ShippingWatch

Her er fremtidens krav til skibsophugning

Til februar skal EU-Parlamentet stemme om EU-kommissionens forslag, der skal forbedre ophugningsindustrien og sænke den store miljømæssige belastning og ikke mindst forbedre arbejdsforholdene. Se udpluk af hovedpunkter i forslaget her.
AF KATRINE GRØNVALD RAUN

Det er ofte en slem affære, når verdenshavenes store fartøjer har udtjent deres værnepligt og skal strippes for genbrugelige materialer. Særligt i det sydlige Asien er praksis omkring skibsophugning en belastning for både miljø og de mennesker, der står for at skille de store handelsskibe ad.

En situation, der ifølge Kommissionen ikke forventes at blive bedre, da overkapaciteten af skibe i verdensflåden sandsynligvis vil sende endnu flere skibe til ophug de kommende år.

I 2009 blev Hong Kong Konventionen vedtaget i IMO. Når den træder i kraft, vil det betyde, at alle parter kun kan ophugge store handelsskibe i lande, der er under konventionen. ´For at kunne træde i kraft skal den dog først ratificeres af et stort antal lande, og det forventer man ikke vil ske før tidligst i 2020.

I erkendelse af de dårlige forhold for bæredygtig skibsophugning - eller mangel på samme - fremsatte Europa-Kommissionen i marts et forslag, der skal sikre en mere bæredygtig håndtering af pensionerede skibe. Et forslag, som Europa-parlamentarikerne i Miljøudvalget skal stemme om til februar.

Kommissionens forslag

Her kan du læse et udpluk af de overordnede punkter i forslaget "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophugning af skibe".

Overordnet er formålet at mindske de negative konsekvenser, der knytter sig til genbrug af EU-flagede skibe, især i det sydlige Asien, fremgår det af forslaget. Samtidig håber Kommissionen også på, at forordningen kan være med til at sikre nogle af kravene i Hong Kong Konventionen og fremskynde, at den vil træde i kraft globalt.

Følgende punkter dækker alle skibe, der ligger inden for Hong Kong Konventionen, samt hele livscyklussen for EU-flagede skibe.

- Forpligtigelse til at etablere og vedligeholde en fortegnelse over de farlige materialer til stede på bord på skibe i hele deres levetid. Nye skibe skal have optegnelsen fra begyndelsen, mens eksisterende skibe har fem år til at lave listen, medmindre de sendes til ophugning inden da.

- Listen skal ajourføres, inden skibet sendes til ophugning og genbrug, så det sikres, at ophugningsfaciliteten er i stand til og har de rette tilladelser til at håndtere farlige materialer og affald om bord.

- Skibe under EU-flag skal ophugges i sikre og miljømæssigt forsvarlige ophugningsanlæg.

- Ophugningsanlæg, der opfylder kravene fra Kommissionen, skal søge optagelse til at komme på en Europæisk liste over tilladte ophugningsanlæg. Skibe, der sejler under EU-flag vil kun kunne bruge de godkendte anlæg.

- Inden skibe sendes til ophugning og genbrug, skal mængden af farligt affald være minimeret. Dette skal sikre, at arbejdsulykker ikke vil forekomme nær så ofte som i dag.

Se hele forslaget her:

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophugning af skibe

Ændringsforslag til forordningen

Den svenske Europa-parlamentariker Carl Schlyter er ordfører i Miljøudvalget, der skal stemme om forordningen og ændringer heri til februar. I november fremsatte han en betænkning, hvori han kommer med ændringsforslag til Kommissionens forordning.

Herunder præsenterer han blandt andet en fond baseret på obligatoriske bidrag fra skibsbranchen, som skal være med til at sikre ansvarlig skibsophugning.

Læs betænkningen her:

Udkast til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophugning af skibe

Fonden kritiseres blandt andet af Danmarks Rederiforening, der frygter, at den finansielle mekanisme vil betyde en udflagning af europæisk-flaget skibe, medmindre den bliver flagneutral.

NGO: Ulykker ved skibsophugning alarmerende 

EU-krav til ophugning tæt på vedtagelse

Redere frygter at ophugning skal finansieres af ny fond

 

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu


Læs også