Fagforeningen for skibsassistenter og andre søfarende inden for det maritime område, 3F, ønsker nu at indgå som aktiv part sammen med Søfartenes Ledere i den såkaldte DIS-sag. Det oplyser 3F til ShippingWatch.

Søfartens Ledere har i to sager i Østre landsret mod DFDS og Danmarks Rederiforening samt Skatteministeriet (Staten, red.) tabt to sager om, hvorvidt rederierne burde have kompenseret søfolkene med et såkaldt kompensationsbeløb i 2010, da Folketinget vedtog skattelettelser til de øvrige danske lønmodtagere.

De to sager er anket til Højesteret, og nu meddeler 3F, at fagforeningen ønsker at "biintervenere" til fordel for Søfartens Ledere. Det betyder, at 3F, en af Danmarks største fagforeninger, har anmodet retten om at få mulighed for at lade deres advokat procedere sagen i den højeste retsinstans sideløbende med Søfartens Ledere.

"Det er en formsag for os, da vi har en helt legitim interesse i sagen. Med en biintervention kan vi deltage i sagen i Højesteret og fremføre procedure osv. Det er bl.a. vigtigt fos os at vise, at det her handler om mere end to navigatører. Der ligger tusindvis af sager inden for de seneste 15 år, som vil have gavn af, at der kommer mere lys på dem," siger Thorkild Holmboe-Hay, konsulent og søfartsansvarlig i 3F Privat Service, Hotel og Restauration til ShippingWatch.

I en meddelelse fra fagforeningen hedder det, at "3F fortsat støtter, at der gives statsstøtte til den danske skibsfart, men mener, at den nuværende ordning, der udelukkende regulerer forholdet mellem staten og den søfarende (skattefritagelse), og dermed helt utilsigtet påvirker en række andre forhold for søfolkene, bør erstattes med en ny ordning, der udelukkende regulerer forholdet mellem staten og rederierne."

"Hvis rederierne betalte ordinære bruttolønninger, som det sker til alle andre dansk lønmodtagere, og beregnede skatten på ordinær vis efter de gældende skatteregler, så kunne staten blot refundere den indeholdte A-skat til rederierne," skriver 3F.

Medført problemer

Med beslutningen om at indgå i sagen, når den tages op i Højesteret, har balladen om DIS mellem især Søfartens Ledere og Danmarks Rederiforening fået en ny dimension. Forholdet mellem de to parter er blevet mere og mere køligt, efterhånden som sagen har udviklet sig.

Kernen i DIS-sagen er, at danske søfolk er fritaget for at betale skat, hvilket blandt mange andre ting betyder, at søfolkenes nettoløn ikke påvirkes, når Folketinget giver generelle skattelettelser på indkomstskatten. Alle andre danskere oplever en reallønsfremgang. Og 3F mener ligesom Søfartens Ledere, at det er et problem.

"Skattefritagelsesordningen har medført en længere række problemer for søfolk, og har i de seneste 15 år været genstand for en række sager, der alle relaterer sig til problemer med skattefritagelsen."

Ifølge Skatteministeriet, bemærker 3F, vil en sådan ordning medføre præcis den samme støtte til skibsfarten, som den nuværende. EU har allerede godkendt ordningen som et ligeværdigt alternativ til den danske nuværende ordning, skriver 3F:

"Fordelen er, at søfolkenes lønforhold ikke direkte blandes ind i den danske statsstøtteordning til skibsfarten, der i alle andre henseender udelukkende er et anliggende mellem staten og rederierne."

Da DIS-loven blev vedtaget i 1989, var alle daværende fagforeninger imod ordningen.

Søfartens Ledere anker DIS-dom til Højesteret  

Søfartens Ledere taber retssag mod staten

Staten under angreb i retsopgør om rederiernes statsstøtte

Flere års kold luft mellem redere og søfarende