ShippingWatch

Sådan lyder det blå erhvervslivs karakterbog til regeringen

Hvordan har det blå erhvervsliv egentlig haft det med en socialdemokratisk ledet regering, der lagde ud som en samlingsregering med deltagelse af SF og en tidligere kommunist som minister for søfarten. ShippingWatch har taget temperaturen.

En pragmatisk tilgang med fokus på at gøre branchen konkurrencedygtig – og med et succesfuldt udfald. Nogenlunde sådan lyder det fra Danmarks Rederiforening, når der skal gøres status over, hvordan den nuværende regering har gjort dens arbejde. Der er dog også klare ønsker til, hvad der i fremtiden kan blive endnu bedre.

"Vi har været meget tilfredse med den arbejdsmetode, som regeringen har valgt. Man har valgt de her vækstteams, som resulterede i, at der blev lavet konkrete vækstplaner med konkrete initiativer og med konkret opfølgning," siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danmarks Rederiforening, til ShippingWatch.

Hun tilføjer:

"Vi føler, at vi med vækstteamet for hele Det Blå Danmark, altså skibsfarten og underleverandørerne, har været prioriteret som en af de sektorer, som leverer meget både værdi og vækst til Danmark."

Hun påpeger, at Danmarks Rederiforening, når det handler om indhold, har været meget tilfreds med, at regeringen har haft fokus på at gøre branchen konkurrencedygtig, og at der har været en lang række initiativer, som har gjort, at man har kunnet udvikle sektoren kombineret med, at man har været i stand til at tiltrække nye, internationale spillere til sektoren.

Plads til forbedring

Selvom der generelt er stor tilfredshed, så er der også punkter, hvor det fortsat halter.

"Dér, hvor vi ikke synes, regeringen har leveret, er når det handler om at skabe de samme betingelser for nye maritime aktiviteter i offshore-sektoren som gælder for den traditionelle skibsfart. Den traditionelle skibsfart har nogle rammebetingelser, som handler om tonnageskat og nettolønninger. Det har vi ønsket at få udvidet, så det også gælder nye skibstyper, som man ikke har kunnet forudse dengang, man lavede den her lovgivning. Det har regeringen kun leveret på i begrænset omfang," siger Anne H. Steffensen, inden onsdagens nyhed om, at regeringen i et nyt vækstudspil vil inddrage en del af offshoreindustrien under tonnageskatten.

Hvad er årsagen til det?

"Det er, at det koster noget på den korte bane. Men på den bare lidt længere bane skaber det både danske arbejdspladser og vækst, ligesom det giver indtægter til både Danmark og til staten. Men på den korte bane er der en begrænset udgift," siger Anne H. Steffensen.

TT20131011_72O1824.jpg

"Det handler om, at det væksteventyr, vi ser på offshore-vindsektoren, også på det maritime område får konkurrencevilkår, som ligner dem, vi ser i andre steder i verden. Det kræver, at der bliver både tonnageskat, som regeringen har foreslået, men også nettolønninger på det her område. Derudover gælder det tonnageskat på store boreskibe og store borerigge," siger hun og fortæller videre, at det i virkeligheden er det sidste, man som branche mangler i forhold til den vækstplan, som regeringen vedtog, umiddelbart efter den tiltrådte.

Pragmatisk tilgang, tak

Hvad skal en kommende regering have fokus på?

”Uanset om det bliver den nuværende eller en anden regering, så ser vi meget gerne, at den fortsætter med den arbejdsmetode, der hedder vækstplaner, hvor man hele tiden justerer en sektors konkurrenceevne og får små og store ting på dagsordenen, så vi hele tiden har de udviklingsbetingelser, der skal til, for at vi kan skabe vækst i Danmark,” siger Anne Steffensen.

Så en pragmatisk tilgang?

”Ja, lige præcis. En dejlig pragmatisk tilgang, hvor man selv kommer med initiativer, men også hele tiden spørger industrien om, hvilke initiativer der kunne være interessante. Og meget vigtigt – at der hele tiden, som tilfældet har været – bliver fulgt op. Det har været sådan, at man har kunnet sætte flueben, eller også har man ikke kunnet. Det er en fremragende arbejdsmetode, som vi sætter stor pris, fordi det er på samme måde, vi selv arbejder,” siger Anne H. Steffensen.

