ShippingWatch

Skat har underkendt Monjasas tonnageskat

Skat har krævet millioner i tilbagebetaling fra bunkervirksomheden Monjasa, men sagen får nu et juridisk efterspil. Danmarks Rederiforening enig med Monjasa.

De danske skattemyndigheder har underkendt bunkervirksomheden Monjasas adgang til at benytte sig af den gunstige danske tonnagebeskatning. Samtidig har Skat krævet efterbetaling af et tocifret millionbeløb, mens Monjasa som modsvar har indbragt sagen for Landsskatteretten.

Sagen vil ifølge 2014-regnskabet fra Monjasa A/S koste virksomheden 30 millioner kroner, der dækker den ekstra skattebetaling for perioden 2010-2013, fordi Monjasa ifølge Skats afgørelse skal beskattes efter de almindelige regler om selskabsbeskatning.

Anders Østergaard, CEO i Monjasa Holding (foto), vil ikke over for ShippingWatch præcisere, hvorfor bunkervirksomheden, der opererer omkring 30 skibe rundt om i verden, er blevet underkendt af Skat.

"Vi og vores rådgivere mener fuldstændig samstemmende, at Skats underkendelse er forkert, og dermed er uenigheden opstået. Af hensyn og respekt til parterne og en kommende proces vil vi ikke kommentere det yderligere på nuværende tidspunkt. Vi ved endnu ikke hvor og hvornår, vi får berammet en sag, eller hvor lang tid den kommer til at tage. Vi har naturligvis en interesse i at køre den nu, men sådan noget kan jo desværre have meget lange udsigter," skriver Anders Østergaard, CEO i Monjasa Holding, i en mail til ShippingWatch.

Ændret fortolkning

I regnskabet for 2014 skriver Monjasa, at de danske skattemyndigheder har introduceret en ny fortolkning af den eksisterende lov, der forhindrer Monjasa i et anvende loven om tonnagebeskatning. Derfor hensatte virksomheden, der har hovedkontor i Fredericia, men driver hovedparten af sin forretning fra Dubai, i 2014 den forventede yderligere skat for årene 2010-2013 på 30 millioner kroner.

monjasa_topbanner_2014_02.jpg

ShippingWatch har forsøgt at få Skat til at af- eller bekræfte, at der er indført en ny fortolkning, indtil videre uden at have fået svar på spørgsmålet. I Danmarks Rederiforening, hvor Monjasa er associeret medlem, understreger underdirektør Jacob K. Clasen, at det er Monjasa og virksomhedens egne rådgivere, der kører sagen, som foreningen imidlertid er orienteret om og bakker op om.

"Det eneste, jeg kan sige er, at vi er enige med Monjasa," siger Jacob K. Clasen, der ikke ønsker at svare på, hvorvidt Skat har ændret sin fortolkning af loven om tonnagebeskatning, enten generelt eller specifikt i den verserende sag:

"Det kan jeg ikke kommentere uden at nævne den konkrete sag, så det har jeg ingen kommentarer til."

Forlig og skattesag trak ned

Monjasa flyttede fra 1. januar 2015 drift, salg og det overordnede ansvar for sit største forretningsområde, Vestafrika, fra sit danske hovedkontor i Fredericia til Dubai.

Den danske del af forretningen i driftsselskabet Monjasa fik i 2014 et nettounderskud på 8,5 millioner kroner. Et resultat, der ifølge regnskabet var påvirket markant af et forlig, som selskabet havde indgået med en kunde vedrørerende levering af bunkerolie gennem en underleverandør, ligesom sagen om tonnagebeskatning også trak ned på bundlinien.

Andre dele af Monjasa Gruppen mere end opvejede tabet i den danske forretning i 2014, og gruppen leverede et samlet driftsresultat (EBITDA) på 320 millioner danske kroner og et konsolideret resultat før skat på knap 200 millioner kroner.

Tonnageordningen

Danmark indførte den særlige tonnagebeskatning for rederierne tilbage i 2001 i stedet for selskabsskat, og tonnagebeskatning betragtes sammen med den nettolønsordningen i DIS som de to helt centrale grundpiller for udviklingen af Danmark som søfartsnation.

Rederierne betaler tonnageskat uanset indkomsten, og uanset om rederiet har overskud eller ej. Ordningen giver ifølge rederne en stabil og mere forudsigelig skattebetaling og ligestiller rederierne med konkurrenterne i markedet.

Rederierne skal opfylde en række grundlæggende forudsætninger for at blive beskattet efter tonnagebeskatningen, der populært sagt er blev kaldt en slags registreringsafgift, bl.a. skal selskabet være skattepligtig i Danmark, ligesom der er krav om en bestemt andel af ejede skibe under dansk flag eller EU-flag.

Monjasa tager skridtet ind i oliehandel

Monjasa-ejere trækker sig fra den daglige ledelse

Monjasa flytter sin største forretning til Dubai

Monjasa indgår ny kreditaftale med hollandsk storbank

 

 

 

 

 

 

 

Relaterede

Seneste nyt

Job

Se flere

Se flere