ShippingWatch

"Sexchikane til søs skal stoppes"

Al form for seksuel chikane på skibe, på rederikontorer, i havne eller andre steder er uacceptabelt. Det samme gælder alle andre former for chikane og mobning.

"Kvinder til søs er en stor misforståelse". Dette citat stammer desværre ikke fra en gammel sømandskrønike som Moby Dick, men fra en ny rapport om sexchikane til søs. Rapporten, der er et afgangsprojekt fra masteruddannelsen Teknisk Miljøledelse på DTU, tegner et billede af søfarten, som vi gerne havde været foruden.

Det er ganske enkelt uacceptabelt, at der fortsat er kvinder, uanset om det er få eller mange, som oplever sexchikane til søs. Det gælder uanset hvor man arbejder og om det er en igennem lang tid, at kulturen har været sådan.

"Kvinder til søs er en stor misforståelse"

Det sætter hele erhvervet i et dårligt lys og alle de ordentlige mandlige søfarende under unødig anklage. De kompetente kvinder, der er med til at gøre søfarten til et succesrigt dansk eksporterhverv, skal ikke leve med seksuel chikane på deres arbejdsplads. Det går stik imod værdier som ligebehandling, ordentlighed, faglighed og professionalisme, der ellers karakteriserer dansk søfart.

Der er en værktøjskasse …

Skibsfarten er international og reguleres af internationale regler. I februar mødtes regeringer, redere og fagforeninger i regi af ILO og blev enige om et dansk forslag om, at mobning og chikane skal med i guidelines til den grundlæggende konvention om arbejdsforhold til søs, der regulerer international skibsfart. Det betyder, at landene opfordres til at arbejde for, at rederierne har retningslinjer for, hvordan de håndterer mobning og chikane, herunder selvfølgelig også sexchikane.

Danske rederier og fagforeninger har længe arbejdet både på europæisk og globalt plan med at sætte emnet på dagsordenen. Den europæiske rederiorganisation, ECSA, har i samarbejde med sin europæiske modpart, fagforeningen ETF, udarbejdet uddannelses- og træningsmateriale, som er målrettet de enkelte skibe. Materialet fungerer som en konkret værktøjskasse, hvor der kan hentes hjælp og inspiration til at bekæmpe både sexchikane og andre former for mobning. Den globale rederiorganisation, ICS, og deres modpart ITF har også i fællesskab udgivet en guide med inspiration til, hvordan rederierne kan udarbejde både politikker, retningslinjer og klageprocedurer.

Det hidtidige arbejde viser heldigvis, at mobning og sexchikane tages alvorligt af både arbejdsgivere og arbejdstagere.

...men der skal mere til

Udarbejdelse af uddannelsesmateriale og klageprocedurer er dog kun første skridt. Der skal arbejdes med kulturen og omgangsformen om bord på skibene, så et hvert tilløb til mobning eller chikane bliver fanget i opløbet. På et skib lever mellem 10 og 20 søfarende fra forskellige lande og kulturer tæt sammen i 4 til 25 uger og ofte er der flere dages sejlads til nærmeste havn. Der opstår derfor et mikrosamfund med egen kultur og omgangsform. Emnet er svært, det har store konsekvenser for alle parter, og på et skib skal alle arbejde sammen igen dagene efter indtil skibet er kommet i havn. Derfor er det vigtigt, at skibets sikkerhedsorganisation er uddannet i at håndtere situationer med mobning og sexchikane.

Når man er til søs, er det svært for et offer at komme væk, derfor er mobning og sexchikane særligt alvorligt til søs. Samtidig er den søfarende en del af kulturen om bord. Når den søfarende står midt i problematikken kan det være svært at vurdere om, det er kulturen, der er syg eller den søfarende selv, der er overfølsom. Derfor er der brug for øget opmærksomhed, klare retningslinjer, undervisning som er obligatorisk for de søfarende, og et sted hvor den søfarende kan få råd og vejledning, når konkrete situationer opstår.

Derfor arbejder vi for:

• At der i rederierne skabes en øget bevågenhed omkring udfordringer og løsninger vedrørende chikane, herunder eksisterende værktøjer og retningslinjer.

• At håndtering af mobning og chikane bliver en obligatorisk del af uddannelsen af sikkerhedsorganisationens medlemmer på skibene.

• At der bliver oprettet en hotline hos Søfartens Arbejdsmiljøråd, hvor den søfarende kan henvende sig for råd og vejledning, hvis der opstår en konkret situation.

Kom med ind i kampen

Sexchikane og mobning forsvinder desværre ikke fra den ene dag til den anden. Vi når kun i mål gennem en vedholdende indsats.

Den 17. marts inviterer Søfartens Arbejdsmiljøråd til gå-hjem møde, hvor bl.a. rapportens forfattere vil være blandt talerne. Vi håber, at mødet inspirerer deltagerne til at arbejde videre og styrke indsatsen mod mobning og sexchikane på skibene.

Vores budskab er lige så simpelt, som det er klart:

Al form for seksuel chikane på skibe, på rederikontorer, i havne eller andre steder er uacceptabelt. Det samme gælder alle andre former for chikane og mobning. Med øget opmærksomhed, uddannelse og en hotline for den søfarende, ønsker vi at styrke indsatsen mod sexchikane til søs.

Forsiden lige nu

Nordiske redere ser flere problemer ved fartgrænse

Både Danske Rederier og Norges Rederiforbund mener, at der er flere faldgruber ved at indføre en fartgrænse for skibe for at nedbringe deres udledning af drivhusgasser. Diskussion om en hastighedsgrænse blev åbnet af den nye formand for ECSA.

Relaterede

Seneste nyt

Job

Se flere

Se flere