ShippingWatch

"Det blå København kan hjælpe Danmark"

Danmarks Maritime Klynge sigter på at skabe op mod 75 nye uddannelsesforløb, 175 nye efteruddannelseskurser, samt opkvalificere mindst 1500 personer og få 500 flere studerende på de maritime uddannelser.

Danmark står over for store udfordringer i de kommende år, hvor vi skal sætte skub i væksten og skabe arbejdspladser i en stadig hårdere international konkurrence. Den økonomiske krise og arbejdsopgavernes stigende mobilitet stiller øgede krav til produktivitet og kompetencer, hvilket betyder, at det danske erhvervsliv skal blive endnu bedre for at være konkurrencedygtige på de internationale markeder. Der er en række forskellige måder at opnå det på. En af dem er at blive endnu bedre, der hvor man i forvejen står stærkt – altså investere i sine styrker. Det er en af grundtankerne i Vækstforum Hovedstadens arbejde, idet vi har som strategisk sigte at styrke regionens stærke erhvervsklynger. En sådan udgør den danske handelsflåde.

Søfartsnation

Danmark har gennem historien været en stor søfartsnation, og selvom vores krigsskibe ikke længere dominerer verdenshavene, er vi stadig en del af den globale elite, når det kommer til handelsflåden. Tallene er imponerende: Danske skibe fragter således knap en tiendedel af verdens samlede tonnage, mens vores flåde bidrager med en valutaindtjening på 140 mia. kr. og beskæftiger 116.000 personer. Samtidig udgør rederierne i og omkring København den sjettestørste maritime klynge i verden – og den største i Europa. Derfor støtter Vækstforum projektet Danmarks Maritime Klynge, som skal bidrage til at styrke og udbygge vores førende position inden for søfart. Danmarks Maritime Klynge skal i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og erhvervssammenslutninger spille en vigtig rolle i at fremtidssikre Danmarks status som en konkurrencedygtig maritim nation. Dette skal ske gennem videre- og efteruddannelse samt øget vidensoverførsel mellem forskningsmiljøer og det private erhvervsliv.

Uddannelse

Helt konkret sigter projektet Danmarks Maritime Klynge på at skabe op mod 75 nye uddannelsesforløb, 175 nye efteruddannelseskurser, samt opkvalificere mindst 1500 personer og få 500 flere studerende på de maritime uddannelser. Herudover skal projektet medføre et øget antal patentansøgninger, så de investerede midler også bidrager til den innovation, der skal medvirke til at holde os i front inden for søfart.

Løfte sammen

Danmarks Maritime Klynge er dermed rettet mod flere faggrupper inden for erhvervet, så det både giver nye muligheder for studerende på både kortere og længere uddannelser. Derfor spænder samarbejdspartnerne bredt fra Københavns Maskinmesterskole over Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet og til den maritime MBA på Copenhagen Business School. Opgraderingen af arbejdsstyrkens kompetenceniveau og det styrkede fokus på søfart gavner regionens muligheder for at skabe vækst og beskæftigelse i de kommende år. Hovedparten af det treårige projekts samlede finansiering på 27,5 mio. kr. kommer fra Region Hovedstadens Vækstforum samt fra de regionale EU erhvervsmidler, mens det maritime erhverv bidrager med knap en tredjedel. Det er et godt eksempel på, hvordan den private og den offentlige sektor kan gå sammen om at løfte nogle af fremtidens udfordringer. Erhvervslivets deltagelse sikrer, at projektet har direkte nytteværdi for virksomhederne i deres bestræbelser på at kunne konkurrere på det internationale marked, mens det offentlige samler de relevante aktører og medfinansierer satsningen.

Mere fra ShippingWatch

Læs også

Seneste nyt

ShippingWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs