ShippingWatch

Analytiker: Problem for Maersk Drilling, hvis nedtur trækker ud

Hvis nedturen for oliesektoren fortsætter, kan Maersk Drilling risikere at løbe ind i udfordringer, vurderer aktieanalytiker hos Fearnley Securities i Norge.

Foto: PR-FOTO

Det danske borerigselskab Maersk Drilling er flere gange blevet rost for at have en stærk balance og en solid kapitalstruktur, i en sektor der har været presset i en længere årrække.

Et kollaps i oliepriserne og en markant reduktion i de forventede investeringer hos olieselskaberne, som er borerigselskabernes kunder, har nu forlænget nedturen for sektoren, der ellers lige for alvor var begyndt at opleve bedre tider.

Og hvis nedturen fortsætter, kan det danske selskab også risikere at løbe ind i udfordringer, vurderer Gustaf Amle, der er aktieanalytiker hos Fearnley Securities i Norge.

"Maersk Drilling klarer sig fint for nu. De har en robust balance og fornuftig likviditet, men hvis markedet ikke kommer tilbage eller forbedres i 2022, vil jeg sige, at de har et problem," siger han til Ritzau Finans.

Borebranchen har været presset gennem flere år, siden et fald i olieprisen og en opbremsning i de store olieselskabers investeringslyst særligt i 2014-2015 skabte mangel på arbejde for mange borerigge.

Forlænget nedtur og flyttede udbud

Noget af presset er aftaget de seneste år, men nu ser den spirende optur ud til at være aflyst, efter at en oliepriskrig og udbruddet af coronavirus har skabt fornyet usikkerhed.

"Jeg tror, at vi vil se en forlænget nedtur, som trækker ind i mindst 2022 på grund af olieselskabernes sænkede investeringer," siger Gustaf Amle.

"De fleste udbud er blevet flyttet ind i 2021. Det tager tid at tildele kontrakter i udbudsrunderne og at få riggene tilbage på arbejde. Så for mig at se skal vi ind i 2022, før vi kan se en fremgang i aktiviteten igen," fortsætter han.

Han fortæller, at nogle på nuværende tidspunkt forudsiger, at investeringsniveauet (capex) hos olieselskaberne vil falde til under niveauet i 2013.

"Så der er tale om et markant dyk," siger han.

Vil se bølge af restruktureringer i sektoren

Flere af Maersk Drillings konkurrenter har markant højere gældsniveauer end det danske selskab, der blev selvstændigt børsnoteret i april sidste år.

Ifølge Fearnley Securities analytiker vil en række konkurrenter også blive markant hårdere ramt af den forlængede nedtur, og for flere konkurrenter kan det ende med konkursbegæringer og restruktureringer.

"Problemet er nu med olieselskabernes investeringsreduktioner, at aktiviteten vil falde, og balancen hos de fleste selskaber i sektoren er meget skrøbelig. De er ikke rustede til en forlænget nedtur."

"Vi forventer, at en del selskaber ender med restrukturering eller Chapter 11. Vi har allerede set det ske hos Diamond Offshore i USA, og det var en overraskelse. Ud over det tror jeg, at vi vil se omkring tre-fem restruktureringer inden for et år," siger Gustaf Amle.

Den 27. april i år ansøgte amerikanske Diamand Offshore Drilling om konkursbeskyttelse i Texas under "chapter 11", der er kendetegnet ved regler, som svarer til de danske regler om betalingsstandsning.

Maersk drilling er ikke i ridikogruppen - men kan blive ramt indirekte

Maersk Drilling er ikke blandt de selskaber, som er i risiko for at blive en del af en restruktureringsbølge efter de fornyede udfordringer i sektoren.

Til gengæld kan en sådan bølge blandt konkurrenterne i sidste ende potentielt få en negativ betydning for Maersk Drillings konkurrenceposition.

Hvis konkurrenterne i sidste ende får annulleret deres gæld og starter "på en frisk", vil de ikke skulle betale renter og afdrag på lån, mens det danske borerigselskab fortsat vil skulle betale renter og afdrag.

"Det er et paradoks. Maersk Drilling er formentligt et af de mest robuste selskaber i dag, men hvis vi ser en bølge af restruktureringer, så vil det i sidste ende sænke konkurrenternes breakeven-niveauer."

"Efter restruktureringerne vil konkurrenterne ikke på samme måde have rente- og gældsomkostninger, og det vil lede til, at de kan byde lavere. Det vil i sidste ende sætte Maersk Drilling i en ugunstig konkurrencemæssig position," siger Gustaf Amle.

"Det kommer ned til spørgsmålet: Er Maersk Drillings balance bæredygtig med 1 mia. dollar i nettogæld? For nu er det fint, men hvis markedet ikke forbedres i 2022, så vil jeg sige, at de har et problem," lyder det også.

Havde ved årsskiftet en nettogæld på 1099 mio. dollar

Ved årsskiftet havde Maersk Drilling en nettogæld på 1099 mio. dollar.

I årsregnskabet for 2019 oplyste Maersk Drilling, at selskabets likviditetsreserver løb op i 710 mio. dollar, hvilket ved de nuværende valutakursniveauer svarer til omkring 4,9 mia. kr.

Heraf var 310 mio. dollar kontantbeholdninger og bankbalancer, mens selskabets uudnyttede kreditfaciliteter blev opgjort til 400 mio. dollar ved årsskiftet.

I 2019 omsatte det danske selskab for 1222 mio. dollar, hvilket aflejrede et EBITDA før særlige poster på 415 mio. dollar.

Det betød, at Maersk Drilling sidste år havde en gæld, der var 2,6 gange større end selskabets EBITDA-overskud.

Koncernen har en målsætning om et niveau på 2,5, men den har også slået fast, at det niveau kan blive overgået i nedgangstider for industrien.

Maersk Drilling venter for 2020 nu et driftsresultat, EBITDA, før særlige poster på 250-300 mio. dollar. Hvis gælden bliver fastholdt på 2019-niveauet, står faktoren dermed efter den nye indtjeningsprognose til at blive løftet til et sted mellem 3,66 og 4,40.

Kun 49 pct. af aktierne er i "free float"

Selskabet var tidligere en del af A.P. Møller-Mærsk-koncernen, men sidste år blev det noteret som et selvstændigt selskab på den københavnske fondsbørs under navnet "Drilling Company of 1972".

Holdingselskabet A.P. Møller Holding er den klart største aktionær i borerigselskabet, og ved udgangen af 2019 lød den samlede aktiepost her på 41,6 pct.

Derudover ejede A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond ved årsskiftet 8,9 pct. af aktierne i Maersk Drilling.

Dermed var kun 49 pct. af aktierne i selskabet i frit omløb (free float) i 2019, fremgår det af årsregnskabet.

Aktien i Maersk Drilling er i 2020 faldet med mere end 65 pct. til 150,90 kr., og den er samtidig faldet med mere end 70 pct. fra sin første noteringskurs i 540 kr. i starten af april 2019.

Oliekollaps kan føre til konkursbegæringer fra adskellige boreselskaber

Maersk Drilling nedjusterer efter olieprisfald og virusudbrud

Relaterede

Seneste nyt

Job

Se flere

Se flere