ShippingWatch

EU-Parlamentet vil have shipping med i CO2-kvotesystem

Der er bred opbakning på tværs af fløjene i EU-Parlamentet for at tage shippingbranchen med i EU's 2030 emissionsmål under CO2-kvotesystemet. Det vil betyde, at redere fra 2021 skal betale for deres emissioner ved at købe emissionskvoter.

Shipping skal bidrage til EU's 2030 emissionsmål ved at komme med under det såkaldte emissions trading system (ETS) - EU's kvotesystem for CO2. Sådan lyder den konkrete udmelding fra flere grupperinger i EU-Parlamentet forud for en generel gennemgang af ETS.

Socialdemokraterne (S&D), De Grønne og De Liberale (ALDE) har bragt forslaget på banen, og det Europæiske Folkeparti (EPP) støtter ligeledes op om at få shippingbranchen til at bidrage til det fælles klimamål ved at inkludere sektoren i systemet, hvor der skal købes emissionskvoter eller betales penge direkte til en fond varetaget af EU.

Det skriver ngo'en Transport & Environment i et nyhedsbrev mandag.

Inkluderingen af shipping vil tage udgangspunkt i det eksisterende MRV-system til overvågning og indsamling af data om skibenes CO2-emissioner for at minimere de ekstra omkostninger ved at tage shipping med under ETS.

Geninvestering for midler

Skibe, der anløber EU-havne vil så skulle købe ETS-kvoter, der dækker deres udledninger, eller de vil skulle betale et tilsvarende beløb direkte til en fond. 20 pct. af midlerne fra fonden vil være øremærket til geninvestering i projekter, der kan hjælpe med at reducere omfanget af emissioner fra shipping eller sikre bedre infrastruktur til at imødekomme den grønne omstilling.

"Hvis Europa skal stå ved de forpligtelser, der blev indgået ved klimaaftalen i Paris, skal alle sektorer bidrage til omstillingen mod et samfund med lavere CO2-udslip. Timingen er afgørende, og shippingbranchen spiller en vigtig rolle i denne omstilling. Ved at etablere en klimafond for shippings CO2-kvoter, kan EU hjælpe sektoren med at reducere sine emissioner på en bæredygtig måde ved at geninvestere 20 pct. af midlerne i grønne projekter for skibe og havne," siger den socialdemokratiske EU-parlamentariker Jytte Guteland i følge Transport & Environment.

I Børsen i dag udtrykker Torm frygt for, at shipping skal blive en del af EU's CO2-kvotesystem, fordi det ifølge rederiet vil svække konkurrencekraften i forhold til rederier uden for Europa.

"Det vil skævvride konkurrence. Det vil betyde, at vi får mere administration uden en miljøgevinst. Vi vil potentielt set miste konkurrenceevne overfor rederier, der ikke er hjemmehørende i EU," siger teknisk direktør i Torm Jesper S. Jensen til Børsen.

Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt (V), mener, at CO2-lovgivning skal være global frem for regional:

"Skibsfarten bør, som andre sektorer, bidrage til den langsigtede globale klimamålsætning. For Danmark er det afgørende, at der findes en global, flagneutral regulering via IMO, så man reelt kan bidrage til at reducere CO2-udledningen og fastholde lige konkurrencevilkår. Der har hidtil været enighed blandt EU's medlemslande om denne linje," siger han til Børsen.

CO2-udledninger er et af de store temaer vil MEPC i oktober. MEPC - Marine Environment Protection Committee - er IMO's miljøkomite, der arbejder med at undersøge og indføre globale krav til udledning af CO2. På mødet til oktober skal landene komme med bud på, hvordan CO2-udslip kan begrænses.

I dag står shipping for 2,2 pct. af den samlede udledning af CO2 i verden. I 2050 vil det være steget til 17 pct., hvis der ikke sker ændringer.

Her er de fem temaer i EU's maritime strategi

Redere vil kortlægge muligheder for CO2-besparelser

Skibsrederne har fem punkter med til vækstteamet

Relaterede

Seneste nyt

Job

Se flere

Se flere