ShippingWatch

Meninger

"Climate friend or foe?"

Never has so much been said and written about an intersessional meeting at the IMO as was done during the intersessional working group meeting last week.

"World Careers gør en verden til forskel"

Rekrutteringskampagnen World Careers, som har kørt i ti år, har øget de unges kendskab til Det Blå Danmark markant, skriver Danske Rederier og kampagnens leder. Det er vigtigt at øge optaget på de maritime uddannelser, lyder det.

"Rederierne skal turde konkurrencen om danske søfolk"

Danmarks maritime kompetencer skal bl.a. sikres ved, at danske søfarende får mulighed for at konkurrere på lige vilkår på det internationale arbejdsmarked. DIS skal med andre ord følge sømanden, og de eneste argumenter imod hører hjemme i stavnsbåndets tid.

"Nu skal regeringen sætte kursen"

Det blå vækstteam fremlagde fredag den 21. april sine anbefalinger for regeringen, herunder en ønsket udvidelse af DIS til også at omfatte offshore-segmentet. Søfartens Ledere deler vækstteamets ambition om, at Danmarks skal være en globalt førende søfartsnation.

"Mærsk blev ladt i stikken i Indien"

Maersk har "taget en for holdet" i sagerne om ophugning af skibe i Indien og Bangladesh, der på trods af mediernes udlægning er en positiv historie, mener Kim Ege Møller, chefkonsulent i MSL Group.

"Toldskyldssager skader Danmarks omdømme"

En ændret praksis fra Skat, der kan koste rederier millioner, betyder ifølge advokat Jan Al-Erhayem, at Danmark og danske havne står til at miste betydelig aktivitet fra særligt tankskibe.

"Praktikgaranti skal fremtidssikre dansk søfart"

Rederiforeningerne foreslår derfor regeringens vækstteam, at der gennemføres en samlet maritim uddannelsespakke, som indeholder et øget optag, men også en praktikpladsgaranti til omkring 350 årsværk til søs hvert eneste år.

"Last man standing?"

En konstruktiv dialog om DIS, hvor der ansættes og uddannes danske søfolk til danske skibe. Det skylder vi fremtidens søfartserhverv.

"DIS får os til at hade skattelettelser"

Det er hverken samfundsnyttigt eller retfærdigt, at skattenedsættelser skal forringe økonomien for søfolk på DIS-skibe, og det i stedet er rederierne, der scorer deres søfolks skattenedsættelse.

"En søfartspolitik der virker"

Regeringens søfartspolitik er en af årsagerne til, at de danske maritime sektor fortsat klarer sig godt i den internationale konkurrence. Derfor er det forkert, når Søfarts Ledere taler om en "forfejlet dansk søfartspolitik".

"Forfejlet dansk søfartspolitik koster jobs"

Tiden er inde til at se på bundlinjen for Danmark som søfartsnation eller det, der i et regnskab er resultatet. Med andre ord Danmarks økonomiske gevinst ved at have et rederierhverv, som støttes med både tonnageskat og nettolønsordninger.

"Ny fælles model skal løfte danske havne"

Havne spiller en vigtig rolle. Blå og sorte adgangsveje til havne skal prioriteres for at afhjælpe en voksende trafiktæthed på vejene, og havnenes ramme skal justeres. Det kræver handling både politisk og fra branchen.

"Kom ud af den blå glaskuppel"

Danmark er globalt blandt de førende lande inden for ny maritim teknologi. Men det er ingen selvfølgelighed, at fremtidens vækst går til Danmark, der lever i en glaskuppel.

"Er Maersk klar til at genopfinde sig selv?"

Det interessante spørgsmål er, om A.P. Møller de næste 10-20 år følger i ØK's spor, eller om virksomheden har evnerne og kompetencerne til at genopfinde sig selv. Der er brug for en revolution i virksomhedens teknologiske udvikling.

"Væk med blå overimplementering"

Danmark skal implementere EU-lovgivning på linje med de andre lande, og endda være endnu mere aktiv for at præge den europæiske beslutningsproces tidligt.

"Sexchikane til søs skal stoppes"

Al form for seksuel chikane på skibe, på rederikontorer, i havne eller andre steder er uacceptabelt. Det samme gælder alle  andre former for chikane og mobning.

Til kamp mod pirateri ud for Vestafrika

Danmark har store maritime interesser i Vestafrika. Derfor skal vi bistå staterne i regionen med at bekæmpe væbnet røveri til søs og pirateri i Guineabugten. Det er til gavn for den lokale udvikling og dansk søfart, skriver udenrigsminister, forsvarsminister og rederiforeningen i kronik i JP.

Porten til Nordsøen

Energi-, forsynings og klimaminister Lars Christian Lilleholt og Søren Nørgaard Thomsen, adm. dir. i Esvagt og formand i Rederiforeningen af 2010 slår i kronik et slag for udviklingen af både vind-, olie- og gasbenet.

"Myndigheder bør tage ansvar for grænsekontrol"

Det bør være politifolk og ikke rederiansatte, der står for den midlertidige kontrol af rejsendes id, lyder det fra Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danmarks Rederiforening. Hun henviser til, at konkurrencens med Øresundsbroen ellers skævvrides.

1 - 25 af 90

Seneste nyt

Se flere jobs