ShippingWatch

"Skattereform rammer danskere der arbejder i udlandet"

Den kommende skattereform bør ikke indeholde en fjernelse af Ligningslovens § 33A, også kendt som 'ingeniør-ordningen'. Det vil nemlig ramme 3.000 maskinmestre og ingeniører uden at have større effekt på statens økonomi, skriver Per Jørgensen, formand for Maskinmestrenes Forening i en kronik.
Af Per Jørgensen, formand i Maskinmestrenes Forening

Regeringen og folketingets forlig om en skattereform har til hensigt at skabe ny vækst og flere job.

I sit oplæg til reformen har regeringen peget på, at man på kort sigt vil få øget den økonomiske aktivitet og skabe ekstra job svarende til ca. 1.000 personer i 2012, 7.500 i 2013 ca. 3.500 i 2014.

Et af instrumenterne ifølge regeringen og forligspartierne er, at skatten på arbejde skal nedsættes med 14 milliarder kroner. Som en del af finansieringen har regeringen foreslået at ophæve Ligningslovens § 33 A, hvorved udstationerede danskere gøres fuldt ud skattepligtige herhjemme. Vedtages forslaget kan det betyde en skattestigning for de berørte.

Ligningslovens § 33 A blev indført i 1975 for at stimulere eksporten og styrke beskæftigelsen. Reglen har haft god effekt for mange maskinmestre og ingeniører, som har arbejdet i globale virksomheder, hvor udveksling af viden over grænserne er essentiel for konkurrenceevnen. Det var derfor også helt naturligt, at man i 2011 fulgte efter på det maritime område og forhøjede sømands-fradraget for søfarende som sejler under fremmed flag for på den måde, at skabe jobvækst i udlandet og dermed også sikre, at den maritime knowhow blev i Danmark. Sømandsskattefradraget for danske søfarende uden for DIS samt DIS søfarende er ikke omfattet af forliget om skattereform.

Ophævelsen af Ligningslovens § 33 A vil medføre, at personer, der er fuldt skattepligtige til Danmark, og som får hel eller delvis lempelse for lønindkomst erhvervet i udlandet – efter en overgangsperiode – fremadrettet kun kan få kredit/lempelse af deres faktisk betalte skat i udlandet eller efter en dobbeltbeskatningsaftale. Det betyder, at lønnen fremover skal beskattes i Danmark på dansk skatteniveau.

3.000 bliver ramt

Det er min vurdering, at ca. 3.000 maskinmestre og ingeniører, som er udstationerede og arbejder i udlandet i mindst seks måneder ad gangen, bliver ramt af regeringens forlig om en skattereform.

Jeg finder, at forslaget om fuld beskatning af danskere, der vælger at arbejde i udlandet, er for kortsigtet.

Virksomhederne, rederierne og nødhjælpsorganisationerne har en interesse i, at danskere vælger at arbejde i udlandet i en periode, for derved at styrke den enkelte og dermed virksomhedernes internationale netværk.

Konsekvenserne ved ophævelse af Ligningslovens § 33 A vil være øgede lønomkostninger for danske virksomheder, der arbejder globalt med forringet konkurrenceevne til følge. Selvom Skatteministeriet skønner, at ændringen vil give et varigt merprovenu på ca. 260 millioner kroner årligt til statskassen, vil tiltaget samlet set formodentlig være uden effekt for statens økonomi.

I forhold til de søfarende, der sejler under DIS, har vi konstateret, at der i skattereformen ikke er taget hensyn til påvirkningen af lønningerne ved den generelle nedsættelse af skat på arbejde. Dette skyldes sandsynligvis, at regeringen og folketinget er af den opfattelse, at værdien af den førte skatte- og afgiftspolitik for DIS søfarende forhandles mellem de søfarendes organisationer og Danmarks Rederiforening.

Forslag bør fjernes

Forslaget er ikke gennemtænkt og bør derfor fjernes, inden den nye skattereform skal til færdigbehandling i folketinget.

Det internationale engagement er til gavn for det danske samfund, som vinder på, at dygtige og produktive personer varetager danske interesser i udlandet. En uheldig effekt af forslaget kan være, at flere danskere vælger at bosætte sig i udlandet og dermed ikke vender tilbage til Danmark med deres internationale erfaringer.

Det er min forventning, at regeringen og folketinget kommer til fornuft og ikke ændrer i ligningslovens § 33a, fordi forslaget er udtryk for en kortsigtet politik, der kan føre til at flere opgiver deres statsborgerskab i Danmark og dermed slet ikke skal betale dansk skat mere.

Skatteregel rammer 3.000 ingeniører og maskinmestre 

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu


Læs også