ShippingWatch

Dansk-flaget flåde kan vokse med ti pct på tre år

Danske Rederier kan kvittere med en vækst i den dansk-flagede flåde på ti pct., hvis politikerne skaber de rigtige rammer, lyder det fra organisationens formand Claus V. Hemmingsen.

Foto: Århus Havn

De danske rederier er indstillet på at styrke erhvervet væsentligt de kommende år, hvis der fra politisk side skabes de rigtige rammer.

Danske Rederiers formand, Claus V. Hemmingsen, lagde således op til en mærkbar vækst i sektoren frem mod 2021, hvis politikerne kan levere på de anbefalinger, som vækstteamet har anbefalet over for det blå erhvervsliv.

For det første ønsker vi at skabe vækst, således at den dansk-flagede flåde vokser med 10 procent"

Claus V. Hemmingsen, formand, Danske Rederier
Det kom frem på en konference på Christiansborg torsdag.

Samlet set stillede Hemmingsen tre mål i udsigt, som industrien kan byde ind på, som det fremgår af talen:

"For det første ønsker vi at skabe vækst, således at den dansk-flagede flåde vokser med 10 procent - både når det gælder tonnage og når det gælder antal skibe på danske flag. Det vil sige godt 1,6 mio. ekstra tonnage og ca. 70 nye skibe. For det andet har vi sat et ambitiøst mål om at øge beskæftigelsen i land til over 7.000 ansatte på rederikontorerne, hvilket er 10 procent flere jobs end i dag, som følge af ny og større aktivitet. Det er især et ambitiøst mål, fordi digitaliseringstendensen samtidig tilsiger øget produktivitet."

Endelig lægger organisationen om til at fastholde den danske bemanding til søs, som den ser ud i dag:

"Det tredje og sidste pejlepunkt er, at vi som minimum fastholder den danske beskæftigelse til søs. Vi vil altså fastholde niveauet med de godt 7600 danske søfarende, som sejler ombord på vores skibe. Det kan måske lyde beskedent, men ser man på aldersprofilen blandt danske søfolk, er det ambitiøst. Det vil kræve, at vi allerede fra 2018 øger indsatsen for at udvikle og øge uddannelsesaktiviteterne rettet mod søen for hele spektret af søfolk - både officerer og skibsassistenter."

claus v hemmingsen Claus-v-Hemmingsen.jpg
Foto: Maersk Drilling

Claus V. Hemmingsen mener selv, der er tale om at sætte barren højt fra erhvervets side, ikke mindst når det gælder væksten i antal jobs i land. Men forudsætningen er, at vækstteamets anbefalinger bliver indfriet, fastslog han også.

Målet for væksten i flåden går både på tonnage og antal skibe.

En af de potentielle indflagninger, som branchen spekulerer i lige nu, er Maersk Lines overtagelse af Hamburg Süd, og hvorvidt det tyske rederis skibe skal sejle under DIS.

Udtalelsen fra Claus V. Hemmingsen kommer, efter at et politisk flertal præsenterede en vækstpakke. Den betyder bl.a. en afskaffelse af registreringsafgiften for videresolgte skibe og en udvidelse af DIS-ordningen til hele offshore-området

Danske Rederier: Uden DIS-ordning i offshore er 200 job på spil

Brian Mikkelsen: Montørordning ligger desværre ikke lige for

Rederne: Ny vækstpakke et rygstød til dansk søfart

Relaterede

Seneste nyt

Job

Se flere

Se flere