Hollandske, britiske, tyske og danske regler har ikke altid dækkende og ensartede regler for mandskab, skibe og selskaber, der arbejder med opsætning af offshore vindmøller i Nordsøen.

Det påpeger Søfartstyrelsen i en ny gennemgang af reglerne på området for offshore vind torsdag.

Gennemgangen tager fat på nogle af de områder, hvor offshorevind som branche har vokset sig så stor og moden, at reglerne på området ikke rigtig slår til længere. Eller som gennemgangen påpeger det.

"Gennemgangen afdækker en industri, der arbejder på linje med mere etablerede offshoreaktiviteter og deler det svære kompromis mellem input af regler fra instanser i det maritime, der regulerer offhoreaktiviteter. Det medfører en tendens til at adoptere eksisterende regelsæt eller industristandarder fra olie og gassektoren, som ikke tager højde for de faktiske risici forbundet med offshorevindindustrien," står der.

Med andre ord tager olie- og gasreglerne ikke højde for de udfordringer, offshorevind står med. Problemet gør sig gældende inden for blandt andet klassificering af skibe, hvor fartøjerne er blevet så specialiserede, at lovgivningen ikke kan finde en kasse, der kan passe til dem. Desuden taler lovgivningen om passagerer og søfolk, mens mange af de udmønstrede har en anden baggrund som tekniker.

"Særlig opmærksomhed er rettet mod definitionen af "industripersonale", som hverken indgår i fartøjets besætning, men som heller ikke er passagerer i en traditionel forstand og ikke inkluderes i den internationale definition af "særpersonale" (special personnel). Selvom IMO arbejder videre med den udfordring, bliver forskellige løsninger indført af de europæiske flagstater. De etablerede maritime standarder for søfolks kompetencer vurderes forskelligt i offshore servicesektoren og der er markante forskelle i lovgivningerne," står der endvidere.

K-politiker: Offshoresektoren skal uddanne navigatører

Nu træder arbejdskonventionen i kraft

Dansk skatteudspil for offshoreskibe kræver EUs accept