ShippingWatch

Søfartens Ledere: Vi taber nok også retssag mod staten

"Adspurgt må jeg indrømme, at det mest ser ud til, at staten vil blive frikendt," siger Fritz Ganzhorn, direktør i Søfartens Ledere, forud for Østre Landsrets dom nummer to den 12. januar i den såkaldte DIS-sag.

Skibsofficerernes fagforening Søfartens Ledere synes indstillet på, at foreningen også taber sagen mod den danske stat (Skatteministeriet, red.) om svigtende tilsyn med statsstøtten til rederne nettolønsordningen i DIS, når Østre Landsret afsiger dom den 12. januar 2016.

"Nu må vi, hvad dommerne i Østre Landsret finder frem til, men adspurgt må jeg indrømme, at det mest ser ud til, at staten vil blive frikendt," siger Fritz Ganzhorn, direktør i Søfartens Ledere, til foreningens seneste magasin i forbindelse med retsopgøret mod rederne om foreningens krav om, at medlemmerne kompenseres, når der sker ændringer i det danske skattesystem.

Retsopgøret i landsretten er opdelt i to sager, den ene mod rederne og den anden mod Skatteministeriet.

Danmarks Rederiforening trak det længste strå, da Østre Landsret den 19. november afsagde dom i den efterhånden årelange strid om opgørelsen af nettoløn under DIS.

Flere års kold luft mellem redere og søfarende

Østre Landsrets tre dommere, der også afgør sagen mod Skatteministeriet, vurderede, at der ikke nødvendigvis eksisterer en automatik mellem ændringer i det almindelige danske lønniveau, således som det har fundet sted under de seneste to skattereformer, og værdien af nettolønnen, således som det har været påstanden fra Søfartens Ledere. Dommen er anket til Højesteret.

Søfartens Ledere ser i stedet frem til en mulig genforening af sagens parter i Højesteret, hvis staten får medhold i næste måned.

"Taber vi sagen mod staten er der mulighed for, at de to sager kan blive behandlet samlet i Højesteret. det har hele tiden været vores opfattelse, at de sager burde behandles samlet, da det er statsstøtte givet af staten til rederierhvervet. Det vil sige, at det, som sker med statsstøtten, når skatten sættes ned, skal påvirke forholdet mellem staten og rederierne og ikke ramme den enkelte skatteborgen, den ansatte sømand i DIS. Østre Landsret valgte imidlertid at udskille sagen mod staten til selvstændig behandling, hvor der blev tale om to sager i stedet for en," siger Fritz Ganzhorn.

Landsretten frikender DFDS i DIS-sagen

Kammeradvokaten, der er statens advokat, gjorde under domsforhandlingen den 1. december i Østre Landsret og til stor overraskelse for Søfartens Ledere gældende, at uanset om Danmark beregner og opgør statsstøtten i DIS korrekt eller ej, og uanset om Danmark systematisk måtte forsyne EU Kommissionen med objektivt forkerte oplysninger om størrelsen af den danske statsstøtte til rederierne, så er der stadig tale om en godkendt statsstøtte.

Kammeradvokaten gjorde desuden gældende, at det var helt op til den danske stat at afgøre, hvordan Danmarks støtte til rederierhvervet beregnes, når der er tale om en nettolønsordning, og at det derfor ikke giver mening i forhold til EU, at tale om et maksimalt loft over statsstøtten til de danske rederier.

DFDS kræver officerernes ledelse skiftet ud

"Vi er lodret uenige i Kammeradvokatens synspunkt. EU’s statsstøtteretningslinjer giver ikke den enkelte DIS-sømand rettigheder, men de siger, at man ikke kan give mere end skatten i støtte til rederierne. Det udgør rammen for dansk lovgivning om DIS og sømandsbeskatning, og derfor skal der ved skatteændringer ske ændringer i nettolønnen," siger Fritz Ganzhorn.

Han tilføjer, at Søfartens Ledere i første omgang spændt venter på, hvad Østre Landsret mener i dette vigtige og afgørende spørgsmål, men at der allerede er sat gang i en undersøgelse af Kammeradvokatens udlægning af EU-reglerne, frem mod en mulig prøvelse af sagen i Højesteret.

Strid om redernes statsstøtte blussede op i landsretten

"Selv en forkert opgjort statsstøtte har EUs godkendelse"

Staten under angreb i retsopgør om rederiernes statsstøtte

Derfor frygter rederne et retsopgør om statsstøtte

Danmark kan have givet EU misvisende tal om rederistøtte

Skatteministeriet ved ikke hvad tonnageskatten koster

 

Forsiden lige nu

Her er ugens vigtigste historier på ShippingWatch

Norsk oliefonds sortlistning af rederier for at bruge beaching-værfter, opsigtsvækkende udspil fra ny rederiformand, opjustering i Norden og Skats svar på landsretsdom var blandt ugens tophistorier på ShippingWatch.

Danske skibsofficerer vil undersøge omfanget af sexchikane til søs

Søfartens Ledere vil sætte en ny undersøgelse af sexchikane til søs i gang for at bekæmpe problemet. "Det er et ekstremt tabubelagt område," siger formand Bjarne Cæsar Jensen. Antallet af sager om sexchikane er ganske få hos Søfartens Ledere, 3F og Danske Rederier.

Relaterede

Seneste nyt

Job

Se flere

Se flere