ShippingWatch

Alle ombord: Relationer i shipping

KRONIK: Agnieszka Nowinska, ph.d.-studerende ved CBS Maritime beskriver her hendes arbejde med at undersøge transportselskabernes kamp på markedet og deres relationer.

MENING: Mit personlige eventyr med CBS Maritime startede for mere end 6 måneder siden, da jeg indsendte mit forslag til et ph.d.-projekt om speditører, agenter og mæglere til CBS Maritime. Projektet blev godkendt og jeg påbegyndte mit nye forskningsprojekt for lidt over 2 måneder siden. I et miljø med førende specialister og forskere fra CBS og andre europæiske, asiatiske og amerikanske universiteter, har jeg fået en unik mulighed for at arbejde med et emne som er en stor personlig passion: Hvordan speditører, agenter og mæglere opererer og skaber værdi i den maritime værdikæde, og hvilke strategier de følger for at opnå specifikke konkurrencefordele.

Med en personlig baggrund som praktiker indenfor erhvervslivet, er mit fokus især rettet mod de praktiske aspekter. Jeg har arbejdet med at opbygge en kundeportefølje og koordinere salgsprocesser for et internationalt selskab med operationer på fire kontinenter. I den forbindelse havde jeg fornøjelsen af at arbejde tæt sammen med agenter, mæglere og speditører, ikke blot indenfor det maritime område, men også indenfor andre sektorer der opererer under lignende forhold og med sammenlignelige forretningsmodeller.

I mit arbejde blev jeg opmærksom på den hårde konkurrence disse aktører oplever, og den fremragende kundeservice og opfølgning de tilbyder, til trods for de komplekse krav de skal leve op til. At transportere en last til ”La Praia” med en specifik omlastning, via de Kanariske Øer indenfor en kort tidsramme, eller en multi-modul shipment til en kunde i Bamako, er bare to eksempler på de komplicerede ordrer som klares effektivt og med et smil via disse agenter.

Indledningsvist har jeg derfor, med udgangspunkt i mine erfaringer, valgt at undersøge hvordan agenter, mæglere og speditører er i stand til at bibeholde deres position på markedet og skabe vækst. En vigtig problemstilling som jeg ønsker at afdække er, hvordan disse selskaber, som oplever at blive afskåret fra deres kunder, bliver integreret i rederier eller udfordres af store internationale konkurrenter bibeholder deres rolle indenfor industrien fortsætter med at skabe vækst på et konkurrencepræget marked.

Ships and relation-ships

Min hypotese er, at mæglere, speditører og agenter råder over kompetente og højt specialiserede medarbejdere, og stærke og veludviklede netværk, der giver dem deres forudsætninger for en plads i den maritime værdikæde. Mit forskningsprojekt vil således benytte sig af et teoretisk perspektiv med fokus på relationel kapital til at afdække hvordan relationerne mellem disse aktører og deres interessenter (ansatte, kunder, leverandører og i nogle tilfælde konkurrenter) former deres forretningsmodel, samt hvordan disse relationer kan benyttes til at skabe en konkurrencefordel.

I Danmark opererer mere en 800 speditører  og en lang række mæglere og agenter. Dermed synes grundlaget for undersøgelsen at være tilstrækkeligt stort til at være repræsentativt. Derudover overvejer jeg at foretage et sammenlignende studie med Belgien, der ligeledes udgør en stærk maritim klynge, for derigennem at belyse eventuelle nationale forhold, som påvirker selskaberne, deres operative kontekst og deres strategier.

I den første del af mit projekt vil jeg i november og december opsøge og foretage en række interviews med en række aktører – primært maritime speditører, havne- og linjeagenter, skibsmæglere og ship management agenter for at danne mig et overblik over sektoren. Disse interviews skal give et overblik over industrien og klarlægge de udfordringer aktørerne står overfor. På den måde vil de således bidrage til at teste min hypotese ved at skabe en tæt kontakt til aktørerne på markedet.

Med min forskning håber jeg at yde et konkret bidrag til de ledelsesmæssige forhold for de involverede virksomheder og andre praktikere i relaterede sektorer, med det mål at skabe værdi for virksomhederne. Samtidig er det mit mål at bidrage til den eksisterende forskning med mere generelle teoretiske overvejelse vedrørende værdiskabelse og relationelle teorier med udgangspunkt i den maritime sektor.

CBS Maritime er en tværfaglig maritim platform på CBS, der sigter mod at levere maritim forskning og undervisning på højeste niveau. Målet er at skabe opmærksomhed og viden om det maritime felt gennem et tæt samarbejde med det maritime erhvervsliv i Danmark og i udlandet. Med den allerede etablerede internationale bachelor uddannelse i International Shipping and Trade, en minor i Maritime Business som en del af master programmet of med muligheden for at tage en Executive MBA in Shipping and Logistics, er CBS Maritime godt på vej til at blive et anerkendt center for vidensudvikling og forskning indenfor det maritime felt.

I april 2014 søsatte CBS Maritime centerets hidtil største og mest ambitiøse forskningsprojekt med støtte fra den Danske Maritime Fond. Indledningsvis iværksattes en række kortlægningsprojekter, der skal give overblik over en række forskellige maritime sektorer. I september 2014 iværksattes anden del af forskningsprojektet, da fem nye ph.d. studerende blev tilknyttet CBS Maritime. Ph.d.erne er tilknyttet forskellige institutter, og kan således bidrage med ny viden om det maritime felt fra forskellige videnskabelige synsvinkler. Ph.d. projekterne omfatter: (1) strategier i tanker shipping, (2) industrielle dynamikker i offshore sektoren, (3) international regulering, (4) konkurrencedygtighed i de maritime erhverv, og (5) værdiskabelse i den maritime værdikæde. Fællesnævneren for alle projekterne er – i et tæt samarbejde med erhvervslivet - at bidrage til løsningen af konkrete problemstillinger indenfor de maritime erhverv og adressere konkrete politiske udfordringer på det maritime område.

Mere fra ShippingWatch

Seneste nyt

ShippingWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs