Olieselskabet Atlantic Petroleum, der gennem et stykke tid har balanceret på randen af en konkurs, har onsdag morgen kunnet fremvise en bred tilbagegang på sine resultater for 2015, hvor egenkapitalen i samme periode er kommet i minus.

I virksomhedens årsregnskab fremgår det, at omsætningen i 2015 faldt til 186,7 millioner kroner mod 343,1 millioner kroner året før. Desuden gik det primære driftsresultat før af- og nedskrivninger samt efterforskningsudgifter (EBITDAX) tilbage til minus 271,7 millioner kroner, efter at der året inden havde stået 124,4 millioner kroner ud for samme post – dog med positivt fortegn.

Samlet har de faldende resultater givet et underskud efter skat på 564,0 millioner kroner for hele 2015. Sammenlignet med året inden er det et markant dyk, idet Atlantic Petroleum havde et nettounderskud på 218,3 millioner kroner i 2014.

I onsdagens regnskab forklarer olieselskabet blandt andet den faldende indtjening med nedskrivninger på 389,2 millioner kroner, der har at gøre med virksomhedens produktions- og udviklingsfelter.

Nedskrivningerne er foretaget som følge af de fortsat lave oliepriser og undersøgelsesomkostninger på 337,3 millioner kroner, der er relateret til mislykkede undersøgelser samt opgivelser af licenser, forklarer Atlantic Petroleum.

Prøv ShippingWatch gratis og få adgang til alle artikler i 40 dage

Tabet på bundlinjen har samtidig betydet, at det færøske olieselskab har kunnet fremvist en negativ egenkapital på 102 millioner kroner ved udgangen af december.

"Den nuværende situation er alvorlig, da egenkapitalen er negativ med 102 mio. kr. Det betyder, at en kapitalindsprøjtning eller en løsning med kreditorerne er nødvendig for at sikre gruppens solvens," siger administrerende direktør Ben Arabo i en kommentar til regnskabet.

Atlantic Petroluem meddelte dog skærtorsdag, at det har indgået en såkaldt "Head of terms" – en slags hensigtserklæring - med London Oil and Gas, som har erklæret sig indstillet på - under visse forudsætninger – at tilføre midler og aktiver til Atlantic Petroleum for et beløb af mindst 8 millioner pund per 24. juni 2016.

Gennemførelsen af transaktionen kræver dog fortsat forhandling og eksekvering af en juridisk bindende aftale, samt et kompromis eller en resolution i relation til visse forpligtelser hos Atlantic Petroleum North Sea Limited. Derudover er det en forudsætning, at der indgås en aftale om behandlingen af gæld til Atlantic Petroleums hovedkreditor, Eik Bank.

For de nuværende aktionærer er situationen dermed fortsat usikker.

"Mens den potentielle transaktion med London Oil and Gas giver noget håb om nogen værdi til aktionærerne, så er der ingen garanti for, at ledelsen vil kunne opnå tilfredsstillende vilkår med sine kreditorer, så transaktionen kan få lov til at gå igennem," skriver Atlantic Petroleum i sit regnskab.

For 2016 venter Atlantic Petroleum ingen olieproduktion. Det primære driftsresultat før af- og nedskrivninger samt efterforskningsudgifter (EBITDAX) ventes derudover at være negativt.

Atlantic Petroleum indgår hensigtserklæring med oliefirma  

Atlantic Petroleum sælger norske aktiviteter for 1 kr  

Atlantic Petroleum kan ikke betale planlagt afdrag på banklån