ShippingWatch

Nu starter inspektionerne af værfter i Alang

EU er klar til at tage hul på inspektionerne af skrotværfter i Indien, Tyrkiet, Kina og andre lande. Besøgene begynder i anden uge af 2018 og er færdige inden foråret. Indiske ansøgninger har rejst mange spørgsmål, erfarer ShippingWatch.

Foto: PR-foto/Maersk Line

Efter længere tids tilløb er EU nu klar til at starte sine inspektioner af skrotværfter i Indien, Tyrkiet, Kina og andre lande.

I alt 17 værfter uden for Europa har søgt om at komme med på EU's liste over værfter, som er godkendt til at ophugge europæiske skibe.

Senest fra udgangen af 2018 må skibe under EU-flag kun blive skrottet på værfter, som optræder på listen.

Europa-Kommissionen forventer, at 17 værfter vil være inspiceret, når foråret er omme, alt efter om værfterne selv er klar"

Europa-Kommissionen
For at blive optaget skal et værft have besøg af inspektører udsendt af EU. De skal sikre, at værfterne lever op til de europæiske regler, som går længere end de globale standarder på en række afgørende punkter.

Et omfattende papirarbejde og flere ansøgninger end ventet har forsinket processen med over et år, men EU er nu endelig klar til at starte de længe ventede inspektioner.

I et skriftligt svar til ShippingWatch oplyser Kommissionen, at værftsbesøgene starter i anden uge af 2018 og slutter til foråret. Herefter skal en komite af embedsmænd fra alle medlemslande stemme om EU's anbefalinger.

"Europa-Kommissionen forventer, at 17 værfter vil være inspiceret, når foråret er omme, alt efter om værfterne selv er klar. Bedømmelserne vil også blive præsenteret for medlemsstaterne fra foråret," lyder det i svaret fra en talsperson.

Flere indiske værfter i spil

Resultatet af inspektionerne bliver imødeset med stor spænding af shippingindustrien.

Flere europæiske rederier er storforbrugere af de udskældte skrotværfter i Sydasien, hvor omkring 87 pct. af alle skrottede skibe endte deres dage i 2016. Skibsejerne håber især på, at flere af ansøgerne fra det indiske kystområde Alang bliver optaget på listen.

Ifølge ShippingWatchs oplysninger har ni indiske værfter oprindeligt søgt om godkendelse til at ophugge europæiske skibe. Det er dog ikke alle, som er vendt tilbage på Kommissionens spørgsmål til deres ansøgning. Det er derfor uvist, præcist hvor mange der får besøg af inspektørerne og dermed stadig er i spil til listen.

Det er samtidig usikkert, om de er i stand til at leve op til de europæiske krav. I Indien bliver skibene ophugget efter beaching-metoden, hvor skibet sejles op på stranden med høj fart og herefter skæres i stykker i tidevandszonen.

EU's regler indeholder et omstridt krav om, at al affald fra skibet skal håndteres på uigennemtrængeligt underlag. Det er fortsat usikkert, hvordan de indiske værfter vil løse det problem, når de ophugger i tidevandszonen, og skibsdele derfor kommer i kontakt med sandet.

Maersk-værft mødt med spørgsmål

Blandt de indiske værfter, som har søgt om optagelse på den europæiske liste, er et af de værfter, som Maersk-gruppen benytter.

Ifølge Maersk er værftet Shree Ram et af de mest moderne værfter i Alang. ShippingWatch erfarer dog, at ansøgningen fra Shree Ram har givet anledning til en byge af spørgsmål fra Kommissionen forud for inspektionsbesøget.

I det hele taget har ansøgningerne fra de indiske værfter rejst flere spørgsmål end fra værfterne i Tyrkiet, Kina og USA. Ansøgningerne fra Indien skulle angiveligt være særdeles vage, når det kommer til beskrivelser af underlag og affaldshåndtering.

Det kan være et udtryk for, at det er svært at leve op til EU's krav, når man bruger beaching-metoden. Det kan også være et udtryk for, at de indiske værfter mangler erfaring med at leve op til ofte komplicerede formkrav i Bruxelles.

Det vil inspektionerne, som bliver udført i samarbejde med klassifikationsselskabet DNV GL og ingeniørvirksomheden Arkadia, nu give svar på.

Mens ansøgerne uden for Europa nu bliver bedømt, så har EU allerede godkendt 17 europæiske værfter. I Danmark drejer det sig om Fornæs Ship Recycling og Smedegaarden.

Indien vil sige ja til Hongkong-konventionen

EU's inspektioner af skrotværfter lader vente på sig

Maersk-skibe sejlede under sortlistede flag på sidste rejse

Her er status på Maersks udskældte ophugning i Indien

Esben Lunde: Danmark vil stemme for EU's skrotliste

Forsiden lige nu

Outsideren Zim fik større underskud i første kvartal

Containerrederiet Zim, der som et af de få er uden for en alliance, fik et større minus i første kvartal i år end året før. Tre ting får skylden fra ledelsens side, der ellers er optimistisk på grund af større fragtmængder.

MSC får overraskende godt resultat i Nordeuropa

MSC Scandinavia, der dækker vigtige områder som Rusland, Skandinavien og Østeuropa, har fremlagt et overraskende godt resultat i 2017. Selskabet er det eneste hos Maersk Lines alliancepartner, MSC, der offentliggør regnskaber.

Relaterede

Seneste nyt

Job

Se flere

Se flere