ShippingWatch

Fagforeninger: Tonnageskat bør forpligte til uddannelse

Tonnageskat skal forpligte rederne til uddannelsesaftaler. Hvert enkelt EU-medlemsland, der yder støtte til rederierne, bør sikre, at disse støtteordninger er knyttede til forpligtelser til at ansætte EU-søfolk, mener European Transport Workers’ Federation. Det skriver Søfartens Ledere.

Foto: Søfartens Ledere

European Transport Workers’ Federation vil ifølge Søfartens Lederes fagblad arbejde på at forpligte europæiske rederier under tonnageskatteordningen til at ansætte EU-søfarende og indgå flere uddannelsesaftaler. En ny rapport fra den europæiske fagforening adresserer entydigt problemet til skattereglerne i EU’s store søfartsnationer: Problemet kommer primært af, at der mangler en direkte forbindelse imellem statsstøtte – som fx tonnageskat – og uddannelse og ansættelse af EU-søfolk, fremgår det af rapporten.

Nøglen til at opretholde en velfungerende maritim klynge på EU-niveau er flowet af erfarne skibsofficerer til stillinger i land. Desuden skal uddannelse og ansættelse af unge skibsofficerer sikres, så der kan opretholdes en fortsat levering af maritim ekspertise, er én af pointerne i rapporten.

Billedet lige nu er, at antallet af EU-søfolk ansat på EU-ejede skibe fortsætter med at falde, og at den økonomiske krise kan medføre en hurtigere tilbagegang af EU-officerer på EU-skibe, skriver Søfartens Ledere. En sådan tilbagegang viser, at den aktuelle indsats for at uddanne en ny generation af europæiske officerer ikke er tilstrækkelig på langt sigt. Rapporten konkluderer, at på trods af den indsats, som flere europæiske lande publicerer, at de er i gang med, bliver der ganske enkelt ikke uddannet tilstrækkeligt mange unge skibsofficerer til at opretholde den europæiske maritime ekspertise – selv ikke på kort sigt.

Manglen er mest akut for seniorofficerer; men vedligeholdelse af de maritime kompetencer kræver et kontinuerligt flow af juniorofficerer til at erstatte seniorofficererne, når de går i land eller går på pension.

Tonnageskat og uddannelse

Offentlig støtte til at eje og operere skibe – og til den maritime klynge generelt i EU – har i dag to forskellige former ifølge rapporten: Tonnageskat og statsstøttet uddannelse og træning. Men den potentielle mulighed for at sikre, at tonnageskatten forbedrer ansættelse af EU-søfolk, er undermineret af manglen på et obligatorisk krav til rederierne om uddannelse og ansættelse, mener den europæiske fagforening.

Denne obligatoriske sammenhæng eksisterer i nogle lande; men i mange lande har rederierne mulighed for at vinde konkurrencefordele ved at have de favorable vilkår under tonnageskatten, samtidig med at de udelukkende ansætter søfolk fra lande uden for EU. Denne situation opstår blandt andet, fordi rederierne nemt kan flytte skibene mellem forskellige EU-flag og til bekvemmelighedsflag uden for EU.

Resultatet er, at den EU-ejede internationale flåde af handelsskibe giver færre og færre muligheder for EU-søfolk. Således har støtteordningerne – så som tonnageskat – vanskeligt ved at opfylde målet med mindre adgangen til støtteordningerne sammenkædes med ansættelsesforpligtigelser.

Uden omgående handling på EU niveau, vil rederiernes aktuelle strategi med at flytte rekrutteringen af arbejdskraften østpå fra Europa til Sydøstasien fortsætte; og dermed vil vanskelighederne med at finde kvalificerede skibsofficerer til maritime landjobs også forværres.

Rapporten konkluderer, at manglen på maritim ekspertise i Europa vil føre til en tilbagegang i EU-baserede maritime klynger; da disse funktioner forventeligt vil blive flyttet til de nye områder i Asien, hvor det er muligt at finde den maritime ekspertise.

Udflagning af skibe kan provokere EU-Kommissionen 

 

Mere fra ShippingWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

ShippingWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs