ShippingWatch

Politikere ophæver hundredår gammel ordning

I 250 år er danske dispachører blevet tilkaldt af rederier og forsikringsselskaber, når uheldet var ude eller en last skulle gøres op. Nu er beskikkelsesordningen blevet ophævet.

En flere hundredår gammel ordning for danske dispachører er per 1. januar ophørt. En dispachør er en jurist med speciale i at undersøge omstændighederne for et havari eller skader på en last. Indtil for nogle dage siden har Erhvervsstyrelsen beskikket dispachører i henhold til blandt andet søloven, men beskikkelsesordningen er i dag blevet afskaffet.

Det betyder, at fremtidige dispachører ikke længere skal have en beskikkelse fra Erhvervstyrelsen, og det bliver kritiseret af en af de tre beskikkede dispachører med blandt andre Lars Voigt Larsen.

"(...) trods ihærdige argumenter imod lovforslaget fra både Rederiforeningen og Forsikring & Pension, er stillingsbetegnelsen dispachør pr. 1. januar 2016 ikke længere beskyttet, og stillingen som dispachør, ikke længere underlagt pligterne i dispachørlovgivningen om at være ”uforenelig med anden offentlig eller privat virksomhed"," skriver han i en meddelelse og fortsætter:

"Som en nødvendig følge, må den danske sølov nu ændres, og de steder hvor der hidtil har været henvist til en dispachør, henvises der nu i stedet til en "opmand". Der stilles ingen krav til en sådan opmand, og det står enhver frit at nedsætte sig som opmand."

Klasseselskaber advarer om farlige minelaster

Det skaber tvivl om den uvildighed, der indtil nu har kendetegnet dispachørerne, mener Lars Voigt Larsen, der sammen med Vibeke Kofoed og Niels Lehmann Christensen til at danne Foreningen for Danske Dispachører.

"Når rederier og forsikringsselskaber ikke har en garanti for uvildighed, bliver det svært for de involverede parter, som jo i sagens natur ofte har modsatrettede interesser, at blive enige om en opmand de begge har tillid til. Resultatet kan blive, at man vælger ikke at udpege en uvildig person, og at eventuelle tvister efterfølgende må bringes til de omkostningstunge domstole for afgørelse," lyder det.

Rena-ulykke ender som næstdyreste i historien

Søforsikringsselskab: Nicheindsats viser sit værd

Forsiden lige nu

Relaterede

Seneste nyt

Job

Se flere

Se flere