ShippingWatch

Danpilot blev advaret om politianmeldelse og bødestraf

Overtrædelser af lodsers hviletid og manglende overblik over hviletid og arbejdstid fik i foråret Søfartsstyrelsen til at advare statsejede Danpilot og andre lodserier om alvorlige konsekvenser. Det viser en korrespondance, ShippingWatch har fået aktindsigt i.

Foto: Søfartens Ledere

Manglende regnskaber for lodsers arbejdstid, manglende registrering af lodsers hviletid og manglende overblik over konstaterede overtrædelser af hviletiden i 212 tilfælde.

Sådan lyder det i en kontrolrapport fra Søfartsstyrelsen til det statsejede lodseri Danpilot, efter at Søfartsstyrelsen havde været på et eksternt kontrolbesøg i slutningen af sidste år.

I korrespondancen mellem Søfartsstyrelsen og Danpilot, som ShippingWatch har fået aktindsigt i, konstaterer den danske søfartsmyndighed, at Danpilot ikke overholder bekendtgørelsen om lodseriers virksomhed og lodsers pligter for netop hviletid og arbejdstid.

Søfartsstyrelsen betragter enhver afvigelse af lodsers hviletid som problematisk.

Søfartsstyrelsen

"Manglende overholdelse heraf kan medføre politianmeldelse og bødestraf," skriver Søfartsstyrelsen i et brev til Danpilot dateret 9. marts i år.

Over for ShippingWatch oplyser Søfartsstyrelsen, at der med kritikken er tale om såkaldte "konstaterede påbud."

"Søfartsstyrelsen betragter enhver afvigelse af lodsers hviletid som problematisk. Det er naturligvis væsentligt, at hviletiden overholdes og dokumenteres, og Søfartsstyrelsen er i dialog med lodserierne om dette. Styrelsen gennemfører i begyndelsen af juni en række opfølgende tilsynsbesøg hos de lodserier, hvor der blev konstateret væsentlige afvigelser," skriver styrelsen til ShippingWatch.

Også det private Danish Pilot Service får tilsvarende kritik af Søfartsstyrelsen, ligesom Hirtshals Havn får kritik for ikke at overholde hviletidsreglerne, fremgår det af aktindsigten.

Søfartsstyrelsen er uforstående

I korrespondencen understreger den danske myndighed, at forholdet forventes bragt i orden snarest og senest den 1. maj 2018, ligesom Danpilot anmodes om umiddelbart at give en tilbagemelding på, hvornår forholdet kan forventes at være bragt i orden.

"Søfartsstyrelsen tilkendegiver hermed, at det forventes, at ovennævnte forhold straks vil blive rettet op," hedder det i kontrolrapporten efter besøget i Danpilot den 28. november 2018, hvor der i 2017 blev konstateret 212 overtrædelser af hviletidsbestemmelserne for lodserne i selskabet, der årligt lodser tusindvis af skibe gennem danske farvande.

I en anden korrespondance dateret 10. februar 2018 skriver Søfartsstyrelsen til Danpilot, at det ikke er klart for myndigheden, hvorfor de 212 overtrædelser af hviletiden er sket.

Derfor anmodes Danpilot om en fuldstændig opgørelse over de enkelte overtrædelser, en forklaring på, hvorfor de er sket, og hvad lodseriet agter at gøre for at undgå disse i fremtiden.

Samtidig er Søfartssyrelsen også "uforstående" over for Danpilots betegnelse "accepterede overskridelser" for sine lodser. Det kan f.eks. være, hvis der sker overskridelser på en lodsbåd, når man er på vej tilbage til land.

"Søfartsstyrelsen er uforstående over for de nedenstående acceptede overskridelser, da undtagelserne (bortset fra hjem efter lodsning) ikke fremgår af aftalen om hviletid med Søfartens Ledere (lodsernes fagforening, red.). Danpilot bedes derfor redegøre for begrundelsen for at afvige aftalen," skriver Søfartsstyrelsen til Danpilot.

Gert Frost, adm. direktør i Danpilot, siger til ShippingWatch, at der nu er rettet på de forhold, som Søfartsstyrelsen har fundet ved sit kontrolbesøg.

Han pointerer, at der er tale om 212 overskridelser af hviletiden ud af i alt 19.318 lodsninger, som Danpilot har foretaget i 2017.

"Der er tale om 1 pct. ud af vores samlede lodsninger," siger Gert Frost til ShippingWatch og fortsætter:

"Det er ikke meningen, at der skal være overskridelser, og det er aldrig noget, vi planlægger med, men på en 24 timers tur kan der både være medvind, modvind, strøm og uforudsete hændelser. Skibet kan dybest set få et blackout, og så er vi ombord. Så der er rigtig mange årsager til, at det kan ske, men ideelt set skal vi jo ikke have overskridelserne."

Ny aftale om arbejds- og hviletid

Netop arbejdstid og hviletid for lodser har i lang tid været omdiskuteret.

I februar i år opsagde Danske Lodser, der er en underafdeling af skibsofficerernes fagforening Søfartens Ledere, både den gældende overenskomst og otte tillægsaftaler med Danpilot med tre måneders varsel og med bortfald den 10. maj.

Godt en måned efter fik flere lodserier, heriblandt Danpilot, kritik af Søfartsstyrelsen, en kritik der i styrelsen betegnes som et "konstateret påbud", efter kontrolbesøget hos lodserierne, hvor der blev konstateret overtrædelser af arbejds- og hviletid.

Foto: Søfartens Ledere
Foto: Søfartens Ledere
 

Danske Lodser har den 18. maj indgået en ny overenskomst med det statsejede lodsvæsen DanPilot og lodseriet Belt Pilot. Aftalen løser ifølge formanden for Danske Lodser, Lars Sigvardt, flere af de uenigheder, der har været mellem parterne om især lodsernes hviletid.

"Vi har fået styr på vores arbejds- og hviletid, som suverænt har været det vigtigste for os. Vi har fået den fulde arbejdstidsaftale, som lærerne ikke fik, hvor arbejdstiden tæller, fra man går ud af sin dør, til man kommer hjem igen," siger Lars Sigvardt til ShippingWatch.

Den nye overenskomst mangler at blive underskrevet af de respektive bestyrelser, ligesom den skal godkendes af Moderniseringsstyrelsen, fordi Danpilot er ejet af staten.

Danpilot har ikke ønsket at kommentere den nye overenskomst over for ShippingWatch, fordi aftalen endnu ikke er endeligt underskrevet.

Lodserier får kritik og påbud af Søfartsstyrelsen 

Lodser indgår ny aftale om omstridt hviletid

Danske Lodser har opsagt alle aftaler med DanPilot 

Danske lodser kræver massivt lønhop i privat lodsselskab  

Lodser tæt på aftale om løn i privat lodsselskab  

Mere fra ShippingWatch

Maersk løfter sløret for design af metanolskibe

I fem år har Maersk arbejdet på at udvikle et nyt skibsdesign, som skal øge energi-effektiviteten i flåden med 20 pct. Otte skibe, der efter planen skal sejle på grøn metanol fra 2024, bliver de første.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Se flere jobs