplysninger om Hamburg Süd. Samtidig præsenterede J. Lauritzen regnskab, mens erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) kom med en markant kritik af sydkoreansk statsstøtte.

Relaterede

Seneste nyt

Job

Se flere

Se flere