ShippingWatch

"Førerløse skibe øger ikke sikkerheden"

Diskussionen om førerløse skibe har hidtil været styret af virksomheder, der gerne vil levere den nødvendige teknologi. Men debatten kræver mere realisme.

I Danmarks skal vi gå forrest inden for skibsfartserhvervet, også når det gælder innovation og ny teknologi, men vi skal ikke have førerløse skibe, bare fordi det rent teknisk kan lade sig gøre. Førerløse skibe har kun en berettigelse, hvis de positivt kan bidrage til erhvervets udvikling og ikke mindst større sejladssikkerhed.

Erhvervsminister Brian Mikkelsens (K) ønske om førerløse skibe i danske farvande i 2020 begrunder han netop bl.a. med, at det vil øge sikkerheden til søs.

Vi er imidlertid ikke enige med ministeren i, at man øger sikkerheden ved at fjerne det menneskelige element om bord i skibene.

Ulykker er sjældne

Når man tænker på, hvor mange skibe der besejler verdenshavene og hvor meget gods, der fragtes af søvejen, er ulykker til søs i realiteten uhyre sjældne. Og når der sker ulykker, hvor stor en andel kan således tilbage til menneskelige fejl? Vi ved det ikke, da det ikke er undersøgt i tilstrækkeligt omfang, men der er undersøgelser, der viser, at det formentlig drejer sig om cirka halvdelen. Den anden halvdel skyldes tekniske og mekaniske fejl.

Det er vores opfattelse, at menneskelig indgriben ved mekaniske fejl er en helt central forklaring på, at ulykkerne er så relativt få, som de er, og at rigtig mange mekaniske fejl ikke er endt i deciderede katastrofer. Ved at flytte bemandingen fra skibene til fx kontrolcentre i land, flytter man blot de menneskelige fejl til landjorden – man fjerner dem ikke.

Samtidig forhindrer man direkte indgriben ved mekaniske fejl og fx brande til søs. Det, der pt. optræder i statistikken som mekaniske fejl, vil altså i fremtiden måske skulle klassificeres som noget langt mere alvorligt.

Realiteterne på havet

Der er dog ingen tvivl om, at vi vil se visse førerløse skibe inden for relativ kort tid. Formentlig i første omgang mindre fartøjer på korte strækninger, omfattet af national lovgivning. Senere vil vi se skibe med en højere grad af automatisering (ikke mindst i maskinen) og som delvist sejler selv eller bliver styret af navigatører i land. Autonome, ubemandede containerskibe – endsige tankskibe – i fri fart på de syv verdenshave er derimod det ekstreme yderpunkt i denne sammenhæng, og sådanne fartøjer er formentlig ikke realistiske at tage i anvendelse i nogen overskuelig fremtid. Her forudses det også, at omfattende ændringer af international lovgivning til søs vil være en langvarig proces.

Indtil videre har diskussionen om førerløse skibe været styret af de virksomheder, der gerne vil levere den nødvendige teknologi, herunder britiske Rolls-Royce, men realiteterne på havet er ikke så enkle som disse firmaer giver udtryk for. Høj sø, is, orkaner, tæt trafik og en lang række andre meget håndgribelige risikofaktorer negligeres ofte i debatten, eller overdøves af begejstringen over, at vi som i en science fiction-film præsenteres for kontrolcentre med holografiske gengivelser af skibe og virtuel reality.

Mere realisme

Vi siger ikke, at så avanceret teknik ikke vil blive praktisk anvendelig inden for skibsfarten på et tidspunkt. Vi opfordrer blot til, at man i debatten udviser en vis grad af realisme – også i forhold til tidshorisonten – og at man holder sig for øje, at autonome skibe af mange grunde ikke kan sammenlignes med selvkørende biler, lastbiler eller tog. En førerløs bil kan fx bremse forholdsvis hurtigt, hvis et barn løber ud foran den. Det kan et containerskib ikke.

I debatten om teknikken glemmes desuden ofte en vigtig faktor; at al investering og udvikling skal kunne betale sig. Det vil kræve enorme summer at teknologiudvikle den globale skibsfart.

Vi frygter ikke, at førerløse skibe vil medføre tab af arbejdspladser; hverken på kort eller mellemlangt sigt, og det er meget svært at forestille sig anvendelse af førerløs skibsteknologi uden brug af nautiske kompetencer – om bord, i kontrolcentre i land og mange andre steder i værdikæden.

Det er nødvendigt at Danmark er på forkant, og når erhvervsministeren ønsker at forberede dansk lovgivning til en fremtid med førerløse skibe, så bidrager vi derfor meget gerne til det - ikke mindst med vores medlemmers afgørende erfaringer med virkeligheden til søs. Samtidig håber vi, at Danmark som en af Europas førende søfartsnationer også vil investere tilstrækkeligt i forskning og udvikling på området, så vi også kan være med i førerfeltet inden for teknologiudviklingen af den moderne skibsfart.

Forsiden lige nu

Her er ugens bedste historier på ShippingWatch

Priserne på offshoreskibe er i bund, rederiernes egen og investorernes opfattelse af etik og en McKinsey-rapport om containerbranchens resultater var blandt ugens vigtigste historier på ShippingWatch.

Ny rapport: Maersk mener at have løst flere problemer i Alang

Der er nu sket så store forbedringer på tre værfter i Alang, at de udgør et alternativ til Kina og Tyrkiet, mener Maersks topchef Søren Skou. I en ny rapport erkender koncernen dog, at der stadig er usikkerhed om vandmiljø og problemer med adgang til lægehjælp.

Schmølker: Stena er en mere langsigtet ejer end Weco

Johnny Schmølker var med fra begyndelsen, da Johan Wedell-Wedellsborg slog sig sammen med Stena om produkttankrederiet Stena Weco. Samarbejdet er i dag fortid. Det er Schmølker ikke, der nu står for Stenas danske aktiviteter i Hellerup.

Relaterede

Seneste nyt

Job

Se flere

Se flere