ShippingWatch

Cowi fælder dødsdom over fri konkurrence i lodsvæsen

En liberalisering af det danske lodsvæsen vil være en trussel mod sikkerheden i et af verdens mest trafikerede farvande, fastslår Cowi i ny undersøgelse, der peger på ringe internationale erfaringer med fri konkurrence.

Tilhængere af en liberalisering af det danske lodsvæsen, som dækker danske farvande og Østersøen og dermed et af verdens mest trafikerede farvande, bliver skuffet, når de læser anbefalingerne i en ny rapport fra Cowi.

Konklusionen i den nye rapport går stik imod danske rederiers stærke og længe næret ønske om at liberalisere lodsservice for den internationale skibsfart, der går gennem danske farvande og til dansk havn.

Cowi afviser nemlig konkurrence blandt lodsselskaber i danske farvande som en farbar vej af bl.a. sikkerhedsmæssige årsager og med henvisning til meget ringe internationale erfaringer. I stedet opfordrer Cowi de danske politikere, der i disse måneder drøfter lodsvæsenets fremtid, til at styrke det statslige selskab Danpilot:

Dyrere lodser med liberalisering

"Man bør efter vores vurdering, for at nå målet om effektiviseringer og opretholdelse af et højt sikkerhedsniveau fastholde et statsligt, selskab omkring det nuværende Danpilot til koordinering af aktiviteter, indhentning af synergier og realisering af effektiviseringsgevinster for den samlede lodsservice i Danmark," hedder det i Cowis anbefalinger.

 

I stedet for at opfordre til en liberalisering, anbefaler analysen til kontinuerligt og årligt at udsætte det statslige selskab for et pres om realistiske årlige effektiviseringer og produktionsforbedringer på linje med andre sammenlignelige organisationer:

"Det er samlet set konsulentens vurdering, at liberalisering vil blive dyrere eller på minimum samme omkostningsniveau, og at det formentligt vil føre til mindre sikkerhed på grund af mindre regulering, koordinering og risikoen for usunde incitamentsstrukturer."

Ringe udenlandske erfaringer

Cowi har bl.a. set på på den internationale udvikling, og langt de fleste lande har i dag en statsligt kontrolleret lodsservice. En række lande har forsøgt sig med forskellige varianter af liberalisering eller deregulering af lodsydelser, men det generelle billede fra disse internationale erfaringer er, at det ikke er oplagt at konkurrenceudsætte dette område, mener rådgiverne i Cowi.

"Skal billige, udenlandske lodser beskytte Danmarks havmiljø og sårbare kyster?" 

Lande som Australien, USA og Canada har eksperimenteret med at udsætte lodsydelser for konkurrence. I mange amerikanske stater har man i dag, og har historisk haft, et system, hvor flere lodsningsforeninger (associations) deles om et marked ud fra et rotationsprincip. Der er således ikke konkurrence om den enkelte kunde, fremgår det af rapporten fra Cowi.

Det er Foreningen Danske Lodser, der har bestilt undersøgelsen fra Cowi, fordi lodserne ønskede at få belyst forskellige scenariers fordele og ulemper, så man kunne være sikker på, at disse bliver bragt ind i de refleksioner, der foregår på politisk niveau i foråret og sommeren 2013.

Trafikerede farvande

Cowi understreger indledningsvis, at danske farvande internationalt set er et af de mest trafikerede områder overhovedet i søfarten. Og der er adskillige udfordringer, der knytter sig til navigation i danske farvande. De fleste steder er havbunden ganske tæt på skibene, og det betyder, at selv den mindste afvigelse fra sejlrender kan medføre grundstødninger.

Samtidig giver de smallere stræder i Danmark en særlig udfordring i form af en meget lille passageafstand. Særligt her – og ikke mindst med tiltagende trafikmængder – er det kun ganske små afvigelser, der skal til, før kollisioner opstår, påpeges det i undersøgelsen:

"Danske lodsninger er i særdeleshed vigtige for sikkerheden omkring de mange tankskibe, der sejler igennem danske farvande. Af særlig sikkerhedsmæssig interesse er det, at der hver dag transporteres store mængder olie igennem Danmark fra Østersøen og til Nordsøen - og dette tal skulle være stigende som følge af en stigning i særligt russisk tankere med olie."

Konkurrencedygtig på pris

I en EU-benchmark, der refereres i analysen, skriver Cowi, at Danmark sammenlignet med en række andre lande placerer sig omtrent midt i feltet blandt EU-lande, og billigere end en række lande som Norge, Sverige, Holland og Tyskland, som Danmark på mange omkostningsparametre ligner mest.

Rederier: Vi kan beskytte danske kyster bedre og billigere 

Skibsrederne: EUs havneudspil er tamt og uambitiøst 

 

 

Mere fra ShippingWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

ShippingWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs