ShippingWatch

Skibe friholdes i omdiskuteret EU-forslag

Et udvalg i EU-Parlamentet foreslog sidste år, at skibe ikke længere bør sidestilles med fast ejendom ved udstedelse af obligationer. Nu har EU-Kommissionen fremsat sit eget forslag, som ifølge Danske Rederier er "et stort skridt i den rigtige retning."

Danish Shipping
Foto: Danish Shipping

En betænkning fra et særligt udvalg i Europa-Parlamentet anbefalede sidste år, at skibe,der anvendes som sikkerhed ved udstedelse af særligt dækkede obligationer (SDO), skulle have sin egen klasse og ikke længere sidestilles med fast ejendom, fordi skibe antages at være mere risikable.

Betænkningen vakte stor bekymring i Danmarks Skibskredit og Danske Rederier, men nu har EU-Kommissionen i denne uge fremlagt sit eget forslag uden at ændre på skibes status i regelsættet.

Det er en styrke for hele det blå Danmark at have et velfungerende skibskreditmarked i landet.

Jakob Ullegård, direktør, Danske Rederier.

Af forslaget fremgår det, at EU-Kommissionen har fastholdt den hidtidige formulering. Det er ifølge Danske rederier et stort skridt i den rigtige retning.

"Det er vigtigt, at skibskreditobligationer forbliver i det gode selskab med realkreditobligationerne, så finansiering til skibe i EU ikke fordyres," skriver Danske Rederier i en nyhedsmail:

"Det er en styrke for hele det blå Danmark at have et velfungerende skibskreditmarked i landet. Både af hensyn til långivningen til de danske rederier og for at sikre, at kompetencen og de tilknyttede rådgivere er til stede i den danske maritime klynge. Derfor har vi og andre organisationer også arbejdet for, at Kommissionen skulle undlade at følge Europa-Parlamentets opfordring og forringe vores velfungerende model for skibsfinansiering," siger Jakob Ullegård, direktør i Danske Rederier.

Skiller man realkreditmarkedet og skibe ad, vil det med et pennestrøg resultere i et højere renteniveau, når skibe kommer i en klasse for sig. Det er der ikke fagligt belæg for.

Erik I. Lassen, adm. direktør, Danmarks Skibskredit.

Skibe har siden reglerne om særligt dækkede obligationer blev indført været behandlet parallelt med fast ejendom.

"Skiller man realkreditmarkedet og skibe ad, vil det med et pennestrøg resultere i et højere renteniveau, når skibe kommer i en klasse for sig. Det er der ikke fagligt belæg for, da skibe netop har vist sig som bundsolid sikkerhed i både gode og dårlige tider. Faktisk er der slet ikke eksempler på misligholdelse af obligationer udstedt af finansielle institutter med skibe som sikkerhed,” sagde Erik I. Lassen, adm. direktør i Danmarks Skibskredit, sidste sommer i forbindelse med betænkningen fra Europa-Parlamentet.

Det er medlemslandene i Ministerrådet og Europa-Parlamentet, der skal vedtage forslaget.

Danmarks Skibskredit kan blive stækket af ny EU-lovgivning

Danske Rederier slås for dansk skibskredit i EU

 

Relaterede

Seneste nyt

Job

Se flere

Se flere