ShippingWatch

Vestager vil holde øje med Maersk Line og MSC

EU's nye konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, vil nøje følge de nye kæmpealliancer i containerindustrien så som 2M, der går i luften om en uge. Og hun er klar til at slå til igen, hvis det er nødvendigt, fortæller hun i et interview med ShippingWatch.

Foto: Niels Hougaard

Selvom EU ikke formelt har skulle godkende den nye 2M-alliance mellem verdens to største containerrederier, Maersk Line og MSC, skal der ikke herske tvivl om, at EU-Kommissionen er parat til at slå til, hvis 2M, eller en af de andre store alliancer, sætter den frie konkurrence på spil.

Det fortæller EU's nye konkurrencekommissær Margrethe Vestager i et interview med ShippingWatch, hvor hun opfordrer afskibere og andre aktører i branchen til selv at være opmærksomme og melde det til EU-Kommissionen, hvis de mener, der er noget galt.

Den tidligere radikale leder er tiltrådt den vigtige post i EU på et tidspunkt, hvor langt størstedelen af den globale containertransport netop har koncentreret aktiviteterne i fire store alliancer, hvor 2M er den største, ikke mindst på hovedruten mellem Asien og Europa. 2M er ikke startet op endnu, men det sker om godt en uge, den 1. januar, og alliancen rulles fuldt ud i løbet af første kvartal.

Enhver bekymring undersøges

"Kommissionen vil blive ved med at følge udviklingen i containerindustrien og undersøge enhver bekymring om brud på konkurrencen, som den selv finder frem til eller modtager oplysninger om. Det siger sig selv, at Kommissionen er i løbende kontakt med aktører - rederier, kunder, havne osv. - og jeg sikker på, at de ikke vil holde sig tilbage med at gøre os opmærksom på konkurrenceforvridning, som de mener, skal undersøges yderligere," siger hun.

Nu er de fire store containeralliancer klar

I modsætning til de kendte og mere profilerede sager som f.eks. slaget med amerikanske Google bliver Margrethe Vestagers rolle som vagthund på containermarkedet i høj grad en balancegang mellem på den ene side at påberåbe sig de frie markedskræfter og på den anden side at sige god for substantielle økonomiske ordninger, der tilgodeser industrien.

Det er således også EU's konkurrencekommissær, der med mellemrum blåstempler de skattebegunstigelser, som industrien nyder godt af. Det gælder tonnageskatten, som de fleste EU-lande har indført for at give rederierne skattefordele. Og det gælder nettolønsordningen, der betyder, at rederierne kan nøjes med at betale nettoløn til ansatte på skibene og altså slipper for at indbetale medarbejdernes skat til det offentlige.

Intet alternativ

Men der er ikke et alternativ, hvis EU-landene som Danmark vil bevare deres egen indregistrerede flåde og fortsat have lokale søfolk ombord, lyder argumentet. For konkurrencen fra de lande, der tilbyder bekvemmelighedsflag er ganske enkelt for stor, ligesom det er meget svært at konkurrere med lønningerne fra især asiatiske lande. Derfor har Vestager ingen planer om at ændre ved muligheden for tonnageskat og nettoløn, fastslår hun.

Svensk tonnageskat fortoner sig i politisk kaos

"Målet med de ordninger er at støtte EU-flådens konkurrencedygtighed i den globale shippingindustri. EU-registrerede skibe har søgt mod bekvemmelighedsflag, som giver skibsrederne mere favorable betingelser end under EU-registrering, når det gælder skat, omkostninger, kontrol af social lovgivning, sikkerhed og miljøregler. For at stoppe udflagningen, fastholde beskæftigelsen af EU-søfolk og styrke flådens konkurrenceevne, har EU-Kommissionen vedtaget konkrete statsstøtteregler så som tonnageskat og ordninger, der mindsker medarbejderomkostningen. I og med at konkurrencen i industrien fortsat er høj, har EU ingen planer om at fjerne reglerne om tonnageskat og beskæftigelse af søfolk fra EU," siger Margrethe Vestager.

Kinesisk støtte til ophugning

Den europæiske containerindustri er bl.a. i konkurrence med statslige kinesiske rederier som Cosco, og i det hele taget er den statslige involvering i hele transportkæden en af de ting, der bekymrer rederier i EU.

Senest er det Kinas beslutning om at støtte kinesiske rederiers ophugning af skibe på kinesiske værfter, som er blevet kritiseret. Den kinesiske regering er også selv begyndt at spille mere tydeligt med musklerne over for den internationale containerindustri.

Det skete således for godt et halvt år siden, hvor Kina med sit nej til P3-alliancen endegyldigt trak tæppet væk under samarbejdet med de tre største, og samtidig europæiske, containerrederier i verden: Maersk Line, MSC og CMA CGM. Der er derfor heller ingen vej uden om Kina for at sikre en både effektiv og konkurrencedygtig industri.

"Kommissionen er opmærksom på spørgsmålet og er i jævnlig dialog med de kinesiske myndigheder om skibsbygning herunder støtteordninger, men det siger sig selv, at der er tale om forhandlinger, der tager lang tid. Men hvis det bliver en nødvendighed, er der dog internationale redskaber til handelskonflikter, som kan komme i overvejelse," lyder det fra Vestager.

Undersøgelserne tager tid

Når det drejer sig om at få rederierne til at makke ret, har EU-Kommissionen før vist, at den ikke er bleg for at slå til. Sidste gang, det skete i stor skala, var da embedsmænd fra Kommissionen ransagede 14 rederier, herunder Maersk Line, i maj 2011.

Sagen mod rederierne blev formelt åbnet for godt et år siden, i november 2013, og siden har undersøgelsen stået på. Stridspunktet er containerrederiernes offentliggørelse af, at de planlægger at hæve priserne, hvilket som regel får konkurrenterne til at meddele kunderne om det samme, når først et enkelt rederi har meldt ud.

Et rederi som Maersk Line samarbejder, men ifølge ShippingWatchs oplysninger er der her som i andre af de involverede rederier nogen utilfredshed med, at der end ikke ligger en analyse af striden endnu, tre og et halvt år efter ransagningen. Men det kan ikke være meget anderledes, hvis undersøgelsen af de store mængder af dokumenter, der er inddraget, skal være grundig, forklarer Margethe Vestager.

"Selvom der er mange parter involveret, og det udgør en stor udfordring for Kommissionens undersøgelse, bliver der gjort det yderste for at efterforske sagen hurtigst muligt og samtidig sikre kvaliteten af undersøgelsen, og at de forskellige parters rettigheder bliver overholdt."

Danmark skal være i top-5 på bruttotonnage

Rederierne: Risiko for udflagning trods ny tonnageskat

Maersk Line får 78 havne i øst-vest netværk i 2015

Skou: Maersk Line og MSC skal være lige punktlige

Europæiske afskibere rejser hård kritik af containeralliancer

Relaterede

Seneste nyt

Job

Se flere

Se flere