Stor politisk opbakning

I Danske Maritime er man generelt mere end godt tilfreds med, hvad den nuværende regering har leveret, hvilket dog til dels hænger sammen med, at der ikke blev lovet meget som udgangspunkt. På særligt ét punkt stiller adm. direktør Jenny N. Braat sig dog temmelig uforstående over for regeringens manglende vilje.

"Når vi kigger på regeringens arbejde fra den maritime industris side, så er vi meget positive. Det er vi, fordi man har valgt at satse på en stor industri i Danmark, og man har over for omverdenen vist, at det er en betydningsfuld industri," siger Jenny N. Braat, adm. direktør i Danske Maritime, til ShippingWatch og tilføjer:

"Vi var det første vækstteam, der blev søsat, og vi oplevede fra begyndelsen, at der var stor politisk opbakning til det. Det har været meget positivt, også fordi der før valget i 2011, ikke var ret meget fokus på vores branche," siger Jenny N. Braat.

Svært at give entydigt svar

Den maritime industri er med dens 45.000 beskæftigede den største sektor i Det Blå Danmark, der i alt beskæftiger omkring 110.000 personer.

Når der ikke blev lovet noget, så virker alt vel også som en bonus for jer?

"Ja, det kan man sige. Men der var også før valget fokus på produktionsjob i Danmark, og derfor har det været meget positivt, at de tog fat på os, fordi vi har så mange af den slags medarbejdere. Det skyldes ikke så meget et fokus på de maritime produktionsjob, men de mente, at vi havde et erhverv, som både kunne og ville noget, og det valgte man at styrke," siger Jenny N. Braat.

Jenny Braat.JPG

På spørgsmålet om, hvad den mest positive ting, regeringen har foretaget sig, er, svarer hun:

"Det er svært at pege entydigt på det. Det første er, at man tog os ind i et vækstteam og snakkede med erhvervet om, hvad der var behov for i stedet for bare selv at beslutte, hvad der var behov for. Den dialog har været, og er fortsat, meget vigtig. Når det er sagt, så vil jeg sige, at de 50 mio. kr., som man afsatte til tværgående projekter under Innovationsfonden, har været meget væsentligt. Vi skal leve af, at vi på internationalt plan hele tiden er på forkant med udviklingen, og det kræver kontinuerlig forskning, udvikling og innovation," påpeger direktøren.

Undrer sig

Samtidig fortæller hun, at det har skabt stor tilfredshed, at de forskellige ministre har taget Det Blå Danmark med ud i verden, når de har rejst rundt. Ifølge direktøren har de arbejdet meget på at fortælle om, og arbejde for, rammevilkår internationalt. Det er vigtigt, også fordi der på den måde sættes fokus på erhvervets betydning for Danmark.

Hvis man så skal kigge på det, der er gået knap så godt, hvad vil du så pege på?

"Selvom vi har foreslået den maritime montørordning, så har man ikke valgt at gøre det. Det må jeg sige, at vi står temmelig uforstående over for," siger Jenny N. Braat.

Ønsket om montørordningen handler i meget korte træk om, at virksomheder, når de sender folk ud på skibene i verden for at servicere produkter og få viden hjem, ikke skal betale skat af arbejdstagerens løn. Det betyder altså, at hvis det var blevet til noget, så ville man få en nettoløn på arbejdstageren, hvilket ifølge Danske Maritime ville give en konkurrencedygtig løn.

"Derfor er det også noget af det, som vi rigtig godt kunne tænke os, at en kommende regering vil gøre, uanset om den så får den ene eller den anden farve. Det står øverst på vores liste kombineret med, at vi i Danmark kører samme udbudsbetingelser som i andre lande omkring forsvarsordrer til søværnet. Der ønsker vi en mere pragmatisk tilgang. Når vi i Danmark gør det anderledes end alle andre og overimplementerer regler, så risikerer vi at miste både danske arbejdspladser og kompetencer," lyder den afsluttende vurdering fra Jenny N. Braat.

(Efter at artiklen blev publiceret, har regeringen meldt ud at den vil indføre tonnageskat inden for offshoreindustrien.)

Rederierne vil have EU til at løfte short sea

Danmarks Rederiforening henter ny direktør i DI

Regeringen på vej med ny blå vækstplan

Skatteministeren: Branchen får det den bad om

Sådan vil regeringen skrue på tonnageskatten

Relaterede

Seneste nyt

Job

Se flere

Se flere