EU vil ændre hæmmende toldregler for skibsfart

EU-Kommissionen fremlægger mandag et forslag, der skal gøre det mere smidigt for skibsfarten at transportere varer inden for EU. I dag hæmmer administrative byrder nemlig erhvervet, fremgår det af forslaget.
Foto: AP Photo, Yves Logghe
Foto: AP Photo, Yves Logghe

Det er alt for besværligt at fragte varer mellem lande i Europa. Det er både dyrt og tager tid, lyder opsangen fra afskibere og eksportører. Derfor præsenterer EU-Kommissionen nu forslaget Blue Belt, som skal sænke de administrative byrder for short sea shipping i Europa.

Det skal hjælpe erhvervet med at opfylde sit fulde potentiale på EU's indre marked og blandt andet mindske risikoen for, at flere varer vil blive fragtet via landevejene, siger Siim Kallas, næstformand i EU-Kommissionen og transportkommissær, i en meddelelse.

"Europa står over for store udfordringer i form af stigende trafiktæthed og forurening. Vi har brug for, at short sea shipping udfylder sit potentiale og sørger for en billig, miljøvenlig transportløsning, der tager flere varer fra lastbiler og fra vores overbelastede veje. Vi foreslår innovative værktøjer til at begrænse bureaukratiet og hjælpe med at gøre skibsfarten til et mere attraktivt alternativ for kunder, der ønsker at flytte varer rundt i EU," siger han.

EU: Nu skal forurening fra shipping bremses 

Oplægget indeholder to nøgleforslag. For det første foreslås det at blødgøre toldreglerne for shipping på EU's indre marked. For det andet bliver det foreslået at ændre toldreglerne for skibe fra EU-lande, der anløber i havne i lande udenfor EU.

To forslag skal hjælpe

I dag får skibe, som regelmæssigt gør brug af en rute i EU og hovedsageligt transporterer EU-varer, glæde af mere smidige toldregler. Det skyldes reglerne i EU-regelsættet Regular Shipping Services. I det første forslag vil Kommissionen opgradere disse regler for at gøre toldprocedurerne kortere og mere fleksible. Eksempelvis skal medlemsstater svare inden 15 dage, hvis en operatør gerne vil oprette en service, der inkluderer deres havne. I dag er svartiden 45 dage. Samtidig skal virksomheder på forhånd kunne søge autorisation i medlemslande, hvis de overvejer at åbne en forretning her. På den måde kan de spare tid, hvis muligheden skulle byde sig.

Forslag nummer to handler om et såkaldt e-manifest. Næsten 90 pct. af alle skibe sejler i dag med varer fra og uden for EU og anløber ofte havne uden for EU i eksempelvis Norge, Rusland og Nordafrika. Her skal et elektronisk vareindeks, det såkaldte e-manifest, forbedre toldprocedurerne ved hurtigt at kunne skelne mellem de forskellige varer. Når et skib i dag sejler fra Antwerpen til Rotterdam, bliver det anset for at have forladt EU's toldterritorium, fordi skibet har bevæget sig mere end 12 mil væk fra kysten. Derfor bliver alle varer betragtet som om, de ikke er fra EU, og skal gennemgå alle de nødvendige toldprocedurer. Det vil man forsøge at forhindre med det nye forslag, som EU-Kommissionen vil fremsætte i slutningen af året.

Kommissionen forventer, at Blue Belt vil blive en realitet i 2015, og det vil i høj grad gavne skibsfarten, mener kommissær Algirdas Semeta, der har ansvar for beskatning og toldunion:

"The Blue Belt vil bringe det indre marked til søs. De foreslåede foranstaltninger vil få stor gavn for skibsfarten, da de vil reducere omkostningerne, forenkle administrationen, lette handlen og skabe lige vilkår mellem alle typer af transport. Samtidig vil det forenkle toldvæsenets arbejde, så de bedre kan målrette sig sikkerhedsrisici og fokusere på at beskytte vores borgere og virksomheder," siger han ifølge meddelelsen.

Ifølge den europæiske rederforening (ECSA) kan mere simpel administration betyde en besparelse på op mod 25 euro per container.

IMO til kamp mod papirnusseri 

Rederiforeningen: Bureaukrati en barriere for verdenshandlen

Nu satser EU på skibsfarten 

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også