Erria taber 335,2 mio. kr.

Rederiet Erria arbejder fortsat på at få vendt skuden. Men 2011 gav ikke meget medvind til det problemramte rederi.
AF RITZAU FINANS

Årets resultat blev et underskud på 335,2 mio. kr. efter et minus på 59,4 mio. kr. året før. Koncernens totalindkomst viser et minus på 332,8 mio. kr. mod et minus på 62,1 mio. kr. i 2010.

"Klart utilfredsstillende," lyder det i regnskabsmeddelelsen.

Det store underskud forklares med væsentlige nedskrivninger og værdireguleringer på hel- og delejede skibe, kapitalandele i associeret virksomhed samt nybygningsaftaler.

Negativ egenkapital

Koncernens egenkapital var negativ ved udgangen af 2011 med 224,9 mio. kr.

"Egenkapitalen er således tabt på grund af salg af skibene ved udgangen af 2011," noterer Erria.

I det samlede resultat indgår en nettosalgsværdi på ophørende aktiviteter med -267,4 mio. kr., mens nedskrivningerne på de fortsættende aktiviteter lyder på -39,0 mio. kr.

Erria venter at få eftergivet en del af selskabets gældsforpligtelser overfor hovedbankforbindelser, hvorefter der forventes en positiv egenkapital. Det vil ske i første halvår, noteres det.

"Danske Bank har til støtte herfor den 4. januar 2012 afgivet en hensigtserklæring til Erria, hvori banken bekræfter, at ville arbejde positivt for en rekonstruktion af Erria, herunder ikke opsige ydede kreditfaciliteter, før end at en rekonstruktion er gennemført," oplyser Erria.

Tilstrækkelig likviditet

På den baggrund vurderer ledelsen i rederiet, at likviditetsberedskabet er tilstrækkeligt for indeværende år, hvilket er er en forudsætning for den fortsatte drift. Og 2012 skulle gerne forstærke den fremtidige indtjening på hovedforretningsområderne.

Erria vil efter afvikling af kemikalietankskibene være fokuseret alene på Ship Management og Consulting. Disse forretningsområder var lønsomme sidste år og indtjeningen ventees at forstærkes yderligere i år. Forventningerne til 2012 lyder da også på "en væsentlig forbedring i totalindkomsten i 2012".

Driften af skibene overgår til Uni-Tankers i løbet af første halvår og herefter vil Errias eksponering over for markedet for kemikalietank ændres til ejerskabet af 15 pct. af Uni-Tankers.

"Det er således bestyrelsens og direktionens vurdering, at det forventede likviditetsberedskab er tilstrækkeligt for moderselskabet og Koncernen for 2012, hvorfor fortsat drift forudsætningen er lagt til grund for regnskabsaflæggelsen for 2011," skriver ledelse i regnskabet og fortsætter:

"Rederiet kan som følge af sine kompetencer og omdømme forstærke sin fremtidige indtjening på hovedforretningsområderne. Erria vil efter afvikling af kemikalietankskibene være fokuseret på Ship Management og Consulting. Disse forretningsområder var i 2011 lønsomme og denne indtjening vil i 2012 forstærkes yderligere."

Rederiet forventer en væsentlig forbedring i totalindkomsten i 2012, fremgår det af regnskabet.

RITZAU FINANS

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også