ShippingWatch

"To år med CBS Maritime - her er de første resultater"

CBS Maritime har netop offentliggjort en statusrapport på udviklingen siden starten i 2012 og med tal for udviklingen på de nye maritime uddannelser. Forfatterne fremlægger nogle af resultaterne her.

Henrik Sornn-Friese (tv) og Carsten Ørts Hansen | Foto: CARSTEN BUNDGAARD

Fra starten har det været vores ambition, at CBS Maritime skulle være en tværfaglig og åben platform på CBS, der integrerer alle maritime forsknings- og undervisningsaktiviteter samt   arbejder tæt sammen med erhvervet. Tilbage i 2012 skrev vi en strategiplan, hvor vi i en to-trins proces ville skabe CBS Maritime med først en formalisering af en ansvarlig ledelse og en styregruppe og derefter en videreudvikling af CBS Maritime som en såkaldt Business in Society (BIS) Platform, en udvikling hvorved det maritime område anerkendes som en strategisk prioritering for CBS.

I dag, to år senere, kan vi konkludere, at strategien er blevet vel implementeret, og at den foreslåede organisation er blevet etableret med en klar ansvarsfordeling og en velfungerende koordinering af den voksende portefølje af maritime uddannelses- og forskningsaktiviteter på CBS.

I dag fungerer CBS Maritime således ikke blot som bindeled mellem de maritime uddannelser og forskningsmiljøer på CBS, men også som garant for at CBS på såvel kort som langt sigt er en stabil leverandør af kvalitetsuddannelse på det maritime område. Dette er ikke kun vigtigt for CBS, men er også en pointe som flere gange er blevet understreget af erhvervet såvel som akkrediteringsinstitutioner.

Som et eksempel kan vi nævne, hvordan flere personer inden for CBS Maritime lykkedes med at sikre den afgørende akkreditering fra det danske akkrediteringsorgan, ACE Danmark, for Executive MBA i Shipping and Logistik samt for den nye B.Sc. i International Shipping and Trade. Dermed sikrede vi to vigtige uddannelser i den maritime undervisningsportefølje, men viste også hvordan CBS Maritime, ved at arbejde på tværs af institutternene på CBS, fungerer som en effektiv platform til at sikre en kritisk masse af forskningsbaseret maritim viden.

Tilbage i 2012 planlagde vi en kraftig ekspansion af de maritime uddannelsesaktiviteter, hvor output (opgjort som studenterarbejdstimer) skulle øges markant over en femårig periode.

Vi har siden set en meget stor interesse fra de studerende til de maritime cand. merc. valgfag, hvor interessen over de forløbne tre år er øget markant. I 2014 var der således samlet 192 studerende på valgfagene.  I denne gruppe er der nu 41 studerende, som læser vores Minor in Maritime Business, hvilket vil være en fordobling siden 2012 af cand. merc.-studerende, der får denne titel på deres eksamensbevis. Mange af de færdiguddannede kandidater har allerede fået ansættelse i rederier, interesseorganisationer m.m. i både Danmark og udlandet og dermed vist, at kandidaterne fra CBS har en relevant faglig profil, som efterspørges af sektoren.

For at styrke omfanget og internationaliseringen af de maritime uddannelser har strategien for CBS Maritime fra starten været at etablere samarbejdsaftaler med udenlandske universiteter. Derfor er Bacheloren i International Shipping and Trade blevet udviklet i samarbejde med Singapore Management Universitet, og dette samarbejde har CBS Maritime netop udbygget med en samarbejdsaftale med Texas A&M University i Galveston (TAMUG). Med aftalen styrker vi den nye og populære shippingbachelor, der dermed uddanner studerende i rotation mellem København, Singapore og Houston, tre tunge maritime epicentre i verden. Samtidig fordobler CBS optaget fra 25 CBS-studerende på 2014-holdet til 50 studerende i 2015, som fra 2. studieår blandes med 25 studerende fra SMU og 25 studerende fra TAMUG.

Parallelt hermed har CBS Maritime udviklet et tilsvarende tre-kontinentalt program i Global Supply Chain and Logistics Management i samarbejde med Sauder School of Business (SSB) på University of British Columbia (UBC) i Vancouver og Chinese University of Hong Kong (CUHK). I programmet vil yderligere 15 studerende fra hvert universitet fra 2. studieår danne en gruppe på 45 studerende, der følger undervisningen i et halvt år i henholdsvis København, Vancouver og Shenzhen.

Begge studieforløb, der udvikles i tæt dialog med erhvervet og har indlagt praktik for CBS studerende, skaber helt unikke internationale relationer mellem studerende fra tre verdensdele, og allerede i studietiden udvikler de studerende et globalt udsyn og en dyb forståelse for at arbejde sammen på tværs af kulturer.

Som konsekvens af den stigende undervisningsaktivitet har det fra starten været en eksplicit del af vores strategi for CBS Maritime at øge undervisningskapaciteten i form af leverede undervisningstimer. Dette er sket gennem aktiv involvering af eksisterende CBS forskere samt rekruttering af nye forskere på alle niveauer. Senest har vi været i stand til at byde flere nye ph.d.-studerende, forskningsassistenter og studentermedhjælpere velkomne i CBS Maritime regi, og vi arbejder aktivt på at tilknytte yderligere forskere i 2015, herunder fra vores internationale samarbejdspartnere.

Mere fra ShippingWatch

Stolt-Nielsen lander bedste kvartalsoverskud i årevis

Norske Stolt-Nielsen, som har købt op i rivalen Odfjell, var begunstiget af højere mængder og spotrater i kemikalietankmarkedet og venter en fortsat bedring. Selskabet er dog ikke helt klar til at bestille nybygninger.

Læs også

Seneste nyt

ShippingWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